Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset

Tukea parempaan päätöksentekoon

Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset ovat työkaluja parempien päätösten tueksi kaikilla hallinnon tasoilla. Politiikkasuositukset ovat 

  • tiivistelmiä yksittäisistä Maaseutupolitiikan neuvoston rahoittamista hankkeista tai selvityksistä tai
  • tärkeitä teemakohtaisia havaintoja ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista

Politiikkasuosituksissa keskitytään hankkeiden tai selvitysten lopputuloksiin tai erillisen teeman tärkeimpiin havaintoihin ja mahdollisiin vaikutuksiin maaseudun toimintaympäristöön sekä politiikkaan. Niissä annetaan tutkimuksen, selvityksen ja asiantuntijuuden perusteella myös suosituksia. 

Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset kohdistuvat päättäjille, valmistelijoille ja muille, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta, sen muotoilemisesta ja/tai vaikuttamisesta siihen. 

Kaikki politiikkasuositukset julkaistaan sähköisessä muodossa (pdf).Politiikkasuositukset 2017

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä