Mitä kuuluu maaseudun palveluille?

Alla olevissa videoissa puhutaan ajankohtaisista maaseudun palveluista ja elämisen edellytyksistä maaseudulla: tietoliikenneyhteyksistä, sähköstä, vapaaehtoistyöstä, sote-palveluista, tiestön kunnosta ja monipalvelupisteistä.

Videot ovat vapaasti ladattavissa, jaettavissa sosiaalisessa mediassa ja näytettävissä esimerkiksi seminaareissa ja kokouksissa.

Valokuidun haaste

Tietoliikenneyhteys on tänä päivänä juoksevaan veteen, sähköön ja liikkumiseen verrattava arjen peruselementti. Merkitys tulee vain kasvamaan, kun valtionhallinto edistää voimakkaasti digitalisaatiota palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Miksi joku hankkii valokuituyhteyden ja toinen ei? Miksi pitäisi? Lue lisää...

Ilman sähköjä

Nykyaikainen yhteiskunta halvaantuu, jos sähköt ovat poikki useita vuorokausia. Pitkiä katkoja sattuu eniten maaseudulla. Mitä tapahtui Vesannolla Pohjois-Savossa, kun koko kunta pimeni 88 tunniksi? Lue lisää...

Yhdessä tekemisen voimaa

Talkoilla ja vapaaehtoistyöllä on merkitystä maaseudulla ihmiselle itselleen ja yhteisölle. Peruspalveluita ei talkoilla järjestetä, mutta vapaaehtoistyön avulla voidaan tehdä paljon muuta. Lue lisää...

Palveluja ihmisille

Sote-palveluja uudistetaan. Talouden ja hallinnon rinnalla tärkeintä on huomioida palveluja käyttävien ihmisten tarpeet. Lähipalvelut ja palvelujen saavutettavuus ovat maaseudun asukkaille tärkeitä. Lue lisää...

Maaseudun tiellä

Tiestön heikkenevä kunto uhkaa monella tavalla yhteiskunnan toimintaa, maaseudulla asumista ja yrittämistä sekä kansalaisten turvallisuutta. Määrärahoista päätettäessä pitäisi miettiä, mikä tulee olemaan hoitamatta jättämisen hinta. Lue lisää...

Monipalvelupiste

Yksityisiä ja julkisia palveluja saman katon alle kokoamalla voidaan turvata palveluja pitkistä välimatkoista ja pienistä asiakasmääristä huolimatta. Leppävirtalainen kauppias näyttää esimerkkiä. Lue lisää...

 

Videot on suunniteltu maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän viiden verkoston yhteistyönä, osana Kuntaliiton hallinnoimaa maaseudun palveluohjelmaa. 

Ohjaus & kuvaus: Markus Sjöberg / www.imake.fi
Leikkaus: Ville Viinikainen / www.videoville.fi  


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä