Kumppanuuspäivä 2017 kannusti rohkeuteen, uusiin ideoihin ja konkretiaan

Kumppanuuspäivä 2017 kokosi reilut 80 osallistujaa ympäri Suomen. Kumppanuuspäivän avasi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, ja pääpuhujana toimi professori emerita Briitta Koskiaho.

KuvaKumppanuuspäivä'


Järjestöjen ja yrittäjien näkökulmaa keskusteluun toivat Maaseudun Sivistysliitto ja Suomen Yrittäjien puheenvuorot. 


Lisäksi päivän aikana kuultiin konkreettisia esimerkkejä kumppanuudesta ja sen vaikuttavuudesta Lapin liitolta, 4H-liitolta, Rikoksentorjuntaneuvostolta, sekä Eskolan kylästä


Maakuntajohtaja Asko Peltola sekä Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen esittelivät kumppanuutta tulevaisuuden hallinnossa. 


Kumppanuuspäivän juontajana toimi Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä (kuvassa keskellä). 


Päivän alkajaisiksi tarjottiin mahdollisuus tutustua oikeusministeriön Demokratiapalkinnon sekä valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeen demokratiatunnustuksen 2017 saajiin auditorion aulatiloissa. Vuonna 2017 sekä palkinnon että tunnustuksen teemana oli kumppanuus. Mukana olivat muun muassa maahanmuuttajanaisia osallistava DaisyLadies ry (kuvassa) ja esimerkkejä yhteistyökumppanuudesta ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä ja Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteinen toimintatapa.

Kumppanuuspäivä järjestettiin kolmatta kertaa Maaseutupolitiikan neuvoston, Kuntaliiton ja oikeusministeriön yhteistyöllä.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen painotti Kumppanuuspäivän 2017 avauspuheenvuorossaan maakunnissa tehtävän kumppanuustyön tärkeyttä.

– Tu­le­vai­suu­den kun­nan pe­rus­teh­tä­vät edel­lyt­tävät poik­ki­hal­lin­nol­lis­ta yh­teis­työ­tä, painotti Ministeri Vehviläinen.

Ministeri Vehviläinen korosti luottamuksen vahvistamisen tarvetta ja yksilön roolia muutoksessa.

– Yhteistyö kehittyy kumppanuudeksi, kun luottamus vahvistuu ja intressit ja tavoitteet ovat riittävän yhteisiä, ministeri Vehviläinen sanoi ja lisäsi, että aidolla kumppanuudella kaikki voimavarat otetaan käyttöön.

Kumppanuus muotoutumassa välttämättömyydeksi

Kumppanuuspäivän pääpuhujana toiminut professori emerita Briitta Koskiaho painotti omassa puheenvuorossaan moniosaisen maailman yksilöllisiä ratkaisuja. Näissä kansalaisyhteiskunta toimii yhä enemmän oppaana ja asioiden edistäjänä.

– Kumppanuudesta on tulossa välttämättömyys, Koskiaho totesi ja korosti, että syventynyt yhteistoiminta - kumppanuus - edellyttää, että markkina-ajattelu väistyy taustalle.

– Kaikkia ei voi pakottaa samaan muottiin, se olisi nykyaikaa, alleviivasi Koskiaho ja esitti huolensa siitä, ettei järjestökenttä osaa hyödyntää niissä olevaa potentiaalia. Hän kannusti vanhoja ja uusia kansalaisjärjestöjä lyöttäytymään yhteen, jotta niitä saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman täysipainoisesti. Lisäksi professori emerita Koskiaho korosti vapaaehtoisille toimijoille maksettavan korvauksen tärkeyttä.

– Raha ja hyöty on oltava balanssissa, Koskiaho korosti ja kritisoi verotukseen liittyviä linjauksia - ne rajoittavat kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta tilanteessa, jossa hyvinvointivaltio vetäytyy.

Kumppanuudessa monia muotoja

Kumppanuudessa toimiminen on mahdollistanut arjen turvan Lapissa.

– Arjen turva on, kun työ ja toimeentulo, palvelut ja lähipalvelut sekä osallisuus ja yhteisöllisyys ovat kunnossa, Marko Palmgren Arjen turvaa -hankkeen projektipäällikkö Lapin liitosta totesi.

Kumppanuuteen ja verkostotoimintaan perustuvan Arjen turvaa -toimintamallissa kunta ei välttämättä tee kaikkea itse, vaan mahdollistaa kyläyhdistysten, järjestöjen, yritysten ja kuntalaisten tekemisen. Esimerkiksi järjestöavustukset, osallistuva budjetointi, hankinnoilla kehittäminen ja hyvinvointisetelin kautta ovat asioita, joihin voisi hyvin osallistaa myös kunnat, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset, Palmgren totesi.

Maaseutuparlamentissa Vuoden kyläksi toistamiseen palkitun Eskolan kylän hanketyöntekijä Miia Tiilikainen korosti asennemuutosta julkisella ja yksityisellä puolella.

– Pienet toimijat, järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset mielletään harrastelijoiksi, joilla ei ole todellista merkitystä, Tiilikainen kertoi ja painotti osaamisen ja rohkeuden lisäämistä kunnissa.

– Pieni ja suuri voivat olla keskenään erittäin hyvät kumppanit, Tiilikainen korosti.


Lisää tietoa Kumppanuuspäivästä:

Neuvotteleva virkamies, Christell Åström, maa- ja metsätalousministeriö, 029 51 62030
Erityisasiantuntija, Päivi Kurikka, Suomen Kuntaliitto, 09 771 2509
Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, 02951 50416


Kumppanuuspäivän 2017 esitykset:

Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa, Briitta Koskiaho

Yritykset kumppanuuden osapuolina, Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät

Järjestönäkökulmaa kumppanuuteen, Paula Yliselä, MSL

Arjen turvan toimintamalli, Marko Palmgren, Lapin liitto

Nuorten työllistäminen kunnissa, kumppanina 4H, Hilkka Näse, 4H-liitto

Kumppanina kylä, Miia Tiilikainen, Eskolan Kylä

Yhteistyön tiivistäminen uusissa maakunnissa, Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan maakunta

Kunta ja tulevaisuus, Jari Koskinen, Kuntaliitto

Videotallenne katsottavissa täältä: KuntaTV.Kumppanuuspäivä 2017 nosto

Vuoden 2017 Kumppanuuspäivän teemana hyvinvointi ja turvallisuus

Tämän vuoden Kumppanuuspäivä järjestetään 18. lokakuuta Kuntatalolla Helsingissä. Kumppanuuspäivä kokoaa ihmisiä kansalaisjärjestöistä, yrityksistä, kunnista ja valtionhallinnosta sekä politiikan, tutkimuksen ja kehittämisen parista keskustelemaan kumppanuudesta ja sen mahdollisuuksista. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen avaa perinteeksi muodostuneen tapahtuman. 

Kumppanuuspäivän pääteemana tänä vuonna on hyvinvointi ja turvallisuus. Teemaan sukelletaan eri näkökulmista. Päivän aikana tarkastellaan kumppanuutta niin yrittäjien kuin yhdistysten näkökulmasta ja kuullaan kannustavia esimerkkejä kumppanuuden edistämisestä. Pääpuhuja, professori emerita Briitta Koskiaho, avaa puheenvuorossaan kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa. 

Varmista paikkasi vuoden kumppanuustapahtumaan ilmoittautumalla tilaisuuteen jo tänään! 

Seminaarin yhteydessä on mahdollisuus tutustua oikeusministeriön Demokratiapalkinnon sekä valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeen demokratiatunnustuksen 2017 saajiin auditorion aulatiloissa. Mukana ovat muun muassa maahanmuuttajataustaisten naisten asemaa ja osallisuutta edistävä yhdistys, yhteistyökumppanuudessa ikääntyneitä opastavat tietotekniikkatoimijat sekä kumppanuutta ja omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteista toimintatapaa edistävät toimijat. Kommenttipuheenvuoroissa tarkastellaan kumppanuutta sekä kunta että maakuntatasolla. 

Kumppanuuspäivän järjestää Maaseutupolitiikan neuvosto yhdessä Suomen Kuntaliiton ja oikeusministeriön kanssa. 

Kumppanuuspäivän ohjelma kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan 10.10. mennessä tästä linkistä.

Ohjelmaa on mahdollista seurata myös suorana verkosssa. Linkki julkaistaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies, Christell Åström, maa- ja metsätalousministeriö, 029 51 62030
Erityisasiantuntija, Päivi Kurikka, Suomen Kuntaliitto, 09 771 2509
Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö, 02951 50416

Kumppanuuspäivä 2017 nostoKumppanuuspäivä 2016

Kumppanuuspäivä järjestettiin toista kertaa 19.10.2016 Kuntatalossa Helsingissä.

Kumppanuuspäivän järjestivät yhteistyössä Maaseutupolitiikan neuvosto MANE ja Kuntaliitto.

Aamupäivän alustusten kalvot ja videotallenteet sekä osa iltapäivän kumppanuuspöytien aineistoista löytyvät alta.

Kumppanuuspäivän ohjelma

Kaija Majoinen: Tervetuloa Kumppanuuspäivään ja Kuntatalolle
Sirpa Pietikäinen (videoyhteys, kts. tallenne)
Jorma Niemelä: Kurkistus tulevaisuuteen: millainen on hyvinvoiva ja elinvoimainen Suomi 2020-luvulla?
Lotta Johansson: Vieraita länsinaapurista, miten kumppanuutta on edistetty Ruotsissa?, Överenskommelsen
Juha Heikkala: Miten vastaa kansalaisyhteiskunta?
Marianne Heikkilä ja Ritva Pihlaja: Kumppanuuspäivän huoneentaulut

Aamupäivän videotallenne on katsottavissa täällä


Iltapäivän kumppanuuspöytien aineistoja: 
Kumppanuuspöytä 3, osallistuva budjetointi: case Pudasjärvi
Kumppanuuspöytä 4, tulevaisuuden kansalaistoiminta: yhteenveto, aloitusdiat, lopetusdiat

Kiitos Kumppanuuspäivään 19.10.2016 osallistuneille! 


Kuvapaikka 2 HAMA strategia kansio
Kumppanuuspäivä kokoaa ihmisiä kansalaisjärjestöistä, yrityksistä, kunnista ja valtionhallinnosta sekä politiikan, tutkimuksen ja kehittämisen parista keskustelemaan kumppanuudesta ja sen mahdollisuuksista. Kuva: Veli-Matti Karppinen.

Kumppanuuspäivän 2017 esitykset:

Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa,
Briitta Koskiaho

Yritykset kumppanuuden osapuolina, 
Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät

Järjestönäkökulmaa kumppanuuteen,
Paula Yliselä, MSL

Arjen turvan toimintamalli, 
Marko Palmgren, Lapin liitto

Nuorten työllistäminen kunnissa,
kumppanina 4H
,
 Hilkka Näse, 4H-liitto

Kumppanina kylä, 
Miia Tiilikainen, Eskolan Kylä

Yhteistyön tiivistäminen uusissa maakunnissa, 
Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan maakunta

Kunta ja tulevaisuus, 
Jari Koskinen, Kuntaliitto

Videotallenne katsottavissa täältä: KuntaTV.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä