Ekosysteemipalvelut-verkosto

Tavoitteena vuoteen 2020 on, että

  • maaseudun elinkeinotoiminnassa turvataan luonnon monimuotoisuus ja hyödynnetään ekosysteemipalveluja kestävästi
  • hajautettu uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö ovat lisääntyneet ja niillä on kasvava merkitys toimeentulolähteenä maaseudulla
  • hyvin hoidetut luonnon- ja kulttuuriympäristöt sekä maisemat lisäävät maaseudun viihtyisyyttä asuinympäristönä ja vetovoimaa matkailukohteena

Verkoston tehtäviin kuuluu

  • koota ja tuottaa yhteenvetotietoa ekosysteemipalveluista maaseudun kehittämisen ja maaseutupolitiikan tarpeiden näkökulmasta
  • luoda mahdollisuuksia sektori- ja yksikkörajat ylittävälle, monen eri tason toimijoita kokoavalle keskustelulle
  • popularisoida käsitettä ja tunnistaa ekosysteemipalvelujen mahdollisuuksia eri maaseudun sidosryhmien ja toimijoiden näkökulmasta
  • sovittaa yhteen maaseudun luonnonvaroihin liittyviä, osin ristiriitaisia, näkökulmia


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä