Elämänlaatu-verkosto

Tavoitteena vuoteen 2020 on, että

  • maaseudulla asuminen ja eläminen on monipuolista
  • laadukkaat ja saavutettavissa olevat palvelut (sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja sivistyspalvelut) mahdollistavat hyvinvoinnin, asumisen ja yrittämisen maaseudulla
  • palvelut on tuotettu asukkaiden lähtökohdista, eri väestö- ja ikäryhmät huomioiden ja siten, että ne vahvistavat ihmisten osallisuutta yhteisöjensä ja yhteiskunnan jäseninä

Verkoston tehtäviin kuuluu

  • palvelumallien kehittäminen ja käyttöönotto ja alan yrittäjyyden tukeminen
  • eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja paikallisen kehittämistyön tuki
  • tiedon lisääminen maaseudun erilaisista asumismuodoista, kuten iäkkäiden yhteisöllisestä asumisesta
  • opetuksen uusien järjestämisratkaisujen esiin tuominen sekä lähi- ja pienkoulukeskustelun tukeminen
  • maaseudun palveluihin liittyvä viestintä ja vaikuttaminen

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä