Harvaan asutun maaseudun verkosto

Tavoitteena vuoteen 2020 on, että

 • harvaan asutun maaseudun erityisolosuhteet huomioidaan päätöksenteossa
 • harvaan asutun maaseudun mahdollisuudet – luonnon raaka-aineet, tila, hiljaisuus, ihmiset – nähdään yhteiskunnan voimavarana
 • elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet turvataan harvaan asutulla maaseudulla: näitä ovat mm. kunnossa oleva toimiva infrastruktuuri, palvelut ja yritysten toimintaedellytykset
 • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toimenpiteiden toteutuksessa otetaan huomioon harvaan asutun maaseudun näkökulma
 • harvaan asutulla maaseudulla toteutetaan paikkaperustaisia kokeiluja kokonaisohjelman toimeenpanoon liittyen
 • harvaan asutun maaseudun maakunnissa toimivat verkoston maakuntaryhmät

Verkoston tehtäviin kuuluu

 • maakuntaverkoston kokoaminen ja toiminnan käynnistäminen
 • paikkaperustaisten kokeilujen aktivointi
 • tiedottaminen harvaan asuttuun maaseutuun liittyvistä asioista mm. tiedotusvälineiden, facebookin, seminaarien ja oman verkkolehden kautta
 • maaseutuvaikutusten arviointikäytännön edistäminen
 • vaikuttaminen: kannanotot, yhteydenpito eri tahoihin, mukana olo työryhmissä
 • tiivis yhteistyö maaseutupolitiikan teemaverkostojen kanssa


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä