Harvaan asutun maaseudun verkosto

Tavoitteena vuoteen 2020 on, että

 • Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman horisontaalinen toteuttaminen harvaan asuttujen alueiden näkökulmasta yhteistyössä MANE:n verkostojen kanssa
 • Harvaan asuttujen alueiden erityispiirteiden esiin nostaminen kansallisessa ja kansainvälisessä politiikassa, päätöksenteossa ja ohjelmissa
 • Harvaan asutun maaseudun strategian 2017-2020 toteutumisesta huolehtiminen:
  • Toimenpiteet, jotka ovat läpileikkaavia ja tärkeitä koko strategian näkökulmasta
  • Uudistuva, innovatiivinen ja verkottunut yritystoiminta 
  • Luonnon ja raaka-ainevarojen ekologisesti kestävä hyödyntäminen
  • Uusien palvelumuotojen ja kumppanuuden kautta saatavat julkiset palvelut 
  • Asumisen ja yrittämisen mahdollistava kunnossa oleva infrastruktuuri
 • Verkoston toiminnan vaikuttavuuden parantaminen siten, että verkosto on harvaan asuttujen alueiden asioiden johtava asiantuntijataho Suomessa

Tavoitteena vuodelle 2017:

 • Harvaan asuttujen alueiden olosuhteet huomioidaan ohjelmissa ja päätöksenteossa mm. maaseutuvaikutusten arviointimenetelmää hyödyntämällä ja kehittämällä nykyisiä mittareita tunnistamaan harvaan asuttujen alueiden olosuhteet päätöksentekoa varten. Keskeisiä ovat tulevien EU-ohjelmien valmistelu ja sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu.
 • Harvaan asuttujen alueiden yritysten toimintaedellytysten edistäminen ja uusien yrittäjyyden ja työllistämisen muotojen kehittäminen ovat keskeisenä painopisteenä
 • Edistetään hajautettuja toimintamalleja:  Vuoden 2017 painopisteenä on koulutuspalveluiden saavutettavuuden turvaaminen
 • Harvaan asuttujen alueiden brändäys asumisen ja yrittämisen paikkana

Verkoston tehtäviin kuuluu

 • yhteistyö harvaan asutun maaseudun maakuntien kanssa
 • harvaan asutun maaseudun brändäys asumisen, vapaa-ajan vieton ja yrittämisen paikkana
 • tiedottaminen harvaan asuttuun maaseutuun liittyvistä asioista mm. tiedotusvälineiden, sosiaalisen median ja seminaarien kautta
 • maaseutuvaikutusten arviointikäytännön edistäminen
 • vaikuttaminen: kannanotot, yhteydenpito eri tahoihin, mukana olo työryhmissä
 • tiivis yhteistyö maaseutupolitiikan teemaverkostojen kanssa


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä