Kansalaistoiminnan verkosto

Tavoitteena vuoteen 2020 on, että

  • lähidemokratia toimii maaseudulla hyvin
  • kansalaisyhteiskunta on aktiivinen
  • kansalaistoimijoiden ja kuntien yhteistyö on sujuvaa
  • paikallinen kehittäminen on vahvaa
  • maaseudun asukkaat ja yhteisöt osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnan ja lähiympäristön kehittämiseen sekä sitä koskevaan päätöksentekoon

Verkoston tehtäviin kuuluu

  • lähidemokratiaa sekä kansalais- ja järjestötoimintaa koskevia alustuksia, koulutusta, sparrausta, artikkeleita, kannanottoja, asennemuokkaus- ja vaikuttamistyötä
  • yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen metodien (LEADER) vahvistamista ja levittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä