Maankäyttö ja infra -verkosto

Tavoitteena vuoteen 2020 on, että

  • maaseudulla infrastruktuuri on sujuvan asumisen ja yritystoiminnan edellyttämässä kunnossa
  • tiestö, raiteet ja lentokentät palvelevat käyttäjien tarpeita ja liikenneyhteydet toimivat eri puolilla Suomea
  • maaseudulla on otettu käyttöön vaihtoehtoisia toimintatapoja korvaamaan perinteistä julkista liikennettä
  • nopeat tietoverkot ovat kaikkien saatavilla kohtuulliseen hintaan
  • maankäyttöä suunnitellaan osallistavasti ja tunnustetaan maaseudun tarpeet

Verkoston tehtäviin kuuluu

  • tutkimustiedon käytön edistäminen alan kehittämisessä ja politiikassa
  • maankäyttöön ja infrastruktuuriin liittyvän lainvalmistelun seuranta
  • alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen
  • tiedonvälitys ja viestintä


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä