Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn sihteeristö

Maaseutupolitiikan neuvosto asettaa MANEn pääsihteerin ja sihteeristön.

Pääsihteeri toimii esittelijänä MANEssa. 

Poikkihallinnollinen ja eri toimijoista koostuva sihteeristö valmistelee neuvostossa käsiteltävät asiat ja toteuttaa neuvostolle asetettuja tehtäviä yhdessä MANEn teemaverkostojen kanssa. Teemaverkostojen erityisasiantuntijat ovat sihteeristön jäseniä. 

Maaseutupolitiikan neuvosto voi myös asettaa apulaispääsihteereitä, jotka ovat sihteeristön jäseniä ja edustavat sekä hallintoa, järjestöjä että tutkimuslaitoksia.

Sihteeristön jäsenistöä voidaan tarvittaessa muuttaa ja täydentää.

Pääsihteeri

Cia Åström
Christell Åström, neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@mmm.fi
puh. 0295 16 2030

 

Apulaispääsihteerit

Hanna-Mari Kuhmonen
Hanna-Mari Kuhmonen
työ- ja elinkeinoministeriö
etunimi.sukunimi@tem.fi
puh. 029 50 47008


Hilkka Vihinen 156 176
Hilkka Vihinen
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
 


Petri Rinne 220816
Petri Rinne
Suomen Kylätoiminta ry
etunimi.sukunimi@joutsentenreitti.fiHeliWalls 157 176
Heli Walls
Suomen Kylätoiminta ry
etunimi.sukunimi@kylatoiminta.fi


Hanke- ja viestintävastaava

Antonia pieni
Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja
maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@mmm.fi
puh. 0295 16 2033

Teemaverkostojen yhteystiedot

Tietoja päivitetään

MANEn taustaorganisaatioiden edustajat

Maija Lundgren
tohtorikoulutettava
Maaseudun uusi aika yhdistys

Heikki Konsala
paikalliskehittäjä
Leader-toimintaryhmät

Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja
Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto MTK ry

Juha-Matti Markkola
verkostoasiantuntija
Maaseutuverkostopalvelut

Sanna Sihvola
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja
Suomen kylätoiminta ry SYTY

Taina Väre
erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto ja
maakuntien liitot

Tapani Veistola
erityisasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliitto

Susanna Kallama
Suomen Yrittäjät

Hanna Mattila
Sitra 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä