Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn sihteeristö

Maaseutupolitiikan neuvosto asettaa MANEn pääsihteerin ja sihteeristön.

Pääsihteeri toimii esittelijänä MANEssa. 

Poikkihallinnollinen ja eri toimijoista koostuva sihteeristö valmistelee neuvostossa käsiteltävät asiat ja toteuttaa neuvostolle asetettuja tehtäviä yhdessä MANEn teemaverkostojen kanssa. Teemaverkostojen erityisasiantuntijat ovat sihteeristön jäseniä. 

Maaseutupolitiikan neuvosto voi myös asettaa apulaispääsihteereitä, jotka ovat sihteeristön jäseniä ja edustavat sekä hallintoa, järjestöjä että tutkimuslaitoksia.

Sihteeristön jäsenistöä voidaan tarvittaessa muuttaa ja täydentää.

Pääsihteeri

Cia Åström
Christell Åström, neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@mmm.fi
puh. 050 5747 993

 

Apulaispääsihteerit

Hanna-Mari Kuhmonen
Hanna-Mari Kuhmonen
työ- ja elinkeinoministeriö
etunimi.sukunimi@tem.fi
puh. 029 50 47008


Hanke- ja viestintävastaava

Antonia pieni
Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja
maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@mmm.fi
puh. 050 3095 870

Teemaverkostojen erityisasiantuntijat

Kansalaistoiminnan verkosto

Tauno_Linkoranta_small
Tauno Linkoranta
OK-opintokeskus
etunimi.sukunimi@vskylat.fi
puh. 044 533 4750

Seija Korhonen_small
Seija Korhonen
OK-opintokeskus
sieniseija@gmail.com
puh. 0400 835 055

Laura Jänis
Paikallinen kehittäminen
ja Leader-toimintatapa:
Laura Jänis
etunimi.sukunimi@mmm.fi
@LauraJnis

                   
                                          

Elämänlaatuverkosto

Heli Talvitie

Heli Talvitie
opetus- ja kulttuuriministeriö
etunimi.sukunimi@minedu.fi
puh. 0400 598 386

 

maarit_sireni

Maarit Sireni
(Mari Kattilakoski
äitiysvapaalla 19.8.2016-)   
Itä-Suomen yliopisto    
etunimi.sukunimi@uef.fi     
puh.  050 4423 661 

Elämänlaatuverkosto Facebookissa

Maankäyttö ja infrastruktuuri-verkosto

Heli Siirilä
Heli Siirilä
Vaasan yliopiston Levón-instituutti
etunimi.sukunimi@uva.fi
puh. 029 449 8557
@HSiiril

                                               
                                                     

Elinkeino- ja osaamisverkosto

Heidi Valtari
Heidi Valtari
Turun yliopiston Brahea-keskus         
etunimi.sukunimi@utu.fi
puh.0400 487 160
@HeidiMValtari

Juha Rutanen
Juha Rutanen
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
puh. 040 5737 568

Ekosysteemipalvelut-verkosto

Kati Pitkänen
Kati Pitkänen
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
puh. 029 525 1101

Airi Matila
Airi Matila
Tapio Oy
etunimi.sukunimi@tapio.fi  
puh. 040 779 2258
@AiriMatila

Salla Rantala
Salla Rantala
(äitiysvapaalla 1.10.2016 asti)
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
puh. 029 525 1257
@SallaRantala


                                                

Harvaan asutun maaseudun verkosto

Tarja Lukkari
Tarja Lukkari
Kajaanin ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@kamk.fi
puh. 0400 372 082

                                       
                                              

Harvaan asutun maaseudun verkosto Facebookissa

Identitetsbaserat nätverk IDNET

AnnSofi Backgren
Ann-Sofi Backgren
Svenska folkskolans vänner
etunimi.sukunimi@sfv.fi
puh. 050 5222642
@Brand_Sofi


                                           

MANEn taustaorganisaatioiden edustajat

Maija Lundgren
tohtorikoulutettava
Maaseudun uusi aika yhdistys

Heikki Konsala
paikalliskehittäjä
Leader-toimintaryhmät

Marko Mäki-Hakola
elinkeinojohtaja
Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto MTK ry

Juha-Matti Markkola
verkostoasiantuntija
Maaseutuverkostopalvelut

Sanna Sihvola
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja
Suomen kylätoiminta ry SYTY

Taina Väre
erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto ja
maakuntien liitot

Tapani Veistola
erityisasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliitto
 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä