Maaseutupolitiikan blogi

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.

14.9.2017 9.00Maaseutu tarvitsee kuluttajia Maarit Sireni

Itsenäisen Suomen historiassa maan maantieteellinen sijainti, maaseutumaisuus ja hajautunut aluerakenne eivät ole olleet kehitystä haitanneita rakennetekijöitä. Maaseudun tehtävät ovat kuitenkin sadan vuoden kuluessa muuttuneet siten, että kaupunkien harvalukuisuus ja niiden pieni koko ovat muodostumassa maaseudun taloudellisen menestyksen esteeksi.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.9.2017 9.00Maaseudun uudet liikkumispalvelut edellyttävät yhteistyötä Jenni Eckhardt

Maaseudulla liikkumispalveluiden järjestäminen voi olla haastavaa. Kuljetukset ovat pirstaleisia, etäisyydet pitkiä sekä henkilö- ja tavaravirrat ovat ohuita. Lisäksi kansallinen toimintaympäristö edellyttää muutosta. Jatkuvasti kiristyvät ympäristötavoitteet kannustavat kasvattamaan joukkoliikenteen osuutta yksityisautoilun vähentyessä. Lisäksi julkisen sektorin kustantamien tai tukemien kuljetusten tehostamispaineet lisääntyvät. Tällä hetkellä julkisen sektorin kuljetuskustannukset ovat yli miljardi euroa vuodessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.9.2017 10.00”Me olemme maakunta” vai ” valtio olen minä”, ohjenuora maakuntauudistukseen?

Maaseudun imagosta, brändistä ja tulevaisuudesta keskusteltiin Leppävirralla syyskuun alussa järjestetyssä maaseutuparlamentissa. Paikalle kokoontui 600 maaseudun kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa. Esille nousseiden ajatusten ääripäät maaseudun menestyseväistä vaihtelivat kannabiksen ja uhkapelin laillistamisesta perinteiseen alkutuotantoon.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.9.2017 15.00Maaseutukysymyksiä alueiden kehittämiseen ja kasvupalveluiden tuottamiseen Sami Tantarimäki

Maaseutu, sen kehittäminen, yrittäjät, organisaatiot ja toimijat osana maakunnan aluekehittämistä ja kasvupalveluja.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.8.2017 8.06Sote-palvelut on saatava kartalle Ilkka Lehtola

Sote-uudistuksen valinnanvapaus on saanut runsaasti palstatilaa. Vähemmän on puhuttu siitä, missä vaihtoehtoiset palvelut fyysisesti sijaitsevat. Kattavaa toimipisterekisteriä ei nimittäin vielä ole olemassa. Etenkin maaseudulla tähän olisi tarvetta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.7.2017 9.00Naiskadon syyt ja seuraukset Maarit Sireni

Suomalaisella maaseudulla asuu enemmän miehiä kuin naisia. Sukupuolijakauma on vinoutunut etenkin nuorten aikuisten ikäluokassa. Mediassa suomalaisten maaseutukuntien naiskatoa on verrattu Kiinan hälyttävään tilanteeseen. Miesten yksinäisyys on kuitenkin vain yksi monista epätasapainon seurauksista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.7.2017 9.00Kyllä maalla on mukavaa! Keimo Sillanpää

Toteutimme MMM:n tilaaman Maaseutukatsauksen 2017 yhteydessä laajan kansalaiskyselyn. Kyselyn lopussa olleessa vapaassa palautteessa jotkut vastaajat totesivat vastausurakkansa loppukaneettina, että koettakaa nyt hyvät tutkijat ymmärtää, että maalla on mukavaa. Kun asun itsekin maalla, ymmärrystä toki löytyy.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.7.2017 8.29Platsbaserad regionutvecklingsreform i Västerbotten Ann-Sofi Backgren

Det är bra och intressant med utbyten.  De sista dagarna i juni hade Österbotten besök från Västerbotten. Värd för besöket var Österbottens förbund och deltagarna representerade Region Västerbotten. Att förvaltningsreformerna på båda sidorna om Kvarken fanns på agendan var kanske väntat. Reformerna är omfattande och det är skäl för landsbygdsinvånarna att följa med och ta del i genomförandet av processerna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


SeuraavatPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä