Maaseutupolitiikka
MAASEUTUPOLITIIKAN AJANKOHTAISKIRJE 2/2016
Rypsi Jämsä 04 ajankohtaiskirjeessä 2_2016

Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn pääsihteerin kesäterveiset

MANEn tämän vuoden pääteemana on työllisyys, yrittäjyys ja itsensä työllistäminen. Teema on ajankohtainen myös kansallisella tasolla hallituksen työllisyys- ja kilpailukyky kärkihankkeessa sekä normipurussa. Maaseutupolitiikan tehtävänä on tehdä näkyväksi maaseutuyrittäjän mahdollisuudet ja haasteet sekä esittää konkreettisia parannusehdotuksia. Teema-alue kuuluu MANEn maaseudun elinkeinot ja osaaminen (MESI) verkoston vastuulle. Verkoston tueksi MANEn sihteeristö päätti 8.6. kokouksessaan perustaa nopean reagoinnin ad hoc työryhmän, joka kokoontuu ensimmäisen kerran kesälomien jälkeen.

Kesällä Suomi Areenalla keskustellaan myös maaseutuyrittäjyydestä. Suosittelen tapahtumaa kesän matkakohteeksi. - Ostamalla kotimaisia tuotteita ja elämyksiä voimme konkreettisesti tukea suomalaista työllisyyttä ja yrittäjyttä! Hyvää kesää!

Christell Åström, MANEn pääsihteeri

Ajankohtaista teematyötä

MANEn alaisuudessa toimii seitsemän teemaverkostoa, joista kaksi ovat horisontaalisia. Verkostot ovat keskeinen toimintatapa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteuttamisen edistämisessä. 

Kaikkien MANEn teemaverkostojen yhteystiedot löytyvät täältä.

Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto

HAMA -verkosto laatii Harvaan asutun maaseudun strategiaa vuosille 2017-2020. Strategian pohjana on neljä perusteemaa: yrittämisen ja toimeentulon edellytykset, julkisten palveluiden saavutettavuus, saavutettavuuden ja infrastruktuurin parantaminen ja luonnon ja raaka-ainevarojen hyödyntäminen. Läpileikkaavina teemoina ovat kumppanuus, osaamisen kehittäminen ja paikalliset ratkaisut. Strategia valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

HAMA järjestää yhdessä ELVIn kanssa 13.9.2016 Helsingissä Tehokkuutta hajauttamalla tulevaisuuden maakuntahallinnossa? –seminaarin.

HAMA -verkoston Facebook-sivut.

HAMA -verkoston Korvesta ja Valtateiltä - verkkolehti.

Maaseudun elämänlaatuverkosto (ELVI)

Mitä maaseudun näkökulmasta tarkoittavat sote-järjestämisvastuun siirtyminen maakunnille, valinnanvapaus ja päivystysuudistus? Maaseudun erityispiirteet katovat helposti tilastollisiin keskiarvoihin, siksi ELVI piti 21.6. sote-uudistuksen merkeissä maaseutuvaikutusten työpajan, joka kokosi parisenkymmentä osallistujaa eri organisaatioista. Työpajassa esille tulleita näkökulmia hyödynnetään, kun ELVI antaa oman lausuntonsa sote-uudistuksesta.

Sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat löytyy täältä: www.alueuudistus.fi 

ELVIn Facebook-sivut

Kansalaistoiminnan verkosto

Kumppanuustyö

Kampanjanomaisen, vuoden kestävän MANEn kumppanuustyön tavoitteena on vauhdittaa kumppanuuksien - julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistoiminnan - kehittämistä kaikilla hallinnollisilla tasoilla. Syksyn tärkeänä painopisteenä on varmistaa, miten kumppanuustyötä Suomessa jatketaan. Tästä keskustellaan MANEn ja Kuntaliiton yhdessä järjestämässä Kumppanuuspäivässä 19.10.2016 Kuntatalolla. 

Lue lisääKumppanuustyön käsikirjasto 

Lue myös Kumppanuustyön eriyisasiantuntijan Ritva Pihlajan blogi
Kuntien kankkulan kaivo ja miten se tukitaan.

Maaseudun maankäyttö ja infrastruktuuri -verkosto (Infra)

Maaseudun julkisen henkilöliikenteen kehittämisessä on vahva usko verkostoitumisen voimaan. Oheinen kartta on piirretty toukokuussa tilaisuudessa, johon kokoontui maaseudun julkisen henkilöliikenteen parissa työskenteleviä henkilöitä. Tarve tiedon ja ideoiden vaihtoon aihepiirin tiimoilta on kova, ja siksi sen ympärille on ryhdytty rakentamaan verkostoa. Kartassa on valitettavasti isoja aukkoja, eli verkosto on vielä kovin pieni. Tavoitteena onkin saada kaikki alueet mukaan, koko Suomi väritetyksi! Aiheesta lisää syksyllä!

Lisätietoja infra-verkoston erityisasiantuntijalta Heli Siirilältä (heli.siirila@uva.fi).

Alueet osana b and w väritetty

 

 

 

 

Maaseudun julkisen henkilöliikenteen kehittämisen verkostokartta
- kaikki alueet mukaan!
 

Maaseudun t&k-hankkeiden tuotoksia

Hyvinvointi uef


Kaivo

"Useimmilla maaseutualueilla olisi mahdollista tuottaa uusiutuvalla energialla enemmän energiaa, kuin mitä alueella tarvitaan. Energiaa riittäisi siis myös myyntiin alueen ulkopuolelle..." Lue blogi.  

Hajautetun energiantuotannon liiketoimintamahdollisuudet erityyppisillä maaseutualueilla -hanketta toteutti 2014-2016 Vaasan yliopiston Levón-instituutti. Lue hankkeen kehittämissuositukset.

Maaseutupolitiikan blogi

Mökkeilystä monenlaista hyvää maaseudulle

Mökkeily on vakiintunut entistä merkittävämmäksi osaksi maaseudun ympärivuotista elämää, kirjoittavat MANEn erityisasiantuntijat Kati Pitkämäki ja Heli SiiriläLue blogi täällä

Onko maaseutu menettämässä luottamustaan palvelujärjestelmään?

Maaseudulla ollaan tyytyväisiä sosiaalipalvelujen toimintaan... Palvelut näyttävät pelaavan hyvin, mutta järjestelmän oikeudenmukaisuus epäilyttää, kirjoittaa erikoistutkija Katja Ilmarinen THL:stä. 
Lue blogi täällä.

Syrjäseudun nuori: sinulla(kin) on oikeus!

Syrjäseuduilla asuvien nuorten asemaa on syytä tarkastella kriittisesti keskusteltaessa yleisistä nuorten oikeuksista, korostavat Itä-Suomen yliopiston tutkijat ja yliopistolehtorit Päivi Armila ja Mari Käyhkö. Lue blogi täällä.  

Lisää mielenkiintoisia ja ajankohtaisia blogikirjoituksia täällä

Ajankohtainen julkaisu:

Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta

Paikkaperustaisuus antologia on julkaistu. Kirjassa havainnoidaan suomalaiseen toimintaympäristöön sopivia paikkaperustaisia menetelmiä ja toimintatapoja, tavoitteena selventää vallitsevia käsityksiä ja tulkintoja paikkaperustaisuudesta eri mittakaavoissa, sekä maaseudun että kaupungin vuorovaikutus- ja kumppanuussuhteissa.
- Kansallisella aluepolitiikalla tulisi olla yhteinen paikkaperustainen strategia, joka edistäisi osallisuutta sekä toisi samalla keskustelevan demokratian osaksi aluekehittämistä.

Lue lisääNäkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta - Platsbaserat samhälle som perspektiv 
(työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Alueiden kehittäminen 25/2016).

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen 20 vuotta

Leader-toimintatavan tulevaisuudenkuvia rakennetaan kesäkuun lopussa Leader2030-tulevaisuustyöpajassa ja tuloksia tästä kuullaan Leaderin 20-vuotisjuhlaseminaarissa syyskuun alussa. Leader-metodia kehitetään ja tavoitteena on päästä toteuttamaan sen mukaista paikallista kehittämistä myös kaupungeissa kuluvan ohjelmakauden aikana. 

Lue lisää rakennerahastojen uutiskirjeessä

Kalenterimerkinnät

Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn syksyn kokoukset

4.10 klo.10-12, Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A, 6 krs. Kokoustila Valhalla.

20.12 klo.10-12, TEM, 
Ratakadun Auditorio,
Ratakatu 3.

Seminaarit

25-28.9. Maaseutututkijatapaaminen
Lapin yliopiston kampus, Rovaniemi
Ohjelma ja lisätietoja.

2.9. klo. 12.00.
Suomalaisen Leaderin 20-vuotisjuhla ja seminaari.
Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna, Aulangontie 93. Ohjelma.

13.9. klo. 9.30-14:.0.
Tehokkuutta hajauttamalla tulevaisuuden maakuntahallinnossa? -seminaari.
NewCo juhlasali, Ensi Linja 1, Helsinki. Ohjelma.

13.10 klo. 8-9.30.
Kansanedustajien pop-in puurobaari.
Luonnontieteellisen museon kahvila, Pohjoinen Rautatienkatu 13.

19.10 klo. 9.30-15.30. Kumppanuuspäivä.
Kuntatalo, Toinen Linja 14.

Lausuntoja

 luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Maaseudun maankäyttö ja infrastruktuuri-verkosto (Infra) sekä harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkostot lausuneet 20.5.

 ehdotuksesta koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointi-foorumiksi sekä siihen kytkeytyvä ehdotus valtioneuvoston asetukseksi koulutustoimikunta-järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. 
Maaseudun elinkeinot ja osaaminen (MESI) verkosto lausunut 20.5.

Maaseutupolitiikan teemaverkostojen antamat lausunnot löydät täältä.

Korvasta ja valtateiltä noste 100616 Paikkaperustaisuus julkaisutilaisuus 1662016
Kuva: Airi Matila Kuvaaja Jyrki Vesa

Hannu Vallas @mmm kuva arkisto kesäterveiset 2 2016