Maaseutupolitiikka
Maaseutupolitiikan ajankohtaiskirje 2/2017
mp-hero-ohjelma-päivät

PÄÄSIHTEERIN TERVEISET

Positiivista pöhinää maaseutupolitiikan saralla!

Maaseutupolitiikan neuvoston kokous pidettiin toukokuun lopulla uuden maa- ja metsätalousministerin johdolla. Ministeri Jari Leppä aloitti MANE:n puheenjohtajuuden vauhdikkaasti ilmoittamalla maa- ja metsätalousministeriön valmistelevan valtioneuvostolle esitystä parlamentaarisen työryhmän asettamisesta harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työ on nyt ministeriössä aloitettu ja tavoitteena on, että kyseinen ryhmä asetetaan syksyn aikana.

Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua mm. Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet -hankkeesta sekä siitä, miten hankkeen tuloksia voisi hyödyntää maaseutupolitiikan puolella. Lisäksi MANE hyväksyi yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen YPK-työryhmän kokoonpanon. Työryhmä on yhteinen kaupunkipolitiikan kanssa ja sen tavoitteena on edistää sekä kehittää kumppanuuteen ja omaehtoisuuteen perustuvia kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja kaikilla alueilla sekä eri EU-rahastoissa.

MANE hyväksyi kokouksessaan myös Maaseutuparlamentin julkilausumaluonnoksen sisällön. Luonnos julkaistaan ja on kommentoitavissa otakantaa.fi -sivuilla juhannuksen jälkeen. Kaikilla asiasta kiinnostuneilla on kesän aikana mahdollisuus osallistua sisällön muokkaamiseen. Julkilausuma on tavoitteena hyväksyä Maaseutuparlamentissa 1.-3.9. Leppävirralla. Parlamentin jälkeen julkilausuman viestiä on tarkoitus viedä eteenpäin niin kansallisille päättäjille kuin eurooppalaiselle maaseudun kehittämiskentällekin.

Ensi syyskuussa kaikkien tiet vievät Maaseutuparlamenttiin. Nyt on hyvä aika varmistaa oma osallistumisensa tähän vuoden merkittävämpään maaseututapahtumaan, enemmän tietoa parlamentista löydät jäljempänä tässä uutiskirjeessä. Mutta ennen syksyn tapahtumia nauttikaamme kesästä ja kaikista monipuolisista kesätapahtumista.

Nähdään Leppävirralla syyskuussa!

Cia Åström Christell Åström
 Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri
 etunimi.sukunimi@mmm.fi
 Puh. 029 516 2030


MINISTERI LEPPÄ: SUOMELLA EI OLE VARAA JÄTTÄÄ MAASEUDUN MAHDOLLISUUKSIA KÄYTTÄMÄTTÄ

Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajaksi nimitetty maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä esitti 31.5. neuvoston kokouksessa, että maa- ja metsätalousministeriö valmistelee välittömästi valtioneuvostolle esityksen parlamentaarisen työryhmän asettamisesta harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi.

– Harvaan asutulla maaseudulla sijaitsee valtaosa maamme resursseista, joilla rakennetaan muun muassa kiertotalouden, biotalouden, ruuantuotannon, maaseutu- ja luontomatkailun ratkaisuja koko Suomen kasvun edistämiseksi, mutta myös globaalien ja EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi, ministeri Leppä painotti kokouksessa. Harvaan asutun alueen erityiskysymykset pitää nostaa kansalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon uudella näkökulmalla ja painoarvolla, hän korosti.

Ministeri Leppä totesi, että parlamentaarisen työryhmän perustaminen ja sen toimeksianto tukee myös pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteita.

Lue koko Maaseutupolitiikan tiedote täällä.

MAASEUTUPARLAMENTTI KUTSUU KESKUSTELEMAAN JA VAIKUTTAMAAN

Maaseutuparlamentti 2017 s-posti banneri

Maaseutuparlamentti 2017 on Leppävirralla 1.–3.9. järjestettävä maaseudun superviikonloppu. Mukaan kannattaa ilmoittautua ennen juhannusta, jolloin voi hyödyntää osallistujamaksun hintaetu

Tapahtumassa tartutaan rohkeasti tämän päivän ja tulevaisuuden kriittisiin maaseutuaiheisiin ja nostetaan niitä päivän politiikan agendalle, esitellään huikeita menestystarinoita ja rohkaistaan uusiin sekä edistetään maaseudun toimijoiden, päättäjien ja median keskusteluyhteyksiä.

Suomessa ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa järjestettävän Maaseutuparlamentin ohjelma on monipuolinen: 19 mielenkiintoista retkeä, 36 työpajaa ja seminaaria, neljä suurta päälavan keskustelua sekä Kumppanitori ja Sadonkorjuutori. Tapahtumaan odotetaan tuhatta osallistujaa eri puolilta Suomea kylistä kaupunkeihin – päättäjiä, yhdistyksiä, yrityksiä, tutkijoita, rahoittajia, hanketoimijoita, asukkaita ja muita aktiivisia toimijoita.

Maaseutuparlamentin lopuksi julkistetaan Suomen ensimmäinen valtakunnallinen Maaseutupolitiikan julkilausuma, joka viedään myös Euroopan maaseutuparlamenttiin Alankomaihin lokakuussa 2017.

Avoin kutsu: Maaseutuparlamentti kutsuu keskustelemaan ja vaikuttamaan
Jaa kutsua myös omissa verkostoissasi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.8.
Huom. Ryhmälaskutus on mahdollinen. Lue miten täällä

Maaseutuparlamentti logo oranssi rgb 1080x1080

Seuraa Maaseutuparlamenttia myös somessa:
@maaseutuparlamentti
@maaparlamentti (Twitter), 
@maaparlamentti (Instagram)
ja osallistuu keskusteluun aihetunnuksilla #maapuhuu #Maaseutuparlamentti

VALTAKUNNALLISTEN MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKET VUODELLE 2017 JA 2017–2019   

Maaseutupolitiikan hankkeilla edistetään maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 ja MANElle asetettujen tehtävien toteuttamista. Maaseutupolitiikan hankevaroista rahoitetaan tänä vuonna viisi (5) uutta maaseutupoliittista verkostohanketta sekä kuusi (6) uutta maaseudun tutkimus- ja kehittämishanketta. Verkostohankkeet rahoitetaan budjettiehdoin vuosille 2017-2019.

Hankkeet rahoitetaan maaseudun kehittämisen määrärahasta sekä maatilatalouden kehittämisrahastosta. Vuodelle 2017 haettavana oli yhteensä noin 900 000 euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 29 kappaletta (8 + 21) ja avustusta haettiin yhteensä noin 2 987 000 euroa.

Tarkemmat tiedot rahoitetuista hankkeista ovat liitteessä.

JULKAISUJA

Harvaan asuttu maaseutu - mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-2020

Harvaan asuttujen merkitys kasvaa - päättäjille tarjolla päivitettyä tietoa alueesta.

Päättäjät tarvitsevat tarkempaa ja päivitettyä tietoa harvaan asutun maaseudun olosuhteista. Näiden alueiden parempaa huomioimista painotetaan keväällä julkaistussa Maaseutupolitiikan neuvoston hyväksymässä, Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategiassa 2017–2020.

Kehittämisstrategiaan on koottu keskeisimmät toimenpiteet, jotka tulisi toteuttaa, jotta harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä. 

Lue tiedote julkaisusta täällä.
Lue kehittämisstrategia täällä.

MAASEUTUPOLITIIKAN BLOGINOSTOJA

Luonto lähtökohdaksi maahanmuuttajien kotoutumiseen 
(Kati Pitkänen)

"Lisääntynyt maahanmuutto ja turvapaikanhakijoiden määrä vaatii tehokkaita ratkaisuja kotoutumisen edistämiseen. Luontolähtöiset ratkaisut tarjoavat kotoutumiseen uudenlaisen vaihtoehdon, jossa hyödynnetään luonnon moninaisia hyvinvointihyötyjä ja tuodaan tutuksi kansallisen identiteettimme kulmakiviä. Suomella ja muilla Pohjoismailla on mahdollisuus nousta edelläkävijäksi luontolähtöisessä kotoutumisessa maailmanlaajuisesti."

Lue lisää blogeja Maaseutupolitiikka.fi:ssä

Tarjoamme päättäjille, vaikuttajille ja aluekehittäjille mielenkiintoista luettavaa ajankohtaisista maaseutu-poliittisista kysymyksistä sekä foorumin, jossa voi käydä maaseutupoliittista keskustelua. Kirjoita sinäkin Maaseutupolitiikan blogiin. 

Yhteyshenkilö: Antonia Husberg, etunimi.sukunimi@mmm.fi

MAASEUTUPOLITIIKKA SAI UUDEN LOGON

Uusi Maaseutupolitiikka.fi -logo kuvastaa maaseutupolitiikan paikkaperustaista lähtökohtaa, verkostomaista toimintatapaa ja kumppanuuden merkitystä maaseudun kehittämisessä. Logossa voi nähdä maaseutupolitiikan verkoston eri toimijat paikallisesta ja alueellisesta tasosta kansalliseen ja kansainväliseen tasoon. Maaseudun aineelliset ja aineettomat voimavarat ja mahdollisuudet on myös haluttu sisällyttää uuteen logoon. Uuden logon muotoilussa on samalla pyritty kunnioittamaan MANEn edeltäjän, YTR:n, logoa "monta savua". 

Logo 2016-2020 FINAL 22022017-02

Kalenterimerkinnät

MANEn syksyn kokoukset

24.10. klo 9-11
13.12. klo 9-11

Save-the-Date:
Kumppanuuspäivä 18.10.

Vuoden 2017 Kumppanuuspäivä järjetetään Kuntatalolla 18.10.
klo 10:15-13:00

Kuntaministeri Anu Vehviläinen avaa tilaisuuden. Professori emerita Brita Koskiaho on seminaarin pääpuhuja. Seminaarin puheenjohtajana toimii Marianne Heikkilä, Marttaliiton toiminnanjohtaja.

Tervetuloa tutustumaan klo 9.30 alkaen oikeusministeriön Demokratia-palkinnon 2017 saajien hyviin käytäntöihin auditorion aulatiloissa. 

Sirpa Pietikäinen Kumppanuuspäivä 2016 yleisö pieni
Kumppanuuspäivä -16

Lausunnot

MANE sihteeristö jätti toukokuussa lausunnon ja kannanoton EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, CAP:in, tulevaisuudesta.

Sihteeristö painottaa lausuntoon liitetyssä kannanotossaan muun muassa maaseudun elinkeinojen monipuolistamisen ja uudistamisen tärkeyttä sekä maaseutu-vaikutusten arvioinnin toteuttamista ja huomioimista EU-politiikka-valmistelussa ja täytäntöön-panossa, erityisesti alue- ja paikallistasoilla.

Lue kannanotto täällä (englanniksi).   

Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (Kahvee) lausui luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (hankenumero STM037:00/2017).

Lue lausunto täällä.  

Maaseutupolitiikan ensimmäinen julkilausuma muotoillaan kesällä yhdessä

Suomen ensimmäinen tässä laajuudessa järjestettävä Maaseutuparlamentti 2017 kokoaa reilu tuhat osallistujaa teeman mahdottomuuksista mahdollisuuksia yhteyteen, 1.-3.9.2017, Leppävirralle,
Pohjois-Savoon. 

Maaseutuparlamentissa julkistetaan ensimmäinen valtakunnallinen Maaseutupolitiikan julkilausuma, jonka muotoiluun voi osallistua kesän aikana kaikki asiasta kiinnostuneet. Julkilausuman luonnos julkaistaan otakantaa.fi -sivuilla kesäkuussa