Maaseutupolitiikka
Koivu 3 2016

PÄÄSIHTEERIN TERVEISET

Maaseutupolitiikan neuvoston kokous pidettiin tiistaina 4.10. Suomen Yrittäjien tiloissa. MANE hyväksyi kokouksessaan kannanoton maaseudun yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi. Kokouksessa pureuduttiin myös maakunta- sekä aluekehittämisjärjestelmän uudistukseen. Puheenjohtaja, ministeri Kimmo Tiilikainen korosti käynnissä olevaan lausuntokierrokseen osallistumisen tärkeyttä. Kokouksessa käytiin myös harvaan asutun maaseudun strategian lähetekeskustelu. 

MANEn kokouksessa asetettiin kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on laatia joulukuun MANEn kokoukseen esitys siitä, mitkä ovat verkostotyön temaattiset painopisteet vuosille 2017-2020.  Kehittämistyötä alustaa maaseutupolitiikan teemaverkostojen arviointityö, joka toteutetaan lokakuun aikana. Kehittämisryhmää vetää maatalousneuvos Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kokouksessa nimettiin myös uudet apulaispääsihteerit vuosille 2017-2018. Tutkimus- ja kehittämistoimea edustavaksi apulaispääsihteeriksi valittiin maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihinen. Kansalaistoimintaa edustaviksi apulaispääsihteereiksi valittiin kaksi toimijaa, Suomen Kylätoiminta ry:n puheenjohtaja Petri Rinne sekä Leader-asiamies Heli Walls.

Jo tässä vaiheessa kannattaa merkitä kalenteriin 1.-3.9.2017. Silloin järjestetään Maaseutuparlamentti 2017- tapahtuma Leppävirran kunnassa Pohjois-Savossa. Tapahtuma kokoaa yhteen kaikki maaseudun kehittämisestä sekä maaseutupolitiikasta kiinnostuneet toimijat kylistä kaupunkeihin, asukkaista päättäjiin ja yrittäjistä yhdistyksiin. Maaseutuparlamentissa muotoillaan yhteinen tahtotila suomalaiselle maaseudulle ja nostetaan maaseudun mahdollisuudet politiikan agendalle. Maaseutupolitiikan neuvosto on tapahtuman päävastuutaho ja tapahtumasta tulee lähipäivinä lisää tietoa sekä sähköpostitse, Maaseutupolitiikka.fi -sivuille että someen: #Maaseutuparlamentti.

Syksyn aikana maaseutupolitiikan verkostossa tapahtuu paljon. 13.10. järjestetään pop-in Puurobaari kansanedustajille ja heidän avustajilleen sekä MANEn jäsenille. Luonnontieteellisen museon kahvilaan kannattaa tulla sekä puuroaamiaisen että tarjolla olevan tärkeän ja ajankohtaisen tiedon takia. Lisää ajankohtaisista tapahtumista edempänä.

Energisin syysterveisin

Cia Åström 

 

 

Christell
christell.astrom@mmm.fi

 

Maaseutupolitiikan neuvosto:
MAASEUDULLA TOIMIVIEN YRITYSTEN JA YRITTÄJIEN NÄKÖKULMA ON HUOMIOITAVA ELINKEINOPOLITIIKASSA

Maaseutupolitiikan neuvosto painotti kokouksessaan 4.10. maaseudun yritysten ja yrittäjien näkökulman huomioimista yrittäjyyspaketin ja työllisyyspaketin päätösten toimeenpanossa ja niihin liittyvissä kokeiluissa.

MANE hyväksyi kokouksessaan kannanoton maaseudun yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi. Kannanotossa korostetaan yritys- ja maaseutuvaikutusten arvioinnin työkalujen hyödyntämistä työllisyys- ja yrittäjyyspakettien valmistelutyössä ja päätöksissä. Lue lisää...

 

TERVETULOA 19.10. KUMPPANUUSPÄIVÄÄN KUNTATALOLLE

Keskiviikkona 19.10.2016 Kuntatalolla Helsingissä järjestettävä Kumppanuuspäivässä keskustellaan siitä, mitä kumppanuus on nyt ja miten sitä pitäisi tulevaisuudessa rakentaa Suomessa.

Aamupäivän aikana kuullaan Lotta Johanssonilta (Överenskommelsen) siitä, miten kumppanuutta on edistetty länsinaapurissamme Ruotsissa. Aamupäivän puhujia ovat myös MEP Sirpa Pietikäinen, YTT Jorma Niemelä sekä YTT Juha Heikkala. Aamupäivän juontajana toimii toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä. Iltapäivällä kokoontuvissa kumppanuuspöydissä paneudutaan tarkemmin kuuteen eri teemaan.

Kumppanuuspäivä pelkkä teksti pikkukuva

 (program på svenska).

Ilmoittaudu 12.10.2016 mennessä! Aamupäivän osuutta on mahdollista seurata myös suorana verkon kautta. Tulemalla paikan päälle Kuntatalolle voit osallistua myös iltapäivän kumppanuuspöytiin.

Kumppanuuspäivän järjestävät Maaseutupolitiikan neuvosto/Kumppanuustyö 
yhteistyössä Kuntaliiton sekä oikeusministeriön kanssa.  

 

 

MAASEUTUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ALUEUUDISTUKSESSA

Suomessa valmistellaan historiallisesti merkittävää alueuudistusta, joka sisältää sekä sote- että maakuntauudistuksen. Tavoitteena on luoda ihmisille ja yrityksille sujuvampia palveluita sekä toimivaa hallintoa. Alueuudistuksessa tulee varmistaa myös maaseudun asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet niin uudistusprosessin aikana kuin jatkossakin.

Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) on työkalu, jonka avulla voidaan vahvistaa uudistusten ja päätösten myönteisiä vaikutuksia ja ennaltaehkäistä kielteisiä vaikutuksia. MVA voi myös toimia kehittämisen välineenä muutosprosessin ohessa.

MANE on yhdessä Kuntaliiton ja Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa valmistanut esitteen, joka käsittelee MVA:ta alueuudistuksessa. MANE etsii myös yhdessä Kuntaliiton kanssa aluetta, missä MVA voisi  kokeilla alueuudistuksen edetessä.

Mikäli MVA kiinnostaa ole yhteydessä MVA-asiantuntijaverkoston jäseniin. Asiantuntijoiden yhteystiedot sekä linkkejä lisämateriaaleista löytyvät oheisen esitteen lopussa.

Lue myös ajankohtaiset MVAta käsittelevät blogit maaseutupolitiikan verkoston erityisasiantuntijalta Seija Korhoselta sekä Siikajoen kunnanjohtajalta Kaisu Tuomelta

 

AJANKOHTAISTA TEEMAVERKOSTOISTA

Verkostotyö on keskeinen toimintatapa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteuttamisen edistämisessä. MANEn alaisuudessa toimii seitsemän teemaverkostoa (yhteystiedot).

Tehokkuutta hajauttamalla tulevaisuuden maakuntahallinnossa -seminaarin materiaalit

Tehokkuutta hajauttamalla tulevaisuuden maakuntahallinnossa -seminaarin (13.9.) puheenvuoroissa nostettiin esille kysymyksiä siitä, paranevatko kansalaisten palvelut, miten uudistuksissa otetaan huomioon harvaan asutun maaseudun erityispiirteet, toteutuuko valinnanvapaus ja mihin valinnanvapauden korostaminen voi johtaa. Lisäksi pohdittiin, miten demokratia toteutuu, ja miten kansalaiset tulevat saamaan äänensä kuuluville. Vaarana on, että hallinto ja vaikutusmahdollisuudet etääntyvät ja ihmiset menettävät mahdollisuutensa osallistua päätöksentekoon. 

Tehokkuutta hajauttamalla tulevaisuuden maakuntahallinnossa –seminaarin esitykset ja videot ovat katsottavissa netissä (videot katsottavissa 16.10. saakka).

Seminaarin järjestivät Maaseutupolitiikan neuvoston Harvaan asutun maaseudun verkosto yhteistyössä Elämänlaatuverkoston kanssa.

Yhteisöllinen palveluntuotanto maaseudulla – roadshow kiertää Suomea syksyllä 2016

Maaseudun asukkaiden palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan eri keinoin. Tarve erilaisten palvelutuotantomallien kehittämiseen ja käyttöönottoon lisääntyy samalla kun julkisen sektorin palvelutarjonta ohenee. Kysyntä yhteistyön tekemiseen kasvaa, ja siitä on jo hyviä esimerkkejä eri puolilla Suomea. Yksi keino palvelutarjontaan on yhteisöllinen palvelutuotanto, sisältäen yhteiskunnallisen yrittäjyyden. Mitä yhteiskunnallinen yrittäjyys on? Missä tilanteessa se olisi hyvä keino palvelun tuottamiseen? Maaseutupolitiikan YY-kiertueen viimeinen tilaisuus järjestetään 24.10. Leppävirralla.

Maaseutupolitiikan teemaverkostot ja Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseutuverkostopalvelut järjestävät yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa yhteisöllisen palveluntuotannon roadshow- kiertueen.

NOSTOJA MAASEUTUPOLITIIKAN BLOGISTA

Tehdään maaseutu näkyväksi - Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluksi alueuudistukseen
(Seija Korhonen/Kansalaistoiminnan verkosto)
Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) on työkalu, jota voi suositella käytettäväksi myös parhaillaan valmistelussa olevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa...

Ekotehokkuus ei ole yksinoikeus
(Hanna Kosonen/Kansanedustaja)
Ekotehokkuus ei ole sen paremmin maaseudun kuin kaupunkien yksinoikeus...

Varhainen apu yritysten omistajavaihdoksissa turvaa työllisyyttä (Juha Rutanen/MESI-verkosto)
Lähivuosina maaseudulla on suuri määrä omistajanvaihdostilanteeseen tulevia yrityksiä, iäkkäitä yrittäjiä on eri elinkeinoaloilla runsaasti. Muutokseen tulisi yrityksissä havahtua ajoissa...

Maaseudun potentiaali tärkeä tulevaisuuden menestykselle (Taina Vesanto/MMM)
Maaseudulla on paljon käyttämätöntä potentiaalia, totesi OECD:n Heino von Meyer avatessaan 335 osanottajan konferenssin Corkissa syyskuun alussa. Tämä avaus kuulosti korvia hivelevän tutulta... 

Hajautettu Suomi - kestämätön utopia vai avain Suomen kilpailukyvyn kasvuun (Tytti Määttä/HAMA-verkosto pj.)
...Suomi voi olla esimerkki siitä, miten kaupungistuminen ja elinvoimainen maaseutu voivat olla yhtä aikaa läsnä...

Platsbaserad politik -taggad # (Peter Backa)
Det är behändigt med genvägar och provisorier ibland. När man inte är redo att definiera ett nytt eller obekant begrepp så gör man ett signalement...

Kasvukeskusajattelu heikentää biotalouden tulevaisuuden mahdollisuuksia (Olli Lehtonen/Luke)
...Tutkimusten perusteella kasvukeskusten myönteiset vaikutukset eivät kuitenkaan ulotu kovinkaan laajalle alueelle, mikä on johtanut luonnonvarojen, pääoman ja työvoiman alikäyttöön maaseutualueilla...

Lisää mielenkiintoisia ja ajankohtaisia blogikirjoituksiatäällä

Osallistu maasutupoliittiseen keskusteluun - kirjoita blogi Maaseutupolitiikka.fi:hen.

Osallistu myös Twitterissä #maaseutupolitiikka.

taalla_on_tilaa (002)

 

KOMISSION MAASEUTUKONFERENSSI LINJASI: ”PAREMPI ELÄMÄ MAASEUTUALUEILLA”

Corkin julistuksessa painotetaan tarvetta nykyistä paremmalle kaupunkien ja maaseudun väliselle kumppanuudelle ja sen tärkeyttä koko unionille. Julistuksessa nousee vahvasti esille maaseutuvaikutusten arviointi sekä paikkaperustaisuus.  

Corkin 2.0 julistus kehottaa päättäjiä Euroopan unionissa parantamaan yleistä tietämystä maaseudun potentiaalista ja niistä resursseista, joita maaseutualueilla on tarjota taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin sekä maaseudun mahdollisuuksista, joista hyötyvät kaikki Euroopan kansalaiset. Julistuksessa kannustetaan myös sijoittamaan maaseutuyhteisöjen identiteettiin ja maaseudun mahdollisuuksiin luoda kasvua sekä maaseutualueiden houkuttelevuuteen, jotta ihmiset voisivat elää ja toimia maaseudulla elämänsä eri vaiheissa.

Konferenssi järjestettiin Corkissa 5.-6.9.2016. Vastaava konferenssi järjestettiin Corkissa vuonna 1996, jolloin annettiin ensimmäinen Corkin julistus ”Elävä maaseutu”.

Kaikki Euroopan maaseudun kehittämisen konferenssin materiaalit ovat luettavissa täällä.

Lue koko Cork 2.0 "A Better Life in Rural Areas" (Parempi elämä maaseutualueilla) täältä.

KALENTERI

MANE TULEVAT KOKOUKSET

20.12. klo 10-12, TEM,
Ratakadun Auditorio,
Ratakatu 3.

MANE SIHTEERISTÖ

26.10. klo 10-13, MMM/VM kokouskeskus, Mariankatu 9
29.11. klo 10-12

TAPAHTUMIA

Maaseutuparlamentti 2017, 1-3.9.2017 Leppävirralla, Pohjois-Savossa. Merkitse kalenteriin jo nyt!

Kansanedustajien pop-in Puurobaari 13.10. klo 8-9.30
Luonnontieteellisen museon kahvilassa, Pohjoinen Rautatienkatu 13, Helsinki.

Kumppanuuspäivä 19.10. klo 9.00-15.30. Kuntatalo, Toinen Linja 14, Helsinki. Miten kumppanuutta pitäisi tulevaisuudessa rakentaa? 
Lisätietoja: Ritva Pihlaja, ritva.pihlaja@pp.inet.fi,
puh. 0400 895 140

Kutsuretki Hattulaan Ylitalon alpakkatilalle 10.11.
Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut voivat tarjota hyvän ja kustannustehokkaan mahdollisuuden vastata yhteiskunnan terveys- ja hyvinvointihaasteisiin. Retkellä kuullaan viimeisintä tutkimustietoa luonnosta hyvinvoinnin tuottajana sekä palveluntuottajien ja -ostajien kokemuksia ja hyviä esimerkkejä. Lisätietoja Anne Korhonen,anne.korhonen@tts.fi 
puh. 044 714 3701.

Työpaja lapsi- ja perhe-palveluista maaseudulla 28.11. klo 12.15–15.30. Carelicumin auditorio, Joensuu.
Työpajan tarkoituksena on kerätä tietoa ja kokemuksia lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan maaseutunäkökulmasta. Lyhyet alustukset ja yleisökeskustelu avaavat lapsi- ja perhepalveluissa tapahtuvia muutoksia sekä palveluiden käyttäjien ja tuottajien jokapäiväisiä kokemuksia maaseudulla. Lisätietoa:
Ilkka Lehtola, ilkka.lehtola@uef.fi, Maarit Sireni, maarit.sireni@uef.fi, Heli Talvitie, 
heli.talvitie@minedu.fi.

LAUSUNNOT

Lausunto luonnoksesta Valtionneuvoston periaatepäätökseksi Ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta edistävien tuotanto-olosuhteiden edistämisestä julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa. (Maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto 3.6.2016)

 hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (Maaseudun maankäyttö- ja infrastruktuuriverkosto 31.8.2016)

luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (Maaseudun maankäyttö- ja infrastruktuuriverkosto sekä HAMA-verkosto 20.5.2016 ) 

Maaseutupolitiikan teemaverkostojen antamat lausunnot löydät täältä.

iloa luonnosta kutsuretki

 

Kutsuretken järjestävät Green Care Lab -hanke, Iloa luonnosta -kampanja, Ympäristötiedon foorumi sekä Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke. Lisää tietoa yllä Kalenteri-kohdassa.