Maaseutupolitiikka
_MG_3587 copy
maaseutupolitiikka_logo

PÄÄSIHTEERIN JOULUTERVEISET 

Joulu on jo ovella, kuten tunnetussa joululaulussa lauletaan. MANEn tämän vuoden viimeinen kokous pidettiin tiistaina 20.12., hyvässä jouluhengessä, asiasisällön tärkeys huomioiden.  

Kokouksessa hyväksyttiin maaseutupolitiikan verkostotyön temaattiset painopisteet vuosille
2017–2020. Alkuvuodesta haetaan verkostovetäjiä seuraaville temaattisille painopisteille:
harvaan asutut alueet, osaaminen ja työllisyys, kansalaistoiminta ja hyvinvointi sekä elinvoimainen toimintaympäristö. Tämä myös merkitsee, että olemassa olevat seitsemän verkostoa lakkaavat toimintansa nykyisissä kokonaisuuksissa, ensi vuoden alkupuolella. Kiitämme suuresti näitä verkostoja siitä tärkeästä työstä, mitä ovat maaseutupolitiikan saralla tehneet!

MANEn kokouksessa hyväksyttiin myös Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia vuosille 2017–2020. Strategia on hyvä. Se korostaa mahdollisuuksia, haasteita kuitenkaan unohtamatta.
Se on myös tietopaketti alueesta, joka kattaa 68 prosenttia maamme pinta-alasta. Strategia julkaistaan Maaseutupolitiikka.fi -sivuilla ensi vuoden alussa. Strategian 21 toimenpide-ehdotusta konkretisoituvat myös ensi vuoden aikana, maaseutupolitiikan laajan verkoston työn kautta.  

Työ elinvoimaisen suomalaisen maaseudun puolesta jatkuu ensi vuonna.  MANEn päätapahtuma tulee olemaan Maaseutuparlamentti 2017, joka pidetään Leppävirralla 1.-3.9.2017.  Merkitse tapahtuman ajankohta jo tässä vaiheessa kalenteriisi!

Ensi vuoden alussa Maaseutupolitiikan visuaalinen ilme uudistuu! Siitä enemmän seuraavassa uutiskirjeessä!

Nyt lähdemme kuitenkin viettämään Joulua, laadukkaasta kotimaisesta ruoasta ja tuotteista nauttien. Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka tavalla tai toisella olette osallistuneet maaseutupolitiikan laajan verkoston työhön tämän vuoden aikana. Kiitos!

Cia Åström
 

Christell
christell.astrom@mmm.fi

Maaseutupolitiikan neuvosto hyväksyi
Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategian

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE hyväksyi kokouksessaan 20.12., yksimielisesti ja pienin lisäyksin, Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategian vuosille 2017–2020.

Harvaan asutun maaseudun mahdollisuuksien hyödyntämistä ja voimavaroja korostavaan strategiaan on koottu keskeisimmät toimenpiteet, jotka tulee toteuttaa, jotta harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä. Kehittämisen lähtökohdat tulee olla alueilla tasavertaiset. Strategia toimii myös päättäjiä tukevana tietopakettina alueesta, jolla sijaitsee valtaosa Suomen luonnon aineellisista ja aineettomista raaka-aineista.

Lue tiedote MANEn kokouksesta täällä.
Läs pressmeddelandet från rådets möte här.

MANE/MMM:
Maaseutupolitiikan tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku
avataan tammikuussa 2017

Maa- ja metsätalousministeriö avaa valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haun 9. päivänä tammikuuta 2017. Hakuaika päättyy maanantaina 20.2.2017. 

Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 900 000 euroa, josta vajaa puolet on maaseudun kehittämisen määrärahaa, ja toinen puoli on Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoja.

Maaseudun kehittämisen momentilta rahoitetaan maaseutupolitiikan verkostohankkeita ja Makeran varoista rahoitetaan maaseudun kehittämisen valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Katso lisää painopisteistä ja pääteemoista täällä

HUOM. Hakukuulutus, jossa esitetään tarkemmat hakuteemat ja hakuohjeet, julkaistaan MMM.fi ja Maaseutupolitiikka.fi sivuilla 9.1. 2017. 

OBS. Kungörelsen, i vilken information om ansökningsteman samt ansökningsförfarandet framgår, publiceras på MMM.fi/sv samt Landsbygdspolitik.fi -sidorna den 9.1.2017. 

AJANKOHTAISTA TEEMAVERKOSTOISTA

Teemaverkostotyö on keskeinen toimintatapa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteutuksessa. Maaseutupoliittista verkostotyötä rahoitetaan maaseudun kehittämisen momentilta. 

MANEn alaisuudessa toimii vuodesta 2014 lähtien seitsemän teemaverkostoa (yhteystiedot): harvaan asutun maaseudun verkosto, ekosysteemipalvelut -verkosto, kansalaistoiminnan verkosto, maaseudun elämänlaatuverkosto, maaseudun maankäyttö ja infrastruktuuri -verkosto, maaseudun osaaminen ja elinkeinot verkosto sekä identitetsbaserat nätverk. Käynnissä olevat verkostot jatkavat toimintaansa tammikuun 2017 loppuun saakka. 

Verkostot voivat hakea jatkoaikaa MMM:stä. Maaseudun maankäyttö ja infrastruktuuri -verkostolle sekä maaseudun osaaminen ja elinkeinot verkostolle on myönnetty hakemusten mukaisesti jatkoaikaa 31.3.2017 asti sekä harvaan asutun maaseudun verkostolle 31.5.2017 asti. 

Uusia rahoitettavia verkostohankkeita haetaan Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn 20.12. päätöksen mukaan, 9.1. avautuvassa haussa (katso yllä).

NOSTOJA MAASEUTUPOLITIIKAN BLOGISTA

Kiteyttämistä ja heittäytymistä
(Heli Siirilä/maaseudun maankäyttö ja infra -verkosto)
Kertoessaan työurastaan [aluetieteen professori Hannu Katajamäki] johdattelee meidät samalla maaseutupolitiikan ja maaseutututkimuksen kehityksen vaiheisiin. Olihan hän uransa varrella muun muassa maaseutututkimuksen professori ja intohimoinen maaseudun puolestapuhuja, niin kylätaloilla kuin valtakunnan mediassakin...

Tunnistatko yhteiskunnallisen yrityksen?
(Heli Talvitie/maaseudun elämänlaatuverkosto)
Maaseudun palvelujen ja elinvoiman turvaamiseksi on perustettu erilaisia lähipalvelukeskuksia, myös yrittäjävetoisesti, tai muuta yritystoimintaa. Näitä yrityksiä voidaan kutsua yhteiskunnallisiksi yrityksiksi. Tämä määritelmä tulee yllätyksenä usein myös yrittäjille itselleen...

Luonnosta lisäpotkua sosiaalipalveluihin
(Elina Vehmasto/Luke/GreenCare-koordinaatiohanke)
Laajempi tietoisuus luonnon mahdollisuuksista hyvinvointipalveluiden tuottamisessa on avain GreenCare-palvelutoiminnan lisääntymiselle. Runsaasti käyttämätöntä potentiaalia on esimerkiksi syrjäytymistä ehkäisevissä sekä kuntoutuksen palveluissa...

Storytelling - upplev styrkan i berättelserna
(Ann-Sofi Backgren/Identitetsbaserat nätverk)
Storytelling, att jobba med berättelser och se styrkan i berättelser, har allt mer blivit en ny metod för landsbygdsutveckling. Även företagsvärlden har insett styrkan i berättelser. Trenden går från att vara en verkställande direktör till att vara en verkställande berättare. 

Lue lisää ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista Maaseutupolitiikka.fi blogista!
Läs mer om aktuella landsbygdspolitiska frågor på Landsbygdspolitikens blogg (texter på finska och svenska).

NOSTOJA MAASEUDUN T & K:sta

Maaseutupolitiikan että muiden tahojen rahoittamista t&k-hankkeista. 

Kaivovesikilpailun järjestämiseen on luotu toimintamalli
Kaivovesikilpailun järjestäminen on nyt helppoa kilpailukonseptin avulla, jonka luomiseen saatiin rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä. Konseptia testattiin toteuttamalla maakunnan paras kaivovesi - kilpailu Keski-Suomen maakunnassa. Kilpailussa oli kaksi sarjaa; yksityiset porakaivot ja rengaskaivot. Loppukilpailu oli 17.9.2016 Ween Maan Viljaa kala- ja elomarkkinatapahtumassa Jyväskylässä.

Maahanmuuttajien työllistyminen maaseudun yrityksiin vaatii verkostojen kehittämistä
Maahanmuuttajien työllistymistä tukevien palvelujärjestelmien ja -rakenteiden toimivuutta tulee parantaa vastaamaan entistä paremmin maaseudulla toimivien yritysten tarpeita. Erityisesti eri toimijoiden väliset roolit ja toimintamallit vaativat yhä kehittämistä. Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja Siirtolaisuusinstituutin tekemästä selvityksestä.

Maaseudun näkökulmasta. Tarkennuksia hyvinvointipalvelujen muutoksiin (kirja)

Kuka? Mitä? Missä ja Miten? Hyvinvointipalvelut maaseudulla 2014 -hankkeesta on julkaistu kirja, jossa raportoidaan hankkeesta sekä sanoin että kuvin. Kirjaa voi tilata Silva Tedreltä (silva.tedre@uef.fi) 31.12.2016 asti tai Kirjokansi -kustantamosta, postikulut maksamalla. 

Lue lisää ajankohtaista Maaseutupolitiikka.fi -sivuilta

KALENTERI

MANE TULEVAT KOKOUKSET

Ti 21.3. klo 10-12

Ke 31.5. klo 10-12
(huom! mahdollinen retkikokous, varaa koko päivä.)

Syksyn 2017 kokoukset pidettäneen syyskuussa ja joulukuussa.


MANE SIHTEERISTÖ

To 9.2. klo 9-11
To 9.2. klo 12-15 Maaseutu-, kaupunki- ja saaristopolitiikan sihteeristöjen yhteistapaaminen. Paikka: TEM, Eteläesplanadi 4, Auditorio.


TAPAHTUMIA

Maaseutuparlamentti 2017,
1-3.9.2017 Leppävirralla, Pohjois-Savossa.
Merkitse kalenteriin jo nyt!

Lapsi- ja perhepalvelut maaseudulla -työpajan (28.11.) esitykset ovat luettavissa täällä!

Uuden ajan kyläkouluista virtaa kuntiin (25.10) -tilaisuudessa käydystä keskustelusta löytyy yhteenveto täällä.


LAUSUNNOT

Lausunto koskien liikenne- ja viestintäministeriön saaristoliikennettä koskevista asetusluonnoksista. (MANE Sihteeristö 8.12.2016).

Lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta.

Lausunto HE ammatillisesta koulutuksesta (MESI -verkosto 19.12.2016).

Lausunto VN ruokapoliittiseksi selonteoksi (MESI -verkosto 28.10.2016).

_MG_6910 copy insta 1080 1080 Unnukka_Panorama1 insta
IMG_1582 copy insta 1080 x 1080 _MG_4795 copy insta

MMM: Maatalous-, maaseutu- ja luonnonvarasektorin maakuntauudistusta esitellään alueilla

MMM järjestää maakuntauudistuksen informaatio- ja keskustelutilaisuuksien sarjan viidellä paikkakunnalla tammi-helmikuussa 2017. Tilaisuudet on tarkoitettu maakuntauudistuksen parissa toimiville valmistelijoille sekä maakuntauudistuksen kohteena olevien organisaatioiden toimijoille. Lisäksi tilaisuuksiin ovat tervetulleita sidosryhmät, jotka tekevät yhteistyötä edellä mainittujen tahojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Leader-ryhmät, neuvontaorganisaatiot, elinkeinoelämän ja tuottajien järjestöt. Ensimmäinen tilaisuus, joka on kaksikielinen, pidetään Vaasassa perjantaina 27. tammikuuta.

Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto, maaseutuverkostopalvelut ja Kuntaliitto ovat mukana tilaisuuksissa ja osallistuvat järjestelyihin. 

Lue lisää ohjelmasta ja aikataulusta täällä.
Läs mer om programmet och tidtabellen här.

Mahdottomuuksista mahdollisuuksia - Maaseutuparlamentti 2017

Suomen ensimmäinen tässä laajuudessa järjestettävä Maaseutuparlamentti 2017 kokoaa reilu tuhat osallistujaa teeman mahdottomuuksista mahdollisuuksia yhteyteen, 1.-3.9.2017 Leppävirralle, Pohjois-Savoon. Tapahtuma on osa Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaa. 

Tapahtumassa kiteytetään tahtotila suomalaisen maaseudun kehittämiselle, mahdollistetaan eri tahojen kohtaamisia ja kumppanuuksien solmimisia sekä edistetään uusien innovaatioiden syntymistä. Maaseutuparlamentissa on luvassa yllätyksiä, ratkaisuja ja kasvusuuntien tunnistamista maaseudun ajankohtaisten teemojen merkeissä. 

Maaseutuparlamentissa kohtaavat tutkijat, kehittäjät, toimijat ja rahoittajat - kylistä kaupunkeihin, asukkaista päättäjiin ja yhdistyksistä yrittäjiin.

Lue lisää Maaseutuparlamentista täällä
- ja tule organisaatiosi kanssa mukaan toteuttamaan tapahtuma!
Läs mer om Landsbygdsparlamentet här.
Mer information på Landsbygdspolitik.fi på svenska inom kort!

_MG_1302 copy twitter

Rauhallista Joulua
ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta 2017!