banneri2-tytto

Ajankohtaista

2.12.2016 14.01

Maaseudun luonnon terveyshyödyt kannattaa ottaa vakavasti

Maaseudun luonto parantaa miltei vaivan kuin vaivan. Tässä väitteessä on vain jonkin verran liioittelua, sillä luonnossa oleilun on todettu esimerkiksi laskevan verenpainetta, vähentävän stressiä, lieventävän ahdistusta ja parantavan keskittymiskykyä. Varsinkin vauvoille suora kontakti monimuotoiseen luontoon on tärkeää, jotta elimistön immuunijärjestelmä kehittyy normaalisti. Kaupungistumisen myötä vähentyneet luontokontaktit ja liiallisuuksiin viety hygienia ovat todennäköisesti allergioiden lisääntymisen yksi syy.

Aivan kaikkia vaivoja luonto ei kuitenkaan paranna. Jos flunssa yltyy keuhkokuumeeksi, on parempi marssia lääkäriin. Mutta luontoa ei kannata unohtaa, vaikka lääkäri määräisi vuodelepoon. Tutkimusten mukaan paraneminen edistyy toipilasvuoteella yleensä nopeammin, jos ikkunasta avautuu luontonäkymä.

Tutkimustietoa luonnon terveyshyödyistä kertyy koko ajan enemmän. Silti maaseutuluonnon tarjoamiin terveys- ja hyvinvointimahdollisuuksiin suhtaudutaan usein vähättelevästi. Piristävä vastaisku vähättelylle oli Puunhalausviikko, joka kannusti ihmisiä jakamaan sosiaalisessa mediassa kuvia itsestään halaamassa puuta. Puunhalausviikko on osa valtakunnallista Vihervuotta.

Jotkut pelkäsivät halausviikon vahvistavan mielikuvia todellisuudesta irtautuneista puunhalaajista. Viikon saama suuri suosio kuitenkin osoitti, että suomalaiset osaavat ennakkoluulottomasti ja pilke silmäkulmassa näyttää arvostuksensa luontoa kohtaan.

Ulkomailla puunhalaus herätti myönteistä huomiota, jota on vaikea ostaa isollakaan mainosrahalla. Ehkäpä tässä on yksi selitys sille, miksi Lonely Planet -matkailuopas nosti Suomen äskettäin maailman kiinnostavimpien matkailukohteiden joukkoon. Hyvinvointimatkailu on kansainvälisesti kasvava ala.

Työ- ja elinkeinoministeriön kokoamassa Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartassa 2025 tavoitteena on tehdä Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa. Suomalainen hyvinvointiloma koostuu mökkeilystä, vedestä, metsästä, hiljaisuudesta, tilasta ja valosta.

Kyse ei ole pelkästään ulkomaisten turistien houkuttelusta, vaan myös luonnon antamista mahdollisuuksista oman hyvinvointimme kohentamiseen. Terveysvalistus on liian usein synkkäsävyistä valistusta, jossa huomio kiinnitetään yksittäisiin terveyshaittoihin, riskeihin ja kustannuksiin. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten ytimessä sen sijaan on ongelmien kokonaisvaltainen ennaltaehkäisy.

Monesti luonnon terveyshyödyt tulevat miltei huomaamatta, esimerkiksi kilometrien kävelynä metsästäessä, sienestäessä tai marjastaessa. Fyysisen kunnon kohentumisen lisäksi kyse on myös psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oleilu turvalliseksi koetussa luonnonympäristössä rauhoittaa stressaantunutta mieltä ja auttaa palautumaan henkisestä rasituksesta.

Ongelmien ennaltaehkäisyä on painotettu Maaseutupolitiikan neuvoston ”Iloa luonnosta” -kampanjassa, jonka tavoitteena on lisätä tietämystä maaseudun ekosysteemien ja niiden tarjoamien palveluiden merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille. Kampanjassa on mukana laaja joukko kansalaisjärjestöjä, joiden jäsenistö vaihtelee vaarista vauvaan. On tärkeää, että tutkittu tieto luonnon terveyshyödyistä tavoittaa tehokkaasti eri kohderyhmät.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään tutkimustiedon yksisuuntaisesta välittämisestä ja siirtämisestä käytäntöön. Yhtä tärkeää on se, että tietämys ihmisten arvostamista luontokokemuksista välittyy tutkimukseen, päätöksentekoon ja myös yritysten käytettäväksi. Vain siten luonnosta saadaan kestävällä tavalla paras mahdollinen hyvinvointihyöty.

Iloa Luonnosta -kampanjassa kerätään ihmisiltä luontoreseptejä, eli parhaita vinkkejä tavoista nauttia luonnosta. Saadut reseptit osoittavat, että luontokokemusten kirjo on suuri ja että lyhyetkin hetket luonnossa koetaan arvokkaiksi. ”Kävele kosken rannalle, kuuntele kuohujen ääniä, se jos mikä on hyvä resepti kaikelle kiireelle”, kuten eräs vastaaja kiteytti luontolääkityksensä.

Perinteisen pelto- ja puuntuotannon lisäksi maaseudulle tarvitaan uusia elinkeinoja ja luonnon tuottamiin hyvinvointivaikutuksiin perustuvia tuotteita. Tarvitaan myös yrittäjien ja maanomistajien välisiä sopimuksia ja toimintatapoja.  

Jokamiehenoikeudet, puoli miljoonaa kesämökkiä ja maailman pisin metsätieverkosto tarjoavat maailman mitassa aivan ainutlaatuisia mahdollisuuksia nauttia luonnosta. Näitä mahdollisuuksia ei kannata unohtaa eikä jättää käyttämättä.

Jari Lyytimäki, Kati Pitkänen, Airi Matila

Kirjoittajat vetävät Iloa luonnosta -kampanjaa, joka ottaa vastaan kansalaisten luontoreseptejä

Kirjoitus julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa 31.11.2016

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä