Kumppanuuskynä

Tältä palstalta löytyy kumppanuuteen liittyviä kirjoituksia. Aiemmin muualla ilmestyneet kirjoitukset on julkaistu kirjoittajan luvalla. Alkuperäisen lähteen löytää kirjoituksen lopusta. Kirjoitukset on julkaistu maaseutupolitiikan neuvosto MANEn kumppanuustyön aikana (helmikuu 2016-tammikuu 2017).

31.1.2017 13.00Kumppanuuden yhteiskuntapolitiikan vahvistaminen on välttämätöntä sote-, maakunta- ja kuntauudistuksessa

Kumppanuus oli erityisteema Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) työssä vuonna 2016. Mitä johtopäätöksiä ja politiikkasuosituksia tehdyn työn pohjalta on tehtävissä? 

Lue lisää


31.1.2017 12.00Uutta yhteistyötä ja yrittäjyyttä yhteisötalouden keinoin Marja Tiittanen

Maaseudun kehittäjät ja tutkijat ovat kiitettävällä tavalla tutustuneet yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan periaatteisiin. Kyse on ajankohtaisesta mahdollisuudesta säilyttää ja kehittää palveluja asiakas- ja asukaslähtöisesti.

Lue lisää


30.1.2017 19.00Hierarkiasta kumppanuuteen? Tuija Seppänen

Tammikuisena tiistaina ajelin Joutsan kumppanuuspöydästä kohti työhuonettani Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, Jyväskylässä. Kuuntelin radiosta YlePuhetta ja tajuntaani alkoi herätellä keskustelu ihmisen sisään rakennetusta luonnollisesta hierarkiasta. Hei, tässäkö on se perimmäinen syy miksi kumppanuuden rakentaminen on niin vaikeaa?

Lue lisää


23.1.2017 19.00Nyt se on virallista! Vuokko Jaakkola

Etelä-Savossa Pieksämäellä on kehitetty kuntalaisten osallisuutta erilaisten kumppanuuspöytien kautta. Mallia on pilotoitu Pieksämäen kylät ry:n hallinnoimissa Kyläkumppani plus -hankkeessa asukkaiden ja kaupungin kanssa keväästä 2015 alkaen.

Lue lisää


16.1.2017 19.00Nelli totuuden ytimessä Timo Taulo

Vuoden 2016 vaihteessa lahtelaiset saivat oman maaseudun. Lahden ja Nastolan avioliitto toi uusia identiteettimukuloita keskuskaupunkialueen ja maaseutumaisen nauhataajaman yhteiseloon.

Lue lisää


25.11.2016 10.00Suomessakin on demokratiaosaamisessa paljon parannettavaa Ritva Pihlaja

Jos aidosti tavoitellaan julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta, eliitin vallan ja kansalaisten osallisuuden suhdetta on tarpeen pohtia myös meillä.

Lue lisää


27.10.2016 15.00Etsitään muutoksentekijöitä! Ritva Pihlaja

Kumppanuudesta puhutaan paljon, ja kumppanuuden yhteiskuntapolitiikan välttämättömyys aletaan vähitellen myöntää monella taholla. Hyvä! Mutta jotain tärkeää vielä puuttuu.

Lue lisää


20.10.2016 19.00Kansalaistoiminnalla on mainio tulevaisuus – mutta töitä se vaatii Tauno Linkoranta ja Mari Brunou

Missä kaksi suomalaista tapaa, siellä on hetken kuluttua uusi yhdistys, väittää perinteinen anekdootti. Uusia yhdistyksiä syntyykin edelleen joka päivä useita. Väkilukuun suhteutettuna olemme kansainvälisesti aivan kärjessä yhdistysten määrässä, muiden Pohjoismaiden ja Hollannin ohella. Eikä meille riitä jäsenyys yhdessä yhdistyksessä, tilastojen mukaan maamme 130 000 yhdistyksessä on noin 15 miljoonaa jäsentä.

Lue lisää


20.10.2016 17.23Kumppanuuspäivän 2016 antia

"Kumppanuuden tavoite on pelastaa Suomi", totesi YTT Juha Heikkala Kumppanuuspäivässä Helsingissä 19.10.2016. Päivän aikana todettiin, että kolmannella ja neljännellä sektorilla on yhteiskunnassa yhtä tärkeä ja arvokas rooli kuin julkisella ja yrityssektorilla. Ne ovat paljon enemmän kuin pelkkiä julkisen sektorin tai yritystoiminnan täydentäjiä.

Kumppanuuspäivä kokosi Kuntatalolle noin 100 osallistujaa eri puolilta Suomea. Keskustelua seurattiin laajasti myös suoran lähetyksen kautta verkossa.

Lue lisää


19.10.2016 20.30Tässä itsehallintoalueiden strategiset tavoitteet: toimikaa!

"Termiparka. Näyttää siltä, että strategia-käsite on jälleen kerran valjastettu kuvaamaan vahvaa hierarkkista ohjausta suhteessa objektiin."

Lue lisää


28.9.2016 8.00On aika kääntää katse keskitetystä paikalliseen Niina Rantamäki, Mari Kattilakoski ja Aila-Leena Matthies

Kun sote-uudistuksessa on nyt saavutettu jonkinlainen yhteisymmärrys tulevista ylätason hallinnollisista rakenteista, on aika suunnata katse sisällöllisiin kysymyksiin. Miten siis käytännössä varmistetaan, että tulevaisuudessa tuotetaan entistä vaikuttavampia palveluja pienemmillä kustannuksilla?

Lue lisää


26.8.2016 7.30Kuntapäättäjästä Leader-toimijaksi Jorma Holopainen

Syksyllä 2011 minulle soitettiin ja pyydettiin mukaan Leader-toimintaan Kalakukon hallituksen jäseneksi. Vuoden lopussa minut oli valittu Kalakukon hallitukseen julkisen tahon edustajaksi Nilsiästä, olihan minulla vielä valtuustokautta vuosi jäljellä. 

Lue lisää


23.8.2016 8.00Leader ja kuntien muodonmuutos Torsti Hyyryläinen

"Kuntien on lähivuosina organisoitava uudelleen koko kehittämisen toimialansa. Siinä yhteydessä pitää tarkasti miettiä paikallisten verkostopääomien täysi hyödyntäminen. Yritysten kanssa luodaan todennäköisesti uusia yhteiskehittämisen foorumeita, mutta myös kansalaisia ja yhdistyksiä haastetaan yhteisiin kehittämisen pöytiin."

Lue lisää


2.8.2016 10.00Järjestöt ovat tärkeitä vapaaehtoistoimijoita Kristiina Kumpula

"Ennalta ehkäisevä ja omatoimista terveyden- ja hyvinvointia edistävä toiminta on tulevaisuudessakin kuntien ja järjestöjen yhteistä toimintaa, jossa ne parhaimmillaan täydentävät toisiaan."

Lue lisää


2.8.2016 8.30Kunnan ja yritystensä kumppanuus perustuu luottamukseen Arto Nykänen

Kunta on yritystensä summa! Työpaikkoja syntyy lähes ainoastaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Siksipä kunta ja kunnan alueen yrittäjien on nähtävä tulevaisuus samanlaisena ja heillä tulee olla sama visio alueensa kehittämisestä. Tämä vaatii aktiivista yhteistyötä, jatkuvaa vuoropuhelua ja toisista välittämistä, yhdellä sanalla kumppanuutta.

Lue lisää


22.6.2016 15.00Kuntien Kankkulan kaivo ja miten se tukitaan? Ritva Pihlaja

408 376 154 euroa. Kunnat maksoivat viime vuonna kitisevästä kirstustaan tuon rahasumman valtiolle. Summa on 65 % eli yli 160 miljoonaa euroa vielä edellisvuottakin enemmän. Hullua tilanteessa on se, etteivät kunnat saa tälle isolle rahalle mitään vastinetta. Mikä on tämä Kankkulan kaivo?

Lue lisää


16.6.2016 8.00Yhteiskunnallinen yritys sopii palveluntuottajaksi Hanna Moilanen

"Keskustelu yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä syttyi ja sammui Suomessa 2010-luvun taitteessa. Hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelulinjausten seurauksena asiaan on syytä palata uudestaan."

Lue lisää


24.5.2016 9.00Yhdessä kehittämistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä Minka Leino

Kumppanuuden käsite sopii hyvin palvelumuotoilun ajatusmaailmaan. Kumppanuudella viitataan tietoiseen toimintatapaan, johon liittyy luottamuksellisuus ja tasapuolisuus. Niin kumppanuudessa kuin palvelumuotoilussakin on kyse yhdessä tekemisestä ja siitä, että jokaisen osapuolella nähdään olevan asiantuntijuutta. Satakunnan sairaanhoitopiirissä yhdessä kehittämiseen on ryhdytty muun muassa Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille -hankkeessa.

Lue lisää


17.5.2016 11.15Kunnan kannattaa välillä unohtaa hallinto ja rajat Matti Kalliokoski

"Bisneskielellä voisi sanoa, että Teerijärven kunnalla on vahva brändi. Väitteessä on vain yksi ongelma. Teerijärvi ei ole enää kunta – ei ollut sitä enää vuoden 1969 jälkeen. Tieto liitoksesta on jäänyt useimmilta huomaamatta, koska yritykset ja yhdistykset ovat pitäneet Teerijärven nimeä näkyvästi esillä. Väärää käsitystä ei edes haluta korjata."

Lue lisää


16.5.2016 9.00Kunta hyvinvointitaloudessa vuonna 2030 on verkostomainen kuntamaailma Päivi Rouvinen-Wilenius

Eduskunnassa pohdittiin 13.5.2016 tulevaisuuden kuntaa hyvinvointitalouden näkökulmasta: mistä koostuu tulevaisuuden kunnan hyvinvointitehtävät ja miten hyvinvointia johdetaan. Mikä on kuntien ydintehtävä ja kuinka ne tulee toteuttaa?

Lue lisää


13.5.2016 9.00Kumppanuuskapinaa: puretaan karsinat Ritva Pihlaja

Olen syntyisin Helsingistä, pääkaupungin tyttöjä. Mutta vietin kaikki lapsuuteni ja nuoruuteni kesät isäni veljen, kummivanhempieni maatilalla pohjoisessa Satakunnassa. Nauru on yhä vieläkin herkässä, kun vanhempi polvi muistelee pientä, vasta kävelemään oppinutta Ritvaa. Tapanani oli aina kadota heti, kun auto loman alkaessa pysähtyi pihaan.

Lue lisää


6.5.2016 11.00Jos kunta on ihmisten yhteisö, millainen kunta on? Ritva Pihlaja

Tapanani oli muutamia vuosia sitten leikkiä usein ajatuksella, miten lapseni hahmottavat sen maailman, jossa teen työtä. Ajatusleikki ei ollut kovinkaan hauska. Oli vaikea löytää oikeat sanat, kun piti kertoa lapsille ja lasteni kavereille, mitä teen työkseni.

Lue lisää


4.5.2016 12.00Kumppanuutta etsimässä Päivi Kurikka

Joudun – tai oikeammin pääsen – usein työssäni pohtimaan sitä, miksi aidon kumppanuuden löytäminen on niin vaikeaa. Miksi yhteiskuntamme tuhlaa yhteisöistä kumpuavaa sosiaalista pääomaa?

Lue lisää


3.5.2016 12.00Kumppanuusyhteiskunta antaa kansalaisille vastuuta ja valtaa Tauno Linkoranta

Perinteinen suomalainen tapa vastata julkisen talouden kestävyysvajeeseen on karsia julkisia palveluja. Säästötavoitteisiin voidaan päästä myös etsimällä uusia toimintatapoja. Meilläkin on alettu viljellä keskusteluissa yhä useammin sellaisia termejä kuin kumppanuus, uusi julkinen hallinta ja paikalliset yhteisölliset ratkaisut.

 

Lue lisää


2.5.2016 12.00Kunta kumppanuuksien kehittämisalustana Jenni Airaksinen

Suomalainen kunta on ollut poikkeuksellinen. Missään muualla maailmassa ei näin erikokoisten kuntien vastuulla ole ollut näin laajaa joukkoa tehtäviä. Laaja tehtävien joukko on tehnyt ja tekee edelleen kunnasta merkittävän yhteiskunnallisen toimijan: kunnan kautta kanavoidaan edelleen hyvin suuri osa yhteiskunnallisista toiminnoista.

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä