Lohjastuu - Lohjan kaupungin, järjestöjen ja yritysten yhteisvastuu

Lohjastuu-projektin tehtävänä on

  • kehittää lohjalaisten järjestöjen keskinäistä yhteistyötä
  • rakentaa yhteistyömalleja ja selkeyttää järjestöjen roolia suhteessa Lohjan kaupunkiin
  • rakentaa yhteistyömalleja lohjalaisten yritysten ja järjestöjen välille
  • edistää kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia

Projektin keskeiset toiminnot ovat yhteistyön mahdollistavien tapahtumien toteuttaminen ja rakenteiden kehittäminen, viestinnän tehostaminen sekä yhdistysten osaamisen lisääminen. Koulutuksia ja opastuksia suunnataan sekä yhdistystoimijoille ja yhteisöille että kansalaisille.

Lohjastuu -projektia hallinnoi Apuomena ry ja rahoittaa RAY vuosina 2014-2016.

Esite ja yhteystiedot

Hankkeen Facebook-sivut

Apuomena ry


Kehitytään kimpassa

Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry toteuttaa vuosina 2014–2017 hanketta, jonka päätavoite on rakentaa kumppanuuspöytien avulla sektorirajat ylittävää yhteistyötä kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin ja hyvän arjen tukemiseksi. 

Kumppanuuspöydän avulla rakennetaan paikallisten toimijoiden kumppanuutta eli vahvistetaan yhdessä tekemisen kulttuuria.

Hankkeessa on mukana viisi keskisuomalaista kuntaa: Joutsa, Keuruu, Toivakka, Pihtipudas ja Viitasaari.

Hanke on yksi RAY:n rahoittaman ja Vanhustyön keskusliiton koordinoiman Eloisa ikä -avustusohjelman osahankkeista. 

Hankkeen sivut

Hankkeen Facebook-sivut

Yhteystiedot


Tukipolkuja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry toteuttaa vuosina 2013-2016 hanketta, jonka tavoitteena on muun muassa erityyppisten kumppanuuksien mahdollistaminen ja rakentaminen sekä toimijoiden roolien ja vastuiden tarkentaminen ja näkyväksi tekeminen.

Tavoitteena on kehittää ja tiivistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä erilaisten työryhmien sekä kuntien ja järjestöjen yhteisten foorumien avulla. Tärkeänä tavoitteena on järjestöjen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen.

Hanke toimii Järvenpään ja Nurmijärven alueella.

Hankkeen sivut ja yhteystiedot


Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II

Turun kaupungin hallinnoiman hankkeen tavoitteena on edistää riskiryhmien osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä kehittämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita, jotka vastaavat nykyistä paremmin riskiryhmien ja palveluiden suurkäyttäjien tarpeisiin.

Käytännössä tämä tapahtuu viidessä kehittämisosiossa muun muassa kehittämällä arviointimalleja ja kuntoutujien hoito- ja palveluprosesseja, edistämällä moniammatillista ja orgaanisaatio- sekä sektorirajat ylittävää työotetta, tukemalla sosiaalista kuntoutusta sekä uudistamalla mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita.

Hankkeen sivut ja yhteystiedot Innokylässä

Kumppanuuskynä-kirjoitus (24.5.2016)


Painepuntari

Satakunnan sydänpiirin hankkeessa parannetaan maaseudulla asuvien ihmisten mahdollisuuksia verenpaineen omaseurantaan ja sen hoitoon. Hankkeen tarkoituksena on paitsi lisätä maaseudun väestön tietoa verenpaineesta ja sen oikeaoppisesta mittaamisesta, myös aktivoida maaseudulla toimivien yhdistysten vapaaehtoistoimijoita terveyden edistämistyöhön.

Hanketta toteutetaan Harjavallassa, Nakkilassa, Kokemäellä, Noormarkussa, Ulvilassa ja Laviassa sekä Kankaanpäässä, Honkajoella, Karviassa, Jämijärvellä, Merikarvialla, Siikaisissa ja Pomarkussa.

Hanke on käynnistynyt 1.4.2016 ja sitä rahoittaa Leader Karhuseutu ja Leader Pohjois-Satakunta.


Monteri

Kaakkois-Suomen osaamiskeskus SOCOMin hankkeen tavoitteena oli maaseudulla toimivien järjestöjen, yhdistysten, vapaaehtoisten, oppilaitosten, yritysten ja kuntatoimijoiden kumppanuuteen perustuvan yhteistyön edistäminen. Järjestöjen tekemää hyvinvointi- ja vapaaehtoistoimintaa sekä maaseudun asukkaiden kansalaistoiminnan mahdollisuuksia tehtiin näkyväksi.

Hanke toteutettiin vuosina 2012-2014. Hanke on päättynyt.

Hankkeessa tuotettiin Kumppanuuskäsikirja

Hankkeen sivut Innokylässä


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä