Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi tarkoittaa kansalaisten mukaan ottamista julkisista varoista päättämiseen.

Tampereen kaupunki kehitti kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia toteuttamalla alueellisia osallistuvan budjetoinnin kokeilun Tesomalla. Kaupunki myös lisää alueellisen vaikuttamisen kanavia. 
Tampereen Tesoma

Helsingin keskustakirjaston järjestämissä osallistuvan budjetoinnin työpajoissa kaupunkilaiset saivat päättää, mihin pilottiprojekteihin 100 000 euron määräraha käytetään.
Helsingin keskustakirjasto

Esite Osallistuva budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa
OmaGroup ja Tampereen yliopisto, Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015
Osallistuva budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa

Osallistuva budjetointi
Heini Okkonen, Helsingin kaupunginkirjasto
Heini Okkonen esitys 16.6.2013

Osallistuva budjetointi
Sillanpää Laura, Nuorten Keskus ry
Laura Sillanpää Prezi-esitys 11.11.2013

Asukkaat kannattaa ottaa mukaan budjetointiin
Antti Halonen ja Laura Sillanpää HS Vieraskynä 31.8.2013

Osallistuva budjetointi parantaa kaupunkia
Tommi Laitio blogikirjoitus 26.1.2016

Maunula-talon osallistuva budjetointi
Maunula-talon osallistuva budjetointi

ManiMiitti on espoolainen versio Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa käytössä olleesta Ruutibudjetista. ManiMiitti mahdollistaa espoolaisten nuorten osallistumisen nuorisopalveluiden rahojen käytön suunnitteluun.
ManiMiitti Espoo

Participatory Budgeting in Europe
Democracy and public governance
Yves Sintomer, Anja Röcke, Carsten Herzberg
Participatory Budgeting in Europe

Tietoa osallistuvasta budjetoinnista.
Mukana sivustoa toteuttamassa ovat olleet Emobit Oy, Avanto insight Oy sekä Helsingin Kaupunginkirjasto.
osallistuvabudjetointi.fi


Järjestötoiminnan englantia

Opintokeskus Siviksessä on koottu järjestöelämän suomi-englanti-suomi -sanasto, NGO English. Sanastoa päivitetään säännöllisesti. Sanastoa voi kommentoida ja siihen voi tehdä lisäyksiä. Päivityksestä vastaa suunnittelija Marion Fields.

Järjestöelämän englantia - NGO English


Järjestötoiminnan tietopalvelu

Kansalaisyhteiskunta.fi-sivustolla on runsaasti hyödyllistä tietoa liittyen muun muassa aktiiviseen kansalaisuuteen, kansalais- ja järjestötoimintaan, sosiaaliseen pääomaan, yhteisöllisyyteen ja yhteiskuntaan. Sivustoa ylläpitää Sivistysliitto Kansalaisfoorumi.

Kansalaisyhteiskunta.fi


Lappilaiset.fi

Sivusto tuo yhteen Lapin alueen järjestöt, muut toimijat, ammattilaiset sekä kansalaiset. Paljon mielenkiintoista asiaa mm. Lapin maakunnallisesta järjestöneuvottelukunnasta.

Lappilaiset.fi


Demokratia.fi

Oikeusministeriön ylläpitämältä Demokratia.fi-sivustolta löytyy runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa

  • kansalaisaloitteista,
  • kuntalaisaloitteista,
  • otakantaa.fi-keskusteluista sekä
  • vapaaehtoistoimintaa koskevista viranomaisohjeista ja -säädöksistä.

Demokratia.fi -sivusto
Vapaaehtoistoimintaa koskevat sivut


Kuntien ja kaupunkien osallisuus-sivustoja

Lappeenrannan kaupunki
Osallistu ja vaikuta

Jyväskylän kaupunki
Osallistu ja vaikuta

Oulun kaupunki
Osallistu ja vaikuta

Tampereen kaupunki
Osallistu ja vaikuta

Rovaniemen kaupunki
Osallisuus


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä