Mitä hyötyä kumppanuudesta on?

Vuoden 2016 aikana, osana Maaseutupolitiikan neuvoston kumppanuustyötä koottiin eri tahojen näkemyksiä siitä, mitä hyötyä kumppanuudesta on. Näkemyksiä koottiin eri puolilla Suomea järjestettävissä tilaisuuksissa, seminaareissa ja työryhmissä. 

Vastauksista tehdyt koosteet löytyvät tältä sivulta.

Kuvat suurenevat klikkaamalla.

Lohja 7.9.2016

Lohjastuu-hankkeen päätösseminaariin kokoontuneet järjestöjen ja kaupungin edustajat vastasivat kysymykseen, mitä hyötyä kumppanuudesta on.  

Vastauksissa korostuu selvästi kaksi kokonaisuutta: resurssien ja voimavarojen tehokkaampi käyttö sekä osaamisen ja tieto-taidon vahvistuminen kumppanuuksia hyödyntämällä.

Lohja dia1Lohja dia2Lohja dia3LOHJASTUU-projekti on Apuomena ry:n hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama hanke, jonka tehtävänä on kehittää lohjalaisten järjestöjen, yritysten ja kaupungin toimijoiden yhteistyömalleja. Samalla projekti edistää lohjalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteisvastuuajattelun kehittymistä. Projekti järjestää tapahtumia, koulutuksia ja verkostotilaisuuksia sekä tiedottaa aktiivisesti järjestötyöstä, tapahtumista ja muualla toimivista yhteistyörakenteista.

Hankkeen nimi LOHJASTUU on lyhennelmä sanoista Lohjan kaupungin, järjestöjen ja yritysten yhteisvastuu.

Hämeenlinna 14.6.2016 Kuntapuheenjohtajapäivät

Ryhmä kunnan- tai kaupunginvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajia vastasi kysymykseen, mitä hyötyä kumppanuudesta on.

Vastauksissa korostuu selvästi kaksi kokonaisuutta: taloudellinen näkökulma ja yhteisöllisyyden vahvistuminen.

KPJ-päivät dia1KPJ-päivät dia2

Kajaani 26.5.2016 Suuntana kumppanuuskunta -seminaari

Seminaarin osanottajat vastasivat kysymykseen, mitä hyötyä kumppanuudesta on ja mitä asioita sillä ratkaistaan. Vastaajina oli järjestöjen, kuntien ja TE-hallinnon edustajia sekä Kainuusta että Ylä-Savosta.

Vastauksissa korostettiin erityisesti osaamista.

Kajaani dia1Kajaani dia2Kajaani dia3


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä