Raportteja ja puheenvuoroja

Pilaako eliitti Suomen?
Karina Jutila
Kunnallisalan kehittämissäätiö, Polemia-sarja nro 106, 2016
Pilaako eliitti Suomen (pdf) (395.5 KB)

Kunnat tekojen paikkana
Taustaselvitys valtiovarainministeriölle
Loppuraportti, syyskuu 2016
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
Kunnat tekojen paikkana MDI Tulevaisuuden kunta raportti (pdf) (3 MB)

Perusselvitys vertaistuotannosta
Ajatuspaja e2
Perusselvitys vertaistuotannosta (pdf) (412.8 KB)

Seitsemän kertaa demokratia - Samoilla lauteilla 2010
Suomalaisen kansanvallan tuotekehitystä
Ajatuspaja e2
Seitsemän kertaa demokratia - Samoilla lauteilla 2010 (pdf) (966.7 KB)

SOTE ja Suomi 2040
Kohti taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävää Suomea
Mika Aaltonen ja Erkki Vauramo
Kuntaliitto, 2016
SOTE ja Suomi 2040 (pdf) (354.2 KB)

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä
Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Katja Häkkilä ja Marjo Tourula (toim.)
SOSTE 2013
Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön (pdf) (823.2 KB)

Kansalaisyhteiskunta nyt
Selvitys suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä, tilasta ja asemasta
Maija Seppo
Kepan taustaselvitykset n:o 38, 2013
Kansalaisyhteiskunta nyt Selvitys suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä, tilasta ja asemasta (pdf) (492.4 KB)

Aktiivisen kuntalaisen kasvattaminen
Pirkanmaan kuntakehityshankkeen herättämiä huomioita

Reijo Kahelin
Pirkanmaan liitto 2016
Aktiivisen kuntalaisen kasvattaminen (pdf) (385.6 KB) 

Yhteistyöllä hyvinvointia - järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä
Anna Karttunen, Aija Kettunen ja Keijo Piirainen
Diakonia-ammattikorkeakoulu, C katsauksia ja aineistoja 31, 2013
Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä (pdf) (2 MB

Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta
Elinvoimaisuutta ja uudistavaa ajattelua toimintaympäristön muutoksessa

Satu Riikonen ja Tarja Nyman (toim.)
Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 10, 2015
Moninainen ja kehittyvä järjestötoiminta (pdf) (1.2 MB)

Kohti kumppanuutta?
Selvitys yhdistysten yhteistyösuhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Kaakkois-Suomessa

Heini Maijanen
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.16:2013
Kohti kumppanuutta (pdf) (2.6 MB)

Kaikenikäisille Hyvä Suomi
Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama
THL, työpaperi 17/2013
Kaikenikäisille Hyvä Suomi (pdf) (487.5 KB)

Sanoista tekoihin
Osallisuus, kumppanuus ja terveys toiminnan suuntaviivoina

Jari Helminen (toim.)
Diakonia-ammattikorkeakoulu, C katsauksia ja aineistoja 39, 2015
Sanoista tekoihin Osallisuus, kumppanuus ja terveys toiminnan suuntaviivoina (pdf) (1.4 MB)

Se suuri kuntauudistus
Kauko Sipponen
Kunnallisalan kehittämissäätiö 2016
Se suuri kuntauudistus (pdf) (1.5 MB)

Hyvinvointitalkoot
Miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluita?

Aila-Leena Matthies ja Niina Rantamäki (toim.)
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 2013
Hyvinvointitalkoot (pdf) (6.6 MB)

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen
Järjestöt suunnan näyttäjinä

Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.)
Terveyden edistämisen keskus 2011
Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen (pdf) (1.5 MB)

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen
SYKE-hankkeen loppuraportti
Hannakaarina Sarvela (toim,)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 25, 2007
Erityisvarhaiskasvatusta yi kuntarajojen (pdf) (853 KB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä