Tutkimuksia, selvityksiä ja opinnäytteitä

Työllistävä työttömyys, laadullinen tapaustutkimus hybridisaatiosta kolmannen sektorin organisaatiossa
Anna Mikkonen
Pro gradu -tutkielma 2016
Jyväskylän yliopisto, valtio-oppi, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma
Työllistävä työttömyys Laadullinen tapaustutkimus hybridisaatiosta kolmannen sektorin organisaatiossa (pdf) (1.6 MB)

Kunta, muutos ja kuntamuutos
Anni Jäntti
Väitöskirja 2016 (väitös 4.11.2016)
Tampereen yliopisto, kunta- ja aluejohtaminen, kunnallispolitiikka
Kunta, muutos ja kuntamuutos (pdf) (2.1 MB)

Kaupungin ja kansalaisyhteiskunnan kumppanuudessa piilevät mahdollisuudet - case Seinäjoki
Niina Hiltunen
Pro gradu -tutkielma 2016
Tampereen yliopisto, kunta- ja aluejohtaminen
Kaupungin ja kansalaisyhteiskunnan kumppanuudessa piilevät mahdollisuudet - case Seinäjoki (pdf) (745.7 KB)

Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen ja paikkaperustainen ymmärtäminen
Tutkimustulosten policy brief
Aila-Leena Matthies, Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki
Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto 2016
Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen ja paikkaperustainen ymmärtäminen (pdf) (72 KB)

Ilo toimia yhdessä - uusia näkökulmia hyvinvointipalvelujen tuottamiseen
Manu Rantanen, Kari Kangaspunta ja Sari Laanterä (toim.)
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, raportteja 20, 2007
Ilo toimia yhdessä - uusia näkökulmia hyvinvointipalvelujen tuottamiseen (pdf) (1.3 MB)

Yhteisetu-osuuskunta - joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle
Manu Rantanen, Tytti Klén ja Hagen Henrÿ
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, raportteja 159, 2016
Yhteisetu-osuuskunta - joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle (pdf) (781.8 KB)

Kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö
Kuntatoimijoiden näkemyksiä Kaakkois-Suomen alueen järjestöyhteistyöstä

Emilia Pakkanen
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2013
Kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö (pdf) (1.4 MB)

Elinvoimaa yhteisöstä
Markku T. Hyyppä
Tieteessä tapahtuu 8/2011
Elinvoimaa yhteisöstä (pdf) (397.5 KB)

Sosiaalinen pääoma Suomen kunnissa
Pauli Niemelä
Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2004
Sosiaalinen pääoma Suomen kunnissa (pdf) (291.1 KB)

Vapaaehtoistyön kansantaloudelliset vaikutukset
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen 4H-liitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Punainen Risti
Juhani Laasanen
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, raportteja 70, 2011
Vapaaehtoistyön kansantaloudelliset vaikutukset (pdf) (222.1 KB)

Kylien organisoinnin hallinta
Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja -kokemuksista

Pekka Valkama (toim.)
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013
Kylien organisoinnin hallinta (pdf) (834.8 KB)

Sosiaalisen kysymyksen ratkaiseminen tulevaisuudessa
Briitta Koskiaho
Tieteessä tapahtuu 1/2015
Sosiaalisen kysymyksen ratkaiseminen tulevaisuudessa (pdf) (117.3 KB)

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin
Hagen Henrÿ, Jarmo Hänninen, Seija Paksu ja Päivi Pylkkänen
Kunnallisalan kehittämissäätiö 2014
Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin (pdf) (1.3 MB)

Verkostoitumalla yhteisöllisyyteen
Pääkaupunkiseudun yhdistystoimijoiden näkemyksiä lähidemokratiasta, paikallisesta vaikuttamisesta ja verkostoista

Marion Fields
OK-opintokeskus, 2014
Verkostoitumalla yhteisöllisyyteen (pdf) (2.3 MB)

Kolmas sektori maaseutukunnissa
Ritva Pihlaja
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, 2010


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä