Puheenvuoroja kumppanuudesta

Kumppanuutta on käytännössä monenlaista. Kumppanuus myös hahmotetaan eri tavoin. Tältä sivulta löydät lyhyitä videoita, joiden avulla hahmottuu kuva siitä, mitä kaikkea kumppanuus käytännössä voi tarkoittaa.

Videot ovat eri toimijoiden tuottamia. Osa niistä on tuotettu Maaseutupolitiikan neuvoston omana työnä ja ne löytyvät myös kumppanuustyön Youtube-kanavalta. Joukossa on myös muiden tahojen tuottamia videoita.


Osallistuva budjetointi

Kun talouden merkitys politiikassa on kasvanut, on demokraattisen päätöksenteon tila kaventunut, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Hän on mielissään siitä, että joissain Suomen kunnissa on herännyt mielenkiintoa osallistuvaa budjetointia kohtaan. Teivainen puhui aiheesta Demokratiapäivässä 2016.

Video: KuntaTV 

 

Kumppanuustyötä kansallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla kunnissa

Järjestökentällä on tällä hetkellä suuri huoli siitä, miten järjestöjen ja kuntien hyvin toimivien kumppanuuksien käy, kun maakunta- ja sote-uudistus mullistavat kuntien roolin ja tehtävät. Kumppanuudet ovat olleet tärkeä osa lähellä ihmisiä tehtävää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta vahvistavaa monipuolista työtä. Näitä kumppanuuksia ei ole varaa menettää, vaan päinvastoin niitä tulee vahvistaa ja uudistaa sopimaan uudenlaiseen toimintaympäristöön. Kumppanuustyöhön on panostettava myös maakuntatasolla ja kansallisella tasolla.

MANEn kumppanuustyön vetäjä Ritva Pihlaja pistäytyi syyskuussa 2016 sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden vieraana puhumassa kumppanuudesta.

Video: STM  


Työllistävää kumppanuutta yli maakuntarajojen

Kumppanuus on päivän sana myös työllistämisessä. Iisalmessa ja Kajaanissa on ryhdytty miettimään, miten työllistämiseen saadaan lisää tehoa maakuntarajat ylittävällä kumppanuudella. Katso, kuinka Harri-Pekka Luomi Etappi työllisyyspalveluista Iisalmesta ja Veli-Matti Karppinen Kainuun Nuotasta lyövät asiassa kättä päälle.


Huomio paikalliseen kehittämiseen

Professori Hannu Katajamäki arvioi, että kuntien ja aluehallinnon muutokset antavat lupaavia mahdollisuuksia paikallisyhteisöille. Muun muassa paikallisille kehittämisosuuskunnille olisi avautumassa laajat markkinat.

Professori Katajamäen videoblogi on julkaistu aiemmin hänen Aluekehityksen arki -blogipalstallaan.


Juhlaseminaarissa puhetta kansalaistoiminnasta

Säätytalolla järjestettiin 7.6.2016 seminaari, jossa juhlittiin Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn toisen toimikauden päättymistä sekä kunnioitettiin Miina Sillanpään 150-vuotissyntymäpäivää sekä hänen mittavaa elämäntyötään kansalais- ja järjestötoiminnan uranuurtajana.

Säätytalon seminaarin tallenne (oikeusministeriön sivuilla)
Säätytalon seminaarin aineistot


Ruotsin kumppanuussopimukset

Ruotsissa on tehty useita vuosia töitä julkisen vallan (valtion ja kuntien) sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyön ja kumppanuuksien rakentamiseksi.

Esimerkkivideoilta voi tutustua, minkälaisesta toiminnasta on kysymys.
Tarkempaa tietoa Ruotsin kansallisen kumppanuussopimuksen käytännön toteuttamisesta


Nurmijärvellä rakennetaan kunnan ja järjestöjen kumppanuutta

Kumppanuuden rakentaminen on prosessi, jonka ei ole tarkoituskaan päättyä. Nurmijärvellä tätä työtä on tehty suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, aloittaen järjestöjen keskinäisen vuoropuhelun ja yhteistyön tiivistämisestä. Myös kuntaorganisaation sisällä käytiin keskustelua siitä, mitä hyötyä yhteistyöstä järjestöjen kanssa olisi ja mitä tämä yhteistyö käytännössä voisi olla. Tämän jälkeen päästiin keskustelemaan kumppanuudesta yhteisten pöytien ääreen. Työ jatkuu edelleen.

Apuna käytännön työssä on ollut Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n toteuttama ja RAY:n rahoittama Tukipolkuja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi – hanke (2013-2016).

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti ja liikuntapäällikkö Antero Lempiö sekä projektityöntekijä Heidi Puumalainen Keski-Uudenmaan Yhdistysverkostosta keskustelevat kunnan ja järjestöjen yhteisen matkan alkuvaiheista

Projektityöntekijä Heidi Puumalaisen esitys Nurmijärven kumppanuusprosessista Lohjalla 7.9.2016 löytyy täältä


Tulevaisuuden kunta on kumppanuuskunta

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen puhuu kunnan roolista paikallisyhteisön moottorina

  


Karvia - kumppanuuskunta

Pientä pohjoissatakuntalaista Karvian kuntaa voisi luonnehtia kumppanuuskunnaksi, jossa kumppanuuden tunnuspiirteet ja toimintatavat ovat läpileikkaava osa tavallista arkea. Yhteisöllinen tekeminen on Karviassa tyypillistä, riippumatta siitä, kuka on ja ketä edustaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, liikuntaan, kulttuuriin, yhdessä järjestettyihin tapahtumiin satsataan yhdessä ja tietoisesti.

Karvian kunnan liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi kommentoi kunnan ja kolmannen sektorin kumppanuutta


Karvian kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kunnan roolista

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho kunnan roolista

Erityisasiantuntijat Päivi Kurikka ja Ritva Pihlaja keskustelevat Karviasta ja kumppanuudestaPieksämäen kumppanuuspöydät

Eteläsavolaisessa Pieksämäen kaupungissa on lähdetty rakentamaan kumppanuuspöytiä. Tarkoituksena on parantaa kaupungin laajoilla maaseutualueilla asuvien ihmisten ja kylien mahdollisuuksia osallistua keskusteluun jo asioiden valmistelun alkuvaiheessa.

Kyläasiamies Vuokko Jaakkola kertoo kumppanuuspöytien toimintamallin lyhyesti pähkinänkuoressa

Pieksämäen kaupungin sivistysjohtaja Kari Koistinen kertoo, miksi kumppanuuspöytiä hänen mielestään tarvitaanKumppanuus nuorten työllisyyden hoidossa

Suomen 4H-liiton toteuttaman Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hankkeen seminaari, Oulu 20.4.2016.

Mielenkiintoinen esimerkki Sallan työtreffeistä katsottavissa kohdasta 1:13:00

Seminaarin esitykset

 


Muistiyhdistyksen ja urheiluseuran kumppanuutta 

Helsingin Alzheimer-yhdistys ja Helsingin jalkapalloklubi HJK tekevät käytännön yhteistyötä muistisairaiden hyväksi.

"Yhteistyö on voimaa - sen ei tarvitse olla jalkapalloklubin ja muistiyhdistyksen yhteistoimintaa, vaan mikä tahansa liikuntaseura voisi olla kiinnostunut tällaisesta."

"Ei pelko, vaan avoimuus ja lämpö edellä."

Video on tuotettu osana RAY:n rahoittamaa ja Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Eloisa ikä -ohjelmaa.

Lisätietoja toiminnasta: http://www.alzheimer-hki.com/projektit/liikunnan-iloa/Kumppanuus keinona löytää yksinäiset vanhukset

Turussa kaupungin kotihoito ja Fingerroosin säätiö tekevät yhteistyötä kotona asuvien yksinäisten vanhuksien löytämiseksi.

Fingerroosin säätiön toimitusjohtaja Ulla-Maija Nikula kertoo toiminnasta videolla kohdassa 1:08-3:16.

Video on tuotettu osana RAY:n rahoittamaa ja Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Eloisa ikä -ohjelmaa.


Kumppanuuspäivä 2015

Lokakuussa 2015 järjestetyn ensimmäisen Kumppanuuspäivän puheenvuorojen tallenteet löytyvät Kunta.tv:stä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä