Maaseutuakatemia kokosi 12–13.4.2016 Porvoon Sannäsin kartanoon lähes 60 suomalaista vaikuttajaa. Teemakohtaisten keskusteluiden pohjalta laaditut viisi policy briefiä on nyt julkaistu ja laajemmin hyödynnettävissä poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Löydät ne materiaalit -sivulta. Hyödynnä niiden sisältöä omassa työssäsi ja viestinnässäsi!

Blogi

15.6.2016 11.35Tehokkaalla maahanmuuttajien kotouttamisella virkistetään maaseudun taloutta Juha Rutanen

Yhteisöllisyyden ja kotouttamistoimien ripeyden avulla maahanmuuttajat saadaan voimavaraksi maaseudun elävöitymiseen ja elinkeinojen kehittymiseen. Maahanmuuttajat, kantaväestö ja työnantajat kohtaavat paikallisissa yhteisöissä. Kuntien virka- ja luottamusmiesten sitoutuminen ja taustatuki luovat pohjan onnistumiselle.

6.6.2016 12.00Energia muutoksessa Hanna Halmeenpää

Energiantuotannon rakenne on muuttumassa keskitetyistä isoista yksiköistä yhä enemmän hajautetumpaan tuotantoon, joka perustuu kasvavassa määrin uusiutuvaan energiaan. Tämä ei ole ongelma, johon ei olisi ratkaisuja, paremminkin mahdollisuus. 

20.5.2016 15.00Julkinen palvelulupaus valinnan edessä – perälauta vai ideaali? Mari Kattilakoski ja Heli Talvitie

Odotamme julkista palvelulupausta, mutta mitä oikeastaan odotamme? Odotammeko lainsäädännöllä ohjattua tarkkaa palveluminimin määrittelyä eli tietoa siitä mihin julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin olemme oikeutettuja, asuimmepa missä päin Suomea tahansa. Vai odotammeko poliittisia linjauksia ja suosituksia palveluista, joiden tarkemmat sisällöt sovitaan aluetason päätöksentekoelimissä?

16.5.2016 10.00Elävän paikallisyhteisön siemeniä kylvämässä Tauno Linkoranta

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tiivistyy pitkälti suomalaiseen kuntaan. Missään muualla maailmassa ei erikokoisten kuntien vastuulla ole ollut näin laajaa tehtäväkenttää. Kunta on palvelujen tuottaja ja järjestäjä, kakun jakaja.

2.5.2016 8.00Monenlaisia muutoksen merkkejä - hyviäkin maaseudun kannalta Heli Siirilä

Auto. Älypuhelin. Palvelu. Verkkoyhteydet. Paikka. Muutos. Vuosi 2030. Sujuvuus. Helppous. Pitkälti näiden sanojen ympärille rakentui Maaseutuakatemian ”Maaseudun liikenne ja digitalisaatio”-työryhmän keskustelut ja työskentely.


Kimmo Tiilikainen

kuvaaja: Sakari Piippo
käyttöoikeudet: VNK

"Maaseutu on meille suomalaisille edelleen hyvinvointimme kivijalka. Maaseutu tuottaa laadukkaita elintarvikkeita sekä raaka-aineita biotalouden tuotteisiin. Maaseudun merkitys jopa korostuu taloutemme kehittyessä fossiilitaloudesta biotaloudeksi. Yhä enemmän maaseutu tarjoaa myös luontoon ja maaseudun luontaisiin vahvuuksiin perustuvia yritystoiminnan mahdollisuuksia. Näihin mahdollisuuksiin on meidän nyt yhdessä tartuttava. Maaseutuakatemian panos maaseudun myönteisen kehityksen vauhdittamisessa ja uusien ideoiden synnyttämisessä on omalta osaltaan merkittävä."


Olli Rehn

kuvaaja: Sakari Piippo
käyttöoikeudet: VNK

"Yrittäjyys on maaseudulle ominainen tapa elättää itsensä ja perheensä. Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta kilpailukykyinen maa, jossa työn tekeminen ja yrittäminen on kannattavaa asuinpaikasta riippumatta. Maaseudulla on valtavasti annettavaa muun muassa biotalouden, cleantechin, matkailun ja elintarviketuotannon saralla. Myös digitalisaatio avaa aivan uudenlaisia kasvun mahdollisuuksia. Haluankin kannustaa teitä jokaista rohkeaan ajatteluun ja terveeseen kotiseutuylpeyteen: Suomi on alueidensa summa. Voimme kansakuntana hyvin silloin, kun myös maaseudulla menestytään."