Yhteisöllisyys voimavaraksi sekä maaseudulla että kaupungeissa – viesti maakuntiin ja ministeriöihin

Julkaistu: 25.01.2019 Päivitetty: 25.01.2019

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen innovaatioleirillä syntyi vahva viesti tulevien EU-ohjelmien valmistelijoille ministeriöihin ja maakuntiin. Yhteisöllisyys on voimavara, jota ohjelmilla ja kehittämisvälineillä voidaan tukea sekä kylissä että kaupunginosissa. Leirin raportti on nyt valmistunut. Nyt on juuri oikea aika ottaa erilaiset yhteisöt mukaan tasaveroisiksi toimijoiksi valmisteluun niin maakunnissa kuin kansallisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö uutisoivat CLLD2030-innvoaatioleirin tuloksista lokakuussa 2018. Nyt työn tuloksista tehty raportti ja infograafi ovat kaikkien hyödynnettävissä. Raportissa pureuduttaan siihen, mikä yhteisöjen rooli on tulevaisuudessa ja mihin niiden tukemisessa tulee kiinnittää huomiota. Raportti avaa sitä, millainen yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen toimintamalli (Community-Led Local Development CLLD) Suomessa voisi toimia.

Kaupunki- ja maaseutupolitiikan toimijoiden yhteinen työryhmä haluaa kannustaa kaikkia kehittäjiä niin hallinnossa kuin järjestöissä, yli hallinnonalojen rajojen, käymään vuoropuhelua ja muodostamaan yhteistä näkemystä yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tarpeista, resursseista ja toimintamalleista tulevaisuudessa. Twitterissä ja Facebookista aiheen tunniste on #kehitetäänpaikallisesti.

Yhteisöllisyys voimavarana – CLLD2030-leirin raportti.
CLLD2030-leirin infograafi.
CLLD2030-prosessin kaikki materiaalit googledrivessa.

Lisätietoa: Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmän sihteerit. Yhteystiedot alla.

Kuvat: Pauliina Mäkelä

Laura Jänis

Laura Jänis

Maaseutuylitarkastaja, YPK-työryhmän sihteeri maa- ja metsätalousministeriö
Toimin maaseudun kehittämisen tehtävissä ja päävastuullani on Leader-toiminta. Peruskallioni on hiljenevässä Ryhälän kylässä Puumalassa. Työssäni pääsen tutustumaan ympäri Suomen ihmisiin ja yhteisöihin, jotka valavat uskoa tämän maan tulevaisuuteen.
Heli Walls

Heli Walls

Apulaispääsihteeri MANE / Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) / Suomen Kylät ry
Leader-asiamies