Mahdollistetaan menestyvä maaseutu - maaseutupoliittinen julkilausuma

Maaseutupoliittinen julkilausuma on yhteinen tahdonilmaisu maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta Suomessa. ”Maaseutu tulee ajatella uusiksi ja sen monet mahdollisuudet tulee tunnistaa ja hyödyntää”, todetaan julkilausumassa.

Julkilausuma sisältää maaseudulle tärkeitä toimia ja tavoitteita, joita nostetaan poliittiseen keskusteluun niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Päämääränä on sisällyttää maaseutunäkökulma entistä vahvemmin poliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Julkilausuma julkistettiin Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumassa ja sitä valmisteltiin laajassa maaseutupolitiikan verkostossa sekä Otakantaa.fi -palvelua hyödyntäen. 

Mahdollistetaan menestyvä maaseutu - maaseutupoliittinen julkilausuma (pdf).