Maaseutupolitiikka kansainvälisillä areenoilla

Suomalaisen maaseutupolitiikan verkoston kytkeytyminen kansainvälisiin verkostoihin on luonteva ja lisäarvoa tuova ulottuvuus maaseudun kehittämisessä. Useimmilla maaseutupolitiikan verkostoon kuuluvilla organisaatioilla on kansainvälistä toimintaa myös maaseutupolitiikkaan liittyen. Kansainvälinen toiminta on pitkälti sidoksissa siihen, miten kansainvälisyydellä voidaan saada lisäarvoa organisaation toimintaan. Kyseessä voi olla hyvinkin konkreettinen tiettyyn aihealueeseen liittyvä toiminta tai laajempi maaseutupolitiikan teemoihin liittyvä yhteistyö.

Ministeriöt toimivat vuorovaikutuksessa moniin kansainvälisiin yhteistyöelimiin (esim. EU, OECD, YK), joiden yhtenä tavoitteena on vaikuttaa maaseutupolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen. Euroopan unionin reuna-alueiden kehittämisen puolesta työtä tekevät muun muassa maakuntaliitot ja Leader-ryhmät, joiden kautta maaseudun erityispiirteiden huomioiminen saadaan mukaan myös kansainväliseen keskusteluun ja kehittämisrahoituksen piiriin. Suomen Leader on saanut tunnustusta ja ollut esimerkkinä monelle maalle. Leader-toimintatapaa on viety jopa Mosambikiin saakka.