Maaseutupolitiikan neuvosto

Maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan neuvosto, MANE. Neuvoston tavoitteena on tukea valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. 

MANE ottaa kantaa tärkeisiin maaseutuun liittyviin valmisteilla oleviin asioihin, esimerkkinä maakunta- ja sote -uudistus. Muita tärkeitä käsiteltäviä aiheita ovat maaseudun arjen palvelut ja niiden saavutettavuus, digitalisaatio ja tietoliikenneinfra sekä työ ja yrittäjyys. 

MANEn kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostossa on mukana 35 jäsentä, jotka edustavat toimijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, paikallisesta tasosta kansalliseen. Neuvostoa johtaa maaseutupolitiikasta vastaava maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Varapuheenjohtajana toimii aluekehittämisestä vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä. MANEn toimikausi on 31.3.2016-31.12.2020. 

Keskeisiä MANEn tehtävien toteuttajia ovat neuvoston alaisuudessa toimiva sihteeristö sekä viisi verkostoa

MANE, sihteeristö, niihin kuuluvat jäsenorganisaatiot, teemaverkostot sekä neuvoston hallinnoimista varoista rahoitetut valtakunnalliset tutkimus- ja kehittämishankkeet muodostavat yhdessä laajan maaseutupolitiikan verkoston


Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtaja

Leppä, Jari

Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtaja maa- ja metsätalousministeri

Pääsihteeri

Åström, Christell

Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikan neuvoston jäsenet (31.1.2018)

Bagge, Riitta

Etelä-Karjalan Kärki-Leader (Leader-ryhmät)
Varajäsen Kari Kylkilahti (Kantri ry)

Granander, Markku

Suomen metsäkeskus
Varajäsen Jyrki Haataja

Halttunen, Jussi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (ARENE ry)
Varajäsen Mervi Vidgren Savonia-ammattikorkeakoulu

Heinonen, Hannamari

Suomen yrittäjät ry
Varajäsen Susanna Kallama

Huhtala, Riitta

Suomen 4H-liitto
Varajäsen Sampo Juhajoki

Kaila, Minna-Mari

Maa- ja metsätalousministeriö
Varajäsen Taina Vesanto

Kaivosoja, Riitta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Varajäsen Mika Tammilehto

Korkman, Rikard

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
Varajäsen Jonas Laxåback

Koskinen, Jari

Suomen Kuntaliitto
Varajäsen Taina Väre

Kosonen, Hanna

Saaristoasiain neuvottelukunta SANK
Varajäsen Kaj Turunen

Kärnä, Jukka

SAK
Varajäsen Maaret Pulliainen

Latvus, Kari

Kirkkohallitus
Varajäsen Mia Aitokari, erikoismaatalousyrittäjä

Lintilä, Kaisa-Leena

Työ- ja elinkeinoministeriö
Varajäsen Ulla Hiekkanen-Mäkelä

Lähdekorpi, Timo

Suomen Metsästäjäliitto
Varajäsen Tiina Eklund

Manninen, Sirkku

Suomen Luonnonsuojeluliitto
Varajäsen Tapani Veistola

Martikainen, Harri

Sisäministeriö
Varajäsen Leena Seitovirta

Matveinen, Katja

asiantuntijajäsen, Metsäneuvosto
Varajäsen Matti Mäkelä

Muilu, Toivo

Suomen yliopistot, UNIFI ry
Varajäsen Sari Iivonen (Ruralia instituutti)

Murto, Risto

Liikenne- ja viestintäministeriö
Varajäsen Katariina Vuorela

Niiranen, Ari

Ympäristöministeriö
Varajäsen Tarja Haaranen

Nuutila, Juha

ProAgria Keskusten Liitto ry
Varajäsen Ritva-Liisa Nisula (ProAgria Keski-Pohjanmaa ry)

Nystrand, Håkan

STTK ry
Varajäsen Juha Isoniemi

Pantsar, Mari

Sitra
Varajäsen Hanna Mattila

Peltola, Asko

Etelä-Pohjanmaa (Maakuntien liitot)
Eira Varis (Pohjois-Karjala)

Petrell, Reijo

Marttaliitto
Varajäsen Asta Kuosmanen

Pukkinen, Marko

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI:t)
Varajäsen Mikael Luukanen (Lounais-Suomen AVI)

Riissanen, Mikko

Sosiaali- ja terveysministeriö
Varajäsen ei nimetty

Rinne, Petri

Suomen Kylät ry
Varajäsen Tuomas Perheentupa

Sahi, Antti

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK
Varajäsen Marko Mäki-Hakola

Tervonen, Marjo Riitta

Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry
Varajäsen Elina Pajula (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys)

Virranta, Kari

Pohjois-Savon ELY-keskus (ELYt)
Varajäsen Petri Knaapinen (Uudenmaan ELY-keskus)

Välikangas, Anne-Marie

Valtiovarainministeriö
Varajäsen Jyri Inha

Wakeham-Hartonen, Maria

Oikeusministeriö
Varajäsen Niklas Wilhelmsson

Wallin, Jyrki

Agronomiliitto (AKAVA)
Varajäsen Jukka Sippola (Loimu ry)

Yliselä, Paula

Maaseudun Sivistysliitto
Varajäsen Pia Mustonen

Österlund, Markus

Folktinget
Ann-Sofi Backgren, IDNET