Maaseutupolitiikan verkosto

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, sihteeristö ja niihin kuuluvat jäsenorganisaatiot muodostavat yhdessä maaseutupolitiikan teemaverkostojen sekä neuvoston hallinnoimista varoista rahoitettujen valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden kanssa laajan maaseutupolitiikan verkoston. 

Maaseutupolitiikan neuvosto

Maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan neuvosto, MANE. Neuvoston tehtävänä on tukea valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Neuvostossa on mukana 35 jäsentä, jotka edustavat toimijoita yhteiskunnan kolmelta eri sektorilta paikallisesta tasosta kansalliseen. Neuvostoa johtaa maaseutupolitiikasta vastaava maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Varapuheenjohtajana toimii aluekehittämisestä vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä. Neuvoston toimikausi on 31.3.2016-31.12.2020. 

Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö

MANEn sihteeristö on neuvoston valmisteleva elin. Neuvosto asettaa sihteeristön jäsenet. Sihteeristöön kuuluu tällä hetkellä 25 jäsentä, jotka edustavat sekä MANEn jäsenorganisaatioita, maaseutupolitiikan verkostoja sekä muita maaseudun kannalta keskeisiä tahoja. Neuvoston sihteeristöä johtaa neuvoston pääsihteeri, Christell Åström. 

Maaseutupolitiikan temaattiset verkostot

Maaseutupolitiikan temaattiset verkostot toimivat hankevaroin. Verkostot uudistuivat keväällä 2017. Verkostot työskentelevät laaja-alaisesti osallistaen eri tahoja eri asiakokonaisuuksien ympärille, niitä edistäen. Taustatahona voi toimia esimerkiksi kansalaisjärjestö, tutkimuslaitos, edunvalvontajärjestö ja ministeriö.  

Maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmä

MANEn käytettävissä olevista valtakunnallisista maaseutupolitiikan kehittämisvaroista rahoitetaan valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkostohankkeita. Rahoituslähteet ovat valtion talousarvion momentti 30.10.63 sekä Maatilatalouden kehittämisrahasto. Hankeryhmän puheenjohtajana toimii neuvoston pääsihteeri ja edustettuina ovat sekä valtionhallinto, maaseutututkimus että maaseudun kehittäminen.