Maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmä

MANEn käytettävissä olevista valtakunnallisista maaseutupolitiikan kehittämisvaroista rahoitetaan valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkostohankkeita. Rahoituslähteet ovat valtion talousarvion momentti 30.10.63 sekä Maatilatalouden kehittämisrahasto. Hankeryhmän puheenjohtajana toimii neuvoston pääsihteeri ja edustettuina ovat sekä valtionhallinto, maaseutututkimus että maaseudun kehittäminen.  

Neuvoston asettaman hankeryhmän tehtävänä on arvioida hankehakemukset ja tehdä saapuneiden hakemusten perusteella rahoitusesitykset maa- ja metsätalousministeriölle. Rahoitusesitysten valmistelussa hankeryhmä voi käyttää apunaan maaseutupolitiikan neuvoston verkostojen sekä eri viranomaisten asiantuntemusta.

Hankeryhmän tehtävänä on hanketoiminnan menettelytapojen kehittäminen sekä sen yhteensovittaminen muuhun valtakunnalliseen hanketoimintaan.

Nykyisen hankeryhmän toimikausi on 1.1.2019-31.12.2019.


Hankeryhmän kokoonpano 1.1.2019-31.12.2019


Christell Åström (pj)., neuvotteleva virkamies, MMM / RO, maaseudun kehittämisyksikkö  MANE pääsihteeri​ 

Antonia Husberg (siht.), maaseutuylitarkastaja, MMM / RO, maaseudun kehittämisyksikkö (Maaseutupolitiikan neuvosto)​ 

Marianne Selkäinaho, maaseutuylitarkastaja, MMM / RO, maaseudun kehittämisyksikkö (maaseutuohjelma)​ 

Tiina Hanhike, erityisasiantuntija, TEM / Innovaatiot ja yritysrahoitus –osasto, Osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen​ 

Mikko Rissanen, erityisasiantuntija, STM / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY ​

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija, OM / DKP, KANE​ 

Petri Rinne, puheenjohtaja, Suomen Kylät ry (SYTY)​ 

Virpi Harilahti-Juola, kehittämispäällikkö, Maaseudun Sivistysliitto MSL​ 

Maija Lundgren, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto / MUA ry​