Maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmä

MANEn käytettävissä olevista valtakunnallisista maaseutupolitiikan kehittämisvaroista rahoitetaan valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä verkostohankkeita. Rahoituslähteet ovat valtion talousarvion momentti 30.10.63 sekä Maatilatalouden kehittämisrahasto. Hankeryhmän puheenjohtajana toimii neuvoston pääsihteeri ja edustettuina ovat sekä valtionhallinto, maaseutututkimus että maaseudun kehittäminen.  

Neuvoston asettaman hankeryhmän tehtävänä on arvioida hankehakemukset ja tehdä saapuneiden hakemusten perusteella rahoitusesitykset maa- ja metsätalousministeriölle. Rahoitusesitysten valmistelussa hankeryhmä voi käyttää apunaan maaseutupolitiikan neuvoston verkostojen sekä eri viranomaisten asiantuntemusta.

Hankeryhmän tehtävänä on hanketoiminnan menettelytapojen kehittäminen sekä sen yhteensovittaminen muuhun valtakunnalliseen hanketoimintaan.

Nykyisen hankeryhmän toimikausi on 1.12.2017-31.12.2018.


MANE hankeryhmä ajalle 1.12.2017-31.12.2018

Åström, Christell

Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
+358 (0)29 516 2030

Hilpinen, Merja

Ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö

Husberg, Antonia

Maaseutupolitiikan hanke- ja viestintävastaava Maa- ja metsätalousministeriö
+358 (0)29 516 2033

Lindfors, Patrik

Yhteyspäällikkö Suomen 4H-liitto

Luoto, Ilkka

Yliopistolehtori Vaasan yliopisto, aluetiede

Manai, Aicha

Verkostopäällikkö Suomen Yrittäjät

Savolainen, Janne

Erityisasiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriö

Selkäinaho, Marianne

Maaseutuylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö