Vuoden 2019 hakukierros:

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitusta haettiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa

Maa- ja metsätalousministeriön avaama maaseutupolitiikan valtakunnalliseen kehittämistoimintaan kuuluvien valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2019 haku päättyi maanantaina 31.12.2018. Rahoitusta oli haettavana yhteensä 510 000 euroa. Hakuteemoina olivat sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä ja jokeriteema. Hankkeita rahoitetaan Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoista.

Hankehakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 21 kappaletta. Määrärahaa haettiin yhteensä 2,2 milj. euroa.  Hankehakemukset arvioi Maaseutupolitiikan neuvoston asettama hankeryhmä. Alustavan aikataulun mukaan hankeryhmä tekee maaliskuun puoliväliin mennessä päätöksen rahoitusesityksestä maa- ja metsätalousministeriölle. MMM tekee rahoitus- ja hylkypäätökset tämän jälkeen, viimeistään huhtikuussa.