2015: Maaseututeknologia, resurssitehokas infra, logistiikka ja liikkuminen

Vuoden 2015 keväällä järjestetyssä hankehaussa teemoina olivat: 

  1. maaseututeknologian ja maaseudun resurssitehokkaan infran (vesi, jätevesi, jäte ja energia) kehittäminen kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla ja/tai kiertotalouden edistäminen maaseudulla sekä näihin liittyvä neuvonta ja tiedotus (esimerkiksi: piensähköntuotanto, kompostikäymälät, maakellarit, lämmitysjärjestelmät ja tulisijat)
  2. eri toimijoita yhdistävien maaseudun logistiikkaratkaisujen ja liikennepalvelujen kokeilu esim. yhdistelemällä kuljetuksia, sekä kokeiluista saatujen hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen valtakunnallisesti ja toisaalta myös mahdollisten pullonkaulojen esiin tuominen ja niihin ratkaisujen hakeminen

Hakemuksia jätettiin yhteensä 19 kappaletta. Haettu summa oli yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa. Jaettavana oli 300 000 euroa maaseudun kehittämisen momentilta (huom. TEM mom. 32.50.62). Rahoitettavia hankkeita oli viisi (5) kappaletta. Vuoden 2015 keväällä rahoitetuista hankkeista voit lukea lisää vasemman laidan valikosta.