Elinvoimainen maaseutu ehto bio- ja kiertotalouden loikalle

Maaseudulla on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Tulevaisuuden Suomen menestykselle on tärkeää, että tämä potentiaali hyödynnetään täysimääräisesti ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävin periaattein. Hyvinvoivaa maaseutua tarvitaan puhtaan ruuan ja veden, uusiutuvan energian ja monipuolisten ekosysteemipalveluiden vuoksi. Maaseudulla asuvilla ihmisillä on tärkeä rooli näiden tuotantojen turvaamisessa, ja siksi yhteiskunnan on huolehdittava heidän toimintaedellytyksistään. 

Näiltä sivuilta löydät tietoa ja työkaluja, joita toivomme sinun hyödyntävän työssäsi, riippumatta siitä toimitko paikallisella, alueellisella vai kansallisella tasolla. On tärkeää, että julkinen päätöksenteko ja sen valmistelu pohjautuu todelliseen tietoon maaseudusta ja, että maaseutunäkökulma myös sisältyy päätöksentekoprosessiin.

Yhteiskuntavastuullisten päätösten tueksi

Suuret yhteiskunnalliset rakennemuutokset, kuten työikäisen väestön väheneminen, väestön ikääntyminen, talouden ja elinkeinoelämän rakennemuutos, julkisen talouden kestävyysvaje, maassamuutto, maahanmuutto ja digitalisaatio, vaikuttavat koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Muutokset heijastuvat erilaisille alueille eri tavoin.

Harvaan asuttua maaseutua haastaa erityisesti väestön ikääntyminen, kun taas kaupungin läheistä maaseutua haastaa muuttoliike. Siksi on tärkeää tunnistaa eri paikkojen voimavarat, haasteet ja tarpeet, kun päätöksiä tehdään. Ne vaikuttavat paitsi asumiseen ja elämiseen myös yritystoimintaan ja elinkeinoelämän kehitykseen.

Ajankohtaista maaseututietoa päätöksenteon ja sen valmistelun tueksi 


Maaseutupolitiikan temaattiset verkostot – ajankohtaisen tiedon ja muutostuen välittäjät:

Työkalut – parempien päätösten tueksi:

Mikäli sinulla nousee kysymyksiä ja haluat tietää lisää, olet aina tervetullut ottamaan yhteyttä verkostojemme erityisasiantuntijoihin ja/tai maaseutupolitiikan virkanaisiin maa- ja metsätalousministeriössä. Yhteystiedot löydät täältä

Ole hyvä - tieto on vapaasti hyödynnettävissä! Pyrimme myös päivittämään tietoa jatkuvasti.

@maaseutuverkosto Jyrki vesaPidä maaseututietosi ajan tasalla. Kuva @maaseutuverkosto, Jyrki Vesa.

* Maaseutupolitiikan verkosto koostuu keskeisesti Maaseutupolitiikan neuvostosta, neuvoston sihteeristöstä, maaseutupolitiikan kehittämisvaroista rahoitetuista temaattisista verkostoista sekä tutkimus- ja kehittämishankkeista.


Yhteystiedot


MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO,
PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki)
p. 0295 16 2030 (pääsihteeri), 2033 (hanke- ja viestintävastaava), 
s-posti: maaseutupolitiikka@mmm.fi.