Maaseutupolitiikan verkostot

Maaseutupolitiikka on verkostotyötä sujuvan arjen ja parempien päätösten tueksi. Keskeisiä toimijoita ovat Maaseutupolitiikan neuvoston jäsenorganisaatiot, sihteeristön jäsenorganisaatiot sekä maaseutupolitiikan valtakunnalliset tutkimus- ja kehittämishankkeet ja niiden toteuttajatahot mukaan lukien maaseutupolitiikan verkostot.  

Maaseutupolitiikan verkostot ovat keskeisiä neuvoston tehtävien toteuttajia. Verkostot vastaavat omissa teemoissaan maaseutupolitiikan kehittämisestä ja politiikkatoimien valmistelusta Maaseutupolitiikan neuvoston linjausten mukaisesti. Verkostot rahoitetaan neuvoston käytettävissä olevista tutkimus- ja kehittämisvaroista (mom. 30.10.63). Toimintaa valmistelee ja koordinoi verkostokohtaisesti palkatut erityisasiantuntijat. 

Nykyiset viisi verkostoa on valittu vuosille 2017-2019. Näiltä sivuilta voit lukea ja seurata ajankohtaista poliittista työtä teemakohtaisesti alla mainittujen verkostojen toiminnan kautta:


Ajankohtaista