Elinvoimainen toimintaympäristö -verkosto (INFRA)

Maaseudun elinvoimainen toimintaympäristö -verkoston tehtävänä on maaseutualueiden toimintaympäristöön liittyvien edellytysten varmistaminen. Keskeisiä teemoja ovat 

  • tiestö
  • tietoliikenneyhteydet
  • vesi- ja jätehuolto
  • sähköjakeluverkko
  • liikenneverkko
  • maankäyttö ja kaavoitus
Lisäksi verkostossa tarkastellaan maaseudun arjen turvallisuuskysymyksiä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Riippuen mistä toiminnasta, palvelusta tai politiikkavaikuttamisesta on kyse toimintaympäristö-käsite käsittää sekä paikallisen tason, kylä- ja kuntatason tai seutu- ja maakuntatason. 

Strategisina painopisteinä on tunnistaa maaseudun elinvoimaisen toimintaympäristön tekijät ja niihin vaikuttavat muutokset ja pyrkiä etsimään ja viemään eteenpäin tarvittavia ratkaisuja ja varmistaa tulevaisuuden kunnan ja maakunnan roolit maaseudun toimintaympäristön varmistajina. 

Toiminnan lähtökohtana huomioidaan alueiden väliset erot, erilaistuminen ja paikkaperustainen kehittäminen. 

Verkoston vetovastuu on Suomen Kuntaliitolla, Alueet- ja yhdyskunnat yksiköllä.Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut tekemään yhteistyötä ja osallistumaan INFRA-verkoston toimintaan älä epäröi ole yhteydessä verkoston Taina Väreeseen Kuntaliitossa. Yhteystiedot löydät alta.