Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE)

KAHVEE-verkosto toteuttaa Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 Osallisuus ja lähidemokratia sekä Asuminen ja palvelut -toimenpidekokonaisuuksia ja toimii osana Maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE).

Keskeiset asiakokonaisuudet ovat:

  • sote-uudistukseen kytkeytyvät maaseutukysymykset ja maaseutuvaikutusten arviointi
  • rakenteellisen eriarvoisuuden haasteet, erityisesti palveluiden
     yhdenvertainen saatavuus
  • kansalaistoiminnan ja maaseudun aktiivisuuden vahvistaminen
  • edustuksellisen ja suoran demokratian edistäminen
Verkosto tuottaa tietoa kehittämistyön ja poliittisen päätöksenteon tueksi, sekä pyrkii myös itse
olemaan mukana asioiden kehittämis- ja valmistelutyössä. Työhön kuuluu nopea reagointi ajankohtaisiin asioihin ja tietotarpeisiin (lausunnot, politiikkasuositukset, työpajat, seminaarit, selvitykset) ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun verkoston asiakokonaisuuksiin liittyen.

Verkostohanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos (UEF/KTL), Suomen Kylät ry (SYTY) ja Suomen Kuntaliitto ry. Itä-Suomen yliopisto vastaa sote-uudistukseen sekä yhdenvertaisuuteen ja eriarvoisuuteen liittyvistä maaseutukysymyksistä. Suomen Kylät ry vastaa kansalaistoiminnan ja maaseudun aktiivisuuden vahvistamisesta ja Suomen Kuntaliitto edustuksellisen ja suoran demokratian edistämisestä.

Verkoston työtä tukee laaja-alainen asiantuntijaryhmä. Verkostohanketta hallinnoi UEF/KTL ja verkoston vastuullisena johtajana työskentelee Maarit Sireni.

Mikäli haluat tehdä yhteistyötä yllä mainittuihin asiakokonaisuuksiin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä!

Verkoston erityisasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät alta. 

Ajankohtaisia bloginostoja

23.11.2018 Blogit

Miksi juuri teidän tulisi hakea Maaseutuparlamenttia paikkakunnallenne

Ensimmäinen kerta on aina kiitollinen, kun tehdään tapahtumaa. Saa luoda pohjaa tulevalle ja toteuttaa omanlaisen tapahtuman. Suomen ensimmäisessä valtakunnallisessa Maaseutuparlamentissa näkyi, kuului ja tuntui Pohjois-Savo ja Leppävirta, jossa tapahtuma järjestettiin syyskuussa 2017. Vastuullani oli tapahtuman paikalliset ja alueelliset järjestelyt: sain toimia viestinviejänä koordinaatioryhmään ja sukkuloida ruohonjuuritason toimijoiden ja ministeriön toiveiden keskellä. Nyt haetaan seuraavaa paikkakuntaa, joka viitoittaa tietä tälle valtakunnallisesti merkittävälle maaseudun toimijoiden yhteistapahtumalle.

21.11.2018 Blogit

Maaseudun liikkumis- ja kuljetuspalvelut tulevaisuudessa

Liikenne on murroksessa sekä teknologisesti että palvelullisesti. Tämä näkyy eri tavoin maaseudun asukkaiden ja yritysten arjessa. Liikenteen muutoksen hyödyntäminen maaseudulla edellyttää uuden omaksumista organisaatioilta ja yksilöiltä.

12.11.2018 Blogit

Niin makaat kuin petaat - digikuopassa tai digipilvellä

Alueiden elinvoimaisuus perustuu niiden uusiutumiskykyyn ja elinvoimaisiin yrityksiin. Elinvoimaisuus perustuu siihen vetovoimaan, jolla alueet ja paikkakunnat houkuttelevat uusia asukkaita ja yrityksiä. Ratkaisevaa on asenne ja se, miten alueet pystyvät vastaamaan palveluiden, yritystoiminnan ja yhteisöjen kehittämiseen ja uudistumiseen. Valokuitu on molempiin kohderyhmiin liittyen tärkeä vetovoimatekijä.

09.11.2018 Blogit

Maaseudun kehittämisen helmemme

Suomessa on tällä hetkellä käynnissä valtava "pitäisi-keskustelu". Pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä. Pitäisi panostaa matkailuun, pitäisi luoda työpaikkoja ja pitäisi tehdä sote-uudistus. Koko sana "pitäisi" pitää poistaa suomen kielestä, sillä se on tehokkain tapa jättää retorisesti asiat tekemättä. Tämän puheen sijaan tarvitsemme tekemistä. Juuri asioiden tekeminen maaseudulla ja maaseudun kunnissa on poikkeuksellisen vahvaa. Tämä tekemisen meininki on yksi meidän helmistä. Jottei tämä jäisi fraasiksi, kerron esimerkin minun kodistani, Juuasta.

08.11.2018 Uutiset ja tiedotteet

Nyt haetaan seuraavaa Maaseutuparlamentti -paikkakuntaa

Haluatteko saada koko Suomen kylään? Seuraava valtakunnallinen, maaseudun kehittämisen ja maaseutupoliittisen keskustelun ykköstapahtuma, Maaseutuparlamentti, järjestetään 1.-3.10.2020 jossain päin Suomen maaseutua. Missä? Paikkakuntavalintaan voi vaikuttaa antamalla oman ehdotuksen.