Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE)

Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE-verkosto) keskittyy työssään maaseudun osaamisen vahvistamiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen tavoitteena lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. 

OTE-verkoston toiminnalla pyritään
  • turvaamaan koulutuksen saatavuutta ja laatua, 
  • edistämään elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia maaseudulla, 
  • varmistamaan kasvupalveluiden käynnistyminen maakuntauudistuksessa maaseudun työllisyyttä ja yritystoimintaa tukevalla tavalla sekä 
  • edistämään uusien elinvoimaa vahvistavien palveluiden, toimintamallien ja verkostojen syntyä.
Erityishuomiota kiinnitetään myös työn ja työllistymisen uusiin muotoihin sekä maahanmuuttajien tarjoamaan työvoimapotentiaaliin. 

Verkostohankkeen vetovastuu on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla, jossa hankkeen vastuullinen johtaja on professori Sami Kurki. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Ruralia-instituutti (Juha Rutanen) vastaa Koulutuksen saatavuuteen ja laatuun liittyvistä kysymyksistä, kasvupalveluihin ja maakuntauudistukseen liittyvissä kysymyksissä vastuu on Brahea-keskuksella (Heidi Valtari) ja elinikäiseen oppimiseen liittyvissä kysymyksissä OKM:llä (Heli Talvitie). Yhteystiedot verkoston erityisasiantuntijoihin löytyvät alta.