Tietoa ja työkaluja parempien päätösten tueksi

Tutkimus ja osaamisen kehittäminen ovat tärkeässä roolissa maaseutupolitiikan valmistelussa ja toteuttamisessa ja ne halutaan tuoda entistä tiiviimmin mukaan maaseutupolitiikan verkostoon. Tutkimusta ja koulutusta tarvitaan sekä maaseutupolitiikan sisältökysymysten käsittelyssä että paikkaperustaisen politiikan ja kehittämisen välineiden kehittämisessä.

Tuloksekkaan maaseutupolitiikan toteutumisen edellytyksenä on se, että eri sektoripolitiikkojen yhdensuuntaisuutta maaseudun kehittämiseksi voidaan parantaa kaikilla toiminnan tasoilla. Näiltä sivuilta löydät ajankohtaista tietoa suomalaisesta maaseudusta sekä työkaluja, joiden avulla voit paremmin sisällyttää maaseutunäkökulmaa asioiden valmisteluun niin kunta, maakunta kuin kansallisella tasolla. 

Sivujen sisältö kohdistuu sinuun, joka olet päättäjä, valmistelija tai muuten kiinnostunut politiikasta, sen muotoilemisesta ja/tai vaikuttamisesta siihen. Ole hyvä - tieto on vapaasti hyödynnettävissäsi. 

Lue lisää ja tutustu

  • Maaseutupoliittinen Julkilausuma hyväksyttiin Maaseutuparlamentissa 2017. Se on on yhteinen tahdonilmaisu maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta Suomessa.
  • Maaseutukatsaus on tiivis tietopaketti Suomalaisesta monimuotoisesta maaseudusta ja sen tilanteesta. Se on tärkeä tiedolla johtamisen työkalu, joka ilmestyy joka kolmas vuosi. 
  • Maaseutuvaikutusten arviointi on päätöksentekijän ja valmistelijan avuksi kehitetty työkalu, menetelmä ja prosessi, jonka avulla maaseutunäkökulmaa saadaan sisällytettyä päätöksentekoprosessiin onnistuneiden päätösten tueksi.
  • Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset antavat tutkimusten, selvitysten ja / tai erityisasiantuntijuuden perusteella suosituksia eri aiheisiin ja kysymyksiin liittyen.  
  • Harvaan asuttu maaseutu - mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-2020 kuvaa niitä toimenpiteitä, joilla harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä. Se on myös alueen erityisolosuhteita kuvaava tiivis tietopaketti. 
  • Mahdollisuuksien maaseudu - maseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020 on MANEn toimintaohjelma , jossa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet maaseudun kehittämiseksi. 
  • Paikkaperustainen kehittäminen on maaseutupoliittisen työn lähtökohta, joka tunnistaa paikkojen monimuotoisuuden ja ottaa huomioon paikan lähtökohdat ja tarpeet.
  • Kumppanuuden käsikirjasto on erillinen MANEn ylläpitämä sivusto, josta löydät tietoa siitä, miten valtio ja kunnat, yhdistykset, yritykst, seurakunnat, oppilaitokset ja yksittäiset kansalaiset voivat eri tavoin toimia kumppaneina esimerkiksi hyvinvoinnin, palvelujen, paikallisen elinvoiman, demokratian ja työllisyyden parantamiseksi.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat tietää enemmän ole yhteydessä maaseutupolitiikan verkostojen erityisasiantuntijoihin tai maaseutupolitiikan virkanaisiin maa- ja metsätalousministeriössä. Yhteystiedot löydät täältä.