Politiikkasuositukset parempien päätösten tueksi

Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset ovat työkaluja parempien päätösten tueksi kaikilla hallinnon tasoilla. 

Politiikkasuositukset ovat MANEn julkaisemia ja ovat:

  • tiivistelmiä MANEn / MMM:n (mom. 30.10.63 tai Makera) rahoittamien t & K -hankkeiden lopputuloksista
  • tiivistelmiä MANEn rahoittamien selvitysten lopputuloksista
  • sihteeristön tuottamia tiiviitä asiantuntijanäkemyksiä tietystä maaseutua koskevasta aiheesta
  • maaseutupolitiikan verkostojen tuottamia tiiviitä asiantuntijanäkemyksiä tietystä maaseutua koskevasta aiheesta

Politiikkasuosituksissa keskitytään hankkeiden tai selvitysten lopputuloksiin tai erillisen teeman tärkeimpiin asiantuntijahavaintoihin ja mahdollisiin vaikutuksiin maaseudun toimintaympäristöön sekä politiikkaan. 

Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset kohdistuvat päättäjille, valmistelijoille ja muille, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta, sen muotoilemisesta ja/tai vaikuttamisesta siihen. 

Kaikki politiikkasuositukset julkaistaan sähköisessä muodossa (pdf).Lue uusimmat Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset

19.09.2018 Politiikkasuositukset

Hyte-työ edellyttää uudenlaista kuntien, soten ja järjestöjen yhteistyötä. Maaseutupolitiikan politiikkasuositus 2018:5

Hyte-työ kytkeytyy julkisten palvelujen uudistamiseen ja pyrkimyksiin siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on linjattu maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi. Mitä huomioita muutos vaatii poliittisilta päättäjiltä?

01.06.2018 Politiikkasuositukset

Digitalisaatio tuo valintamahdollisuuksia ja joustavuutta ammatilliseen koulutukseen Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 4:2018

Toisen asteen koulutustarjonnalla on ratkaiseva merkitys maaseudun elinvoimalle. Koulutustarjonta vaikuttaa nuorten perusasteen jälkeiseen koulutukseen osallistumiseen, maaseutualueiden väestön koulutustasoon ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Digitalisaation hyödyntämiseltä odotetaan paljon. Parhaimmillaan se tuo opiskeluun vaihtoehtoja ja joustavuutta. Digitalisaatio ei kuitenkaan korvaa kontaktiopetusta ja maaseudun oppilaitosten tuottamaa positiivista alueellista vaikuttavuutta.

21.02.2018 Politiikkasuositukset

Nopeilla tietoliikenneyhteyksillä työtä ja yrittäjyyttä maaseudulle. Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 3:2018

Valokuitu pienentää yrityksille sijainnista aiheutuvaa haittaa ja lisää maaseudun vetovoimaa nuorten, naisten ja korkeasti koulutettujen työ- ja asuinpaikkana. Työtä ja koulutusta maaseudulle -hankkeesta saadut Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset vahvistavat valokuituverkkojen merkityksen maaseudun elinvoimaisuudelle. "Ratkaisua vaativa kysymys on, miten nopeat tietoliikenneverkot saadaan kaikille alueille ja kaikkien käyttöön", politiikkasuosituksissa todetaan.

02.02.2018 Politiikkasuositukset

Maaseudun julkisessa henkilöliikenteessä hyödynnettävä digitaalisia välineitä. Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 2:2018.

Kuntien yhteinen kuljetuskoordinaattori, viranomaisyhteistyö, digitaaliset välineet sekä kuntien ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö avaintekijöitä maaseudun julkisen henkilöliikenteen kehittämisessä.

25.01.2018 Politiikkasuositukset

Saavutettavia digipalveluita kansalaisille. Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 1:2018

Kansalaiset tulee saada mukaan digipalveluiden aktiivisiksi kehittäjiksi. Tämä on Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla -tutkimushankkeen politiikkasuositusten keskeinen viesti.


Yhteyshenkilö

Husberg, Antonia

Maaseutupolitiikan hanke- ja viestintävastaava Maa- ja metsätalousministeriö
+358 (0)29 516 2033