Osaaminen ja työllisyys OTE-verkosto

Työntekijä puuverstaassa
Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE-verkosto) keskittyy työssään ratkaisujen etsimiseen ja linjausten tekemiseen liittyen osaamiseen ja kestävään talouskasvuun.

OTE-verkoston toiminnalla pyritään

  • turvaamaan koulutuksen saatavuutta ja laatua,
  • edistämään elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia maaseudulla,
  • edistämään uusien, elinvoimaa vahvistavien palveluiden, toimintamallien ja verkostojen syntyä, esimerkiksi kestävillä hankinnoilla tai yhteiskunnallisella yrittäjyydellä.

OTE-verkosto kokoaa olemassa olevaa tietoa, osallistuu toimenpiteiden valmisteluun ja tekee omia lausuntoja oman teema-alueensa asioihin liittyen.

Vuonna 2020 OTE-verkosto vetää kahta työryhmää, joissa tarkastellaan kestävää talouskasvua ja osaamista maaseutunäkökulmasta. 

Osaaminen ja työllisyys OTE-verkoston yhteyshenkilöt

OTE-verkoston vetovastuu on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla ja sitä toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Ruralia-instituutti (Juha Rutanen) vastaa koulutuksen saatavuuteen ja laatuun liittyvistä kysymyksistä, kasvupalveluihin ja maakuntauudistukseen liittyvissä kysymyksissä vastuu on Brahea-keskuksella (Päivi Töyli) ja elinikäiseen oppimiseen liittyvissä kysymyksissä OKM:llä (Riikka Mäkinen).