Maaseutupolitiikka
Ajankohtaiskirje 1/2018
Maaseutuverkosto Yrjö Tuunanen ajankohtaiskirje 1 2018

Pääsihteerin terveiset

Maaseutupolitiikan juhlavuosi käynnistyi digitalisaatioteemalla

Organisoitua kansallista maaseutupolitiikkaa on toteutettu maassamme jo 30 vuoden ajan. Paljon on kolmessakymmenessä vuodessa tapahtunut. Jos jokin asia on muuttanut tapaamme tehdä työtä, viestiä ja vaikuttaa on se Internet. Nopean, symmetrisen ja tasalaatuisen tietoliikenneyhteyden käyttömahdollisuus on yhä tärkeämpää maaseudun asukkaille ja yrityksille. Se vaikuttaa paitsi yritysten perustamiseen ja sijoittumiseen myös paikkakunnan vetovoimaisuuteen. Aiheesta lisää Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 1-3:2018 -julkaisuissa. Niihin kannattaa tutustua jokainen digitalisaatiosta kiinnostunut.   

Digitalisaatio on ollut ja tulee olemaan yksi keskeinen aihe maaseutupoliittisissa keskusteluissa sekä maaseutupolitiikan verkostojen työssä nyt juhlavuoden aikana. Aiheeseen pureudutaan kunnolla MANEn ja INFRA-verkoston yhteisessä Laajakaista maaseudulla -seminaarissa 14.3. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu uutiskirjeessä olevan linkin kautta.  

MANE on mukana tukemassa Suomen älykkäin kylä -kilpailua, jossa kannustetaan kyliä kehittämään älykkäitä ratkaisuja palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen. Aktiiviset ja osallistuvat asukkaat ovat elinvoimaisen maaseudun perusta, elinvoimainen maaseutu on erottamaton osa kansallista menestystä.

Tietoliikenneyhteydet ovat osa perusinfrastruktuuria. Kun myös julkiset peruspalvelut siirtyvät yhä enemmän bittimuotoon tulee kyseeseen myös yhdenvertaisuusperiaate. Tämä tulee huomioida käynnissä olevassa digitaalisen infrastruktuurin strategian valmistelussa. Mikäli olet kiinnostunut laajakaistasta tai laajakaistarakentamisesta naputtele nettiselaimen osoitekenttään Laajakaistainfo.fi. Sivustolta saa tietoa mm. eri rahoitusmahdollisuuksista. 

Maaseutupolitiikan 30. vuotta juhlitaan työn merkeissä. Seuraa työtä somessa #maapuhuu ja #Maaseutupolitiikka aihetunnisteilla. Juhlaseminaari järjestetään marraskuun loppupuolella. Seminaarissa julkaistaan antologia, jossa tarkastellaan maaseutupolitiikkaa eri näkökulmista, painottaen tulevaisuutta. 

Yhteistyöterveisin Christell, Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri

Cia Åström


Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 

Digitalisaatiopolitiikan toteuttamiseen lisää panostuksia

Maaseutupolitiikan vuoden 2018 kolmessa ensimmäisessä politiikkasuositus -julkaisussa pureudutaan digitalisaation mahdollisuuksiin ja haasteisiin maaseudulla. Näkökulmina ovat muun muassa työ ja yrittäjyys, julkinen henkilöliikenne ja digikansalaisuus. 

Politiikkasuosituksissa korostetaan valokuidun positiivista vaikutusta paikkakunnan elinvoimaisuuteen, peräänkuulutetaan ennakoivaa otetta tietoliikenneinfrastruktuurin rakentumiseen maaseutualueille, painotetaan poikkihallinnollisen ja -sektoraalisen yhteistoiminnan merkitystä ja kansalaisten roolia tärkeinä digipalveluiden yhteiskehittäjinä. 

Maaseutupolitiikan käytettävissä olevista kansallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista rahoitettujen hankkeiden tuloksiin perustuvat politiikkasuositukset ovat luettavissa ja jaettavissa alla olevien linkkien kautta. 


Uutinen

Neljä uutta maaseutupolitiikan valtakunnallista maaseudun t & k -hanketta saa rahoitusta

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa seuraavat, Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esittämät, neljä uutta maaseutupolitiikan valtakunnallista maaseudun tutkimus- ja kehittämishanketta:

  • Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä (NAPPIS), hakijana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
  • Nuorten yrittäjyyspolut maaseudulla (NUPO), hakijana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
  • Nuorten polut yrittäjyyteen maaseudulla (YoungEntre), hakijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  • Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa maaseudulla (PANU), hakijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Vuoden 2018 hakukierroksen teemana oli nuoriso. Erityisenä painopisteenä oli nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen maaseudulla. Hankehakemuksia saapui määräaikaan, 18.12. klo 16:15, mennessä 14 kappaletta. Rahoituslähteenä on Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera), jonka vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan on tähän käyttötarkoitukseen varattu 510 000 euroa. Avustusta haettiin yhteensä n. 2,17 milj. euroa. 

Hankkeista lisää tietoa täältä.


Ajankohtaisseminaari

Laajakaista maaseudulla -sujuvien tietoliikenneyhteyksien merkitys maaseudun palveluihin, elinkeinoihin ja elinvoimaan seminaari

Pelastaako 5G tietoliikenteen maaseudulla? Mitä maaseutuyritykset tarvitsevat? Toimivatko sote-palvelut ilman toimivaa tietoliikennettä? Tule kuulemaan ja keskustelemaan maaseudun laajakaistan merkityksestä ja kehittämisestä. 

Missä? PikkuParlamentin Kansalaisinfossa.
Koska? 14.3. klo 8:30-10.30.

Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja muun muassa Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajalta, kansanedustaja Anne Kalmarilta, Kuntaliiton varatoimitusjohtajalta Timo Reinalta, MANE pääsihteeri Christell Åströmiltä, liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Katariina Vuorelalta ja yliopistolehtori Ilkka Luodolta.

Seminaari videoidaan ja se on katsottavissa sekä suorana että myöhemmin videotallenteena (Kunta.tv). Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.3. täältä.

Maaseutupolitiikan blogissa

Näkökulmia digitalisaatiopolitiikkaan, elinikäisen oppimisen edistämiseen ja sote-uudistukseen

Maaseutupolitiikan apulaispääsihteeri Petri Rinne (Suomen Kylät ry), Sote-budjetin kokoinen mahdollisuus lähentää palveluita -blogikirjoituksessa: 

Valinnanvapausmallissa järjestöillä on hyvät edellytykset toimia asiakassetelipalvelujen ja henkilökohtaisen budjetin palvelun tuottajina. Kirivaihdetta tarvitaan, jotta yhteistyön mahdollistamat säästöt sekä palveluiden laadun ja saatavuuden parantaminen toteutuisivat...

Kulttuurisihteeri Heli Talvitie (OKM), Kuka kouluttaa heidät, joille koulu ei koskaan ollut oppimisen paikka? -kirjoituksessa:

...Vain paikallistuntemuksen avulla saavutetaan heikot perustaidot ryhmään kuuluvat ihmiset... 

Kehittämisasiantuntija Veli-Matti Karppinen (HAMA-verkosto), Digi-maaseutu tarvitsee nyt laaja-alaista ja vahvaa toimintaa -kirjoituksessa.

... Laajakaistainfrastruktuuriin ja digipalveluihin tehdyt investoinnit kannattavat. Aluetaloudelliset vaikutukset (mm. yritysten perustaminen, työllisyys ja väestönkehitys) ovat merkittävät, osoittavat useat selvitykset (mm. LUKE Suomessa ja RISE Ruotsissa)....

Lue lisää mielenkiintoisia blogeja Maaseutupolitiikka.fi:stä.


MMM, LVM, Viestintävirasto ja Maaseutuvirasto: 

Laajakaistainfo.fi on portti parempiin yhteyksiin

Laajakaistainfo.fi-sivusto on perustettu vauhdittamaan laajakaistan rakentumista koko maassa. Se jakaa nopeisiin verkkoyhteyksiin liittyvää tietoa eri tekniikoista ja saatavilla olevasta rahoituksesta. Sivustolta saa tietoa laajakaistan saatavuudesta eri osissa maata ja esimerkkejä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio avaa, kun käytössä ovat nopeat verkkoyhteydet.

Tutustu Laajakaistainfo.fi -sivustoon täältä.


Nyt haetaan Suomen älykkäintä kyläämaaseutu_etsimme_alykkainta_kylaa


Miten maaseudun kylien palveluja voidaan parantaa ja innovatiivisuutta ja yhteistyötä lisätä? Miten se tehdään kestävän kehityksen mukaisesti ja siten, että palvelut ovat kaikkien ulottuvilla? Suomen älykkäin kylä -kilpailussa etsitään nyt kyliä, jotka eniten ja älykkäimmin kehittävät palvelujaan. Kilpailukokonaisuuteen mukaan tuleville on tarjolla muun muassa ohjausta, vertaistukea ja verkostoitumisen mahdollisuuksia.Ilmoittautua voi tämän linkin kautta.

MANE on mukana tukemassa kilpailua, joka järjestetään yhteistyössä Suomen maaseutuverkosto (maaseuturahasto), rakennerahastojen (ESR, EAKR), meri- ja kalatalousrahaston, LVM:n, Kuntaliiton ja Suomen Kylät ry:n kanssa.

Älykkäät kylät on yhteinen teema Euroopan unionissa.

Kalenterimerkinnät

MANE kokoukset
  • 28.3.2018 klo 9-11. Paikkana Säätytalo, sali 23. Teemoja: CAP27 ajankohtaiset, ja parlamentaarisen yritystukityöryhmän raportti
  • 6.6.2018 klo 8-16.00. Huom. MANEn retkipäivä ja -kokous Teemoja: Maaseutumatkailu ja maaseutuvaikutusten arviointi (MVA). Kohde Länsi-Uudellamaalla. 
Sihteeristö kokoukset
  • 14.3. klo 12-14. Paikkana TEM, Eteläesplanadi 4, sali 9.
  • 19.4. klo 10-12. Paikkana Säätytalo, sali 17
  • 22.5. klo 10-12. Paikkana MMM/VM kokoustila Mariankatu 9, kh. Kartano
Laajakaista maaseudulla -seminaari 14.3.

Muita ajankohtaisia julkaisuja

Joukkorahoitus avaa mahdollisuuksia maaseudulla: Maaseutupolitiikan tietolehti 2018:1 Joukkorahoitus avaa muiden rahoituskanavien ohelle uusia mahdollisuuksia myös maaseudulla toimiville yrittäjille ja yhdistyksille. Mikä joukkorahoitus siis on ja
mihin se soveltuu? Aihetta avataan Maaseutupolitiikan tietolehdessä 2018:1. 
(Osaaminen ja työllisyys -verkosto).

Muistio: Sote tulee – lisääntyykö valinnanvapaus
vai eriarvoisuus?
 
Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa 19.12.2017 järjestetyn
Mitä sote tarkoittaa maaseudulla? -seminaarista koostettu muistio. 
(Kansalaistoimina- ja hyvinvointiverkosto)