Maaseutupolitiikka
Ajankohtaiskirje 2 / 2018
Ajankohtaiskirje 2 2018

Pääsihteerin terveiset

Hyvää Eurooppa-päivää

Maaseutupolitiikan osalta alkuvuosi on edennyt ripeästi muun muassa laajakaista-asioihin ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistumiseen vaikuttaen. Maaseutupolitiikan neuvosto MANE kokoontui 28.3. Säätytalolla. Kokouksessa hyväksyttiin CAP-uudistuksen kannanotto, josta voitte lukea enemmän tässä uutiskirjeessä. Kokouksen agendalla oli myös maakuntauudistus sekä ajankohtaisia maaseudun yrittäjyysasioita.

Verkostomme ovat toteuttaneet mielenkiintoa herättäviä seminaareja ja webinaareja sekä tuottaneet kiinnostavaa selvitysmateriaalia, joista saatte lisää tietoa alta. Laajakaista maaseudulla ja Kylät palvelukeskuksina -seminaarien materiaalit löytyvät netistä kaikkien luettavaksi ja jaettavaksi. Yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen syventyvän webinaarisarjan voitte katsoa Maaseutupolitiikan verkoston Youtube -kanavasta.

Työtä on tehty myös Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän työn tueksi. Työryhmän ensimmäisiä toimenpide-ehdotuksia esiteltiin huhtikuussa ja kesäkuussa työryhmä järjestää seminaarin, jossa avataan infrastruktuuriin, elinkeinoihin ja yrittäjyyteen liittyvien toimenpiteiden tarkempia yksityiskohtia.

Kevään edetessä odottelemme ensimmäisiä tuloksia Pirkanmaan ja Kainuun maakunnissa käynnissä olevasta Maaseutuvaikutusten arviointi maakuntauudistuksessa –pilottihankkeesta. Kuntaliiton toteuttamassa maaseutupolitiikan rahoittamassa hankkeessa on talven aikana selvitelty miten MVA-työkalua voidaan käyttää uusissa maakunnissa, jotta päättäjillä olisi tarvittavaa maaseututietoa päätöksentekovaiheessa.Aiheeseen pureudutaan myös 1.6. järjestettävässä Maaseutu uusissa maakunnissa -seminaarissa, josta saatte lisää tietoa alta.

Nauttikaa keväästä ja seuratkaa ajankohtaisia asioitamme Maaseutupolitiikka.fi -sivuilla sekä somessa. Osallistukaa itse maaseutukeskusteluun blogikirjoituksin sekä somessa aihetunnuksilla #maapuhuu ja #Maaseutupolitiikka. Tällä viikolla kannattaa ehdottomasti myös seurata aihetunnusta #munEU. 

aurinkoisin terveisin Christell,
Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri

Cia Åström

Maaseutupolitiikan neuvosto:

Tulevassa EU:n rahoituskehyksessä ohjattava riittävästi varoja maaseudun kehittämiseen

MANE on ottanut kantaa käynnissä olevaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen. MANE katsoo, että uudistuksen tulee tarjota ja mahdollistaa nykyistä älykkäämpiä ja ilmastoviisaampia tapoja toimia, liikkua, yrittää ja asua eri maaseutualueilla sekä kannustaa hajautettujen, kiertotalouden mukaisten paikallisten ruoka- ja energia-järjestelmien muodostumiseen. Tämä vaatii myös aktiivisempaa otetta digitaalisuuden edistämisessä maaseutualueilla, kannanotossa todetaan.

MANE edellyttää, että tulevan kauden rahoituskehyksstä ohjataan riittävästi varoja maaseudun kehittämiseen, ja korostaa maaseuturahaston keskeistä roolia maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan integroijana.

Lue MANEn kannanotto kokonaisuudessaan täältä.


Parlamentaarinen työryhmä:

Harvaan asutulle maaseudulle rakennettava nopea laajakaistaverkko

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä edellyttää, että harvaan asutulle maaseudulle rakennetaan kattava nopea ja symmetrinen laajakaistaverkko ja että alueen tiestö mukaan lukien 2-tason tiestö pidetään kunnossa.

Parlamentaarinen työryhmä esitti huhtikuun alussa toimenpiteitä harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi liikkumisen, asumisen ja postin kulun osalta.

Työryhmä järjestää 13.6. seminaarin, jossa kerrotaan tarkemmin alueiden infrastruktuuriin sekä elinkeinoihin ja yrittäjyyteen liittyvistä toimenpide-esityksistä. Seminaari pidetään eduskunnassa.

Lue lisää täältä.


Tomi_Aho_LAAJAKAISTA_I0Z5277
Kuva: @maaseutuverkosto, Tomi Aho.

Selvitys:

Koulutustarjonnan kasvavat erot vaikuttavat alueiden elinvoimaisuuden kehittymiseen

Maaseutupolitiikan OTE-verkoston teettämän selvityksen mukaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen vaikuttaneet muutokset, kuten vähenevä rahoitus ja koulutuksen keskittyminen, voivat jatkuessaan syventää alueellisia eroja maakuntien sisällä ja eri maakuntien välillä.

Ammatillisen koulutuksen tila ja tulevaisuus maaseutualueilla -raportissa tarkasteltiin kolmen esimerkkimaakunnan kautta maaseudun ammatillisen koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Yhteisinä huolina nousivat muun muassa

  • millä tavalla alueen työvoimatarpeita täyttävään ammatilliseen koulutukseen saadaan riittävästi opiskelijoita
  • koulutuksen keskittymisen kehityksen jatkuminen ja työvoiman saannin heikkeneminen maaseutualueilla
  • alueellisten erojen syveneminen maakuntien sisällä ja eri maakuntien välillä

Selvityksessä todetaan, että koulutusratkaisuissa on muutoshaasteiden keskelläkin onnistuttava vastaamaan maaseudun monipuolistuvien elinkeinojen osaamis- ja työvoimatarpeisiin.

Lue aihetta käsittelevä uutinen täältä.


Raportti:

Palveluiden saavutettavuuden arvioinnissa puutteita

Palveluiden saavutettavuutta arvioidaan harvaan asuttua maaseutua sisältävissä kunnissa hyvin vaihtelevasti osoittaa tuore raportti, Hyvinvoinnin edistäminen harvaan asutulla maaseudulla. Raportti on Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian julkaisema ja on osa maaseutupolitiikan rahoittamaa Ennaltaehkäisevä toiminta ja kumppanuus harvaan asutulla maaseudulla (MaaseutuHyte) -hanketta. 

Lähes neljännes kunnista ilmoittaa saavutettavuutta arvioidun melko huonosti tai ei lainkaan. Vain alle puolet vastaajista katsoo saavutettavuutta arvioidun haja-asutusalueiden näkökulmasta melko tai erittäin hyvin. Kirjoittajat toteavat, että yllättävänä voi pitää kuntatyypittäisen tarkastelun tulosta, jonka mukaan kaupungeissa katsotaan palveluiden saavutettavuutta arvioidun maaseutukuntia paremmin. 

Lue aihetta käsittelevä Maaseutupolitiikan blogi täältä
MaaseutuHyte -hankkeesta julkaistaan alkukesästä Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset. 

Kouvola_23
Kuva: @maaseutuverkosto, Jyrki Vesa.

Maaseutupolitiikan blogin ajankohtaisia

Näkökulmia työllisyydestä, hyvinvoinnista, ammattikoulutuksesta ja palveluista

Eero Koski kertoo Tee se itse avoin ammattiopisto -blogikirjoituksessa, että "Mäntyharjun kunnassa Etelä-Savossa on onnistuttu toteuttamaan kansalaisopiston ja ammattiopiston yhteistyönä asioita, joita muualla vasta suunnitellaan ammatillisen koulutuksen reformin antamien mahdollisuuksien myötä". 

Heidi Valtari, kirjoittaa Työllistämisen kynnys maaseudun yrityksissä madaltuu -blogissa, että "hallituksen kehysriihessä linjaama työsopimuslakiin valmisteltava muutos, jonka tarkoituksena on keventää irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä, on kokemukseni mukaan maaseudulla sijaitsevaa yrittäjyyttä kasvattava ja tukeva linjaus". 

Antonia Husberg, toteaa Ajatuksia pito- ja vetovoimasta -blogissa, että "maaseudun potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen vaatii... että myös puhutaan maaseudulla olevista mahdollisuuksista". 

Christell Åström ja Hanna-Mari Kuhmonen nostavat OECD:n maaseutukonferenssissa innovoitiin ja innostuttiin -blogissa OECD:n kannanoton sanomaa "maiden tulee etsiä strategioita, jotka mahdollistavat maaseutualueiden hyötymisen globalisaation trendeistä. Kytkeytymällä globaaleihin arvoketjuihin maaseudulle tulee uusia mahdollisuuksia perinteisen maa- ja metsätalouden, kaivostoiminnan, luonnonvarojen hyödyntämisen ja matkailun rinnalle".

Etelä-Pohjanmaan Maakuntakorkeakoulun puolestapuhujat
toteavat Maakunnallisista monimuoto-opiskelijoista tukea yritystoimintaan ja työvoimapulaan -kirjoituksessa, että "aikuisopiskelu lisää ja vahvistaa opiskelijan osaamista mutta vaikutukset ulottuvat myös alueelle". 

Tänään vietetään Eurooppa-päivää

Tänään 9.5. vietetään Eurooppa-päivää ja koko tämän viikon aikana maaseutuverkosto tarjoaa tietoa EU:n maaseuturahaston  vaikuttavuudesta. 

Tiesitkö, että kolmen viime vuoden aikana maaseudun yrityksille on myönnetty maaseutuohjelmasta 160 milj. euroa rahoitusta, jolla on saatu aikaan yli 600 milj. euron investoinnit. Yritysrahoituksen vipuvaikutus toimii. 

Poimi Eurooppa-päivän kunniaksi tietoa talteen ja hyödynnä omassa viestinnässäsi.

Seuraa Twitterissä aihetunnuksilla #munEU, #maaseutufi ja #futureofCAP. 

Muista myös #maapuhuu.

tyota_ja_talouskasvua_hitsariKalenterimerkinnät

Kokoukset

MANE kokoukset

  • 6.6.2018 klo 9-11.00. Huom. retkikokous! Alustava aikataulu klo 7:30-16.30. Kohde Fiskarsin ruukinkylä. Teemoja: Maaseutumatkailu ja maaseutuvaikutusten arviointi (MVA)

Sihteeristö kokoukset

  • 22.5. klo 10-12. Paikkana MMM/VM kokoustila Mariankatu 9, kh. Kartano


Seminaarit ja webinaarit

Paikalliset voimavarat käyttöön -seminaari 24.5. klo 10-15, VM / MMM kokouskeskus, Mariankatu 9. Kts. lisää ajankohtaiskirjeen lopusta.

Maaseutu näkyväksi uusissa maakunnissa -seminaari 1.6. klo 9:30-15:00, Messukeskus. Kts. lisää ajankohtaiskirjeen lopusta.


Save the Date

Kumppanuuspäivä 2018 järjestetään 11.10.2018 opetus- ja kulttuuriministeriön Jukola-tilassa. Päivän puheenjohtajana toimii tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen Kuntaliitosta.


Tilaisuuksien materiaalit netissä

Laajakaista maaseudulla
-seminaarin (14.3.) 
esitykset ja tallenne.

Kylät palvelukeskuksina-seminaarin (3.4.) esitykset.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys 
-webinaarisarjan tallenteet.Tulevat tapahtumat

Maaseudun voima - Eero Uusitalon muistoseminaari 27.5.

Toukokuun viimeisenä sunnuntaina laaja suomalainen kylätoiminta kunnioittaa suomalaisen maaseutupolitiikan keskeistä suunnannäyttäjää ja tienraivaajaa, professori Eero Uusitaloa (1946—2015). Maaseudun voima – Eero Uusitalon muistoseminaarissa suunnataan katseet myös horisonttiin ja siihen, millaisia mahdollisuuksia Eeron perintö antaa maaseudun kehittämiselle tulevaisuudessa.

Eeroa muistelevat puheenvuoroissaan mm. emeritusprofessori Hannu Katajamäki ja Maaseutupolitiikan neuvoston apulaispääsihteeri, Suomen Kylät ry:n pj Petri Rinne. Muistoseminaarin järjestävät Suomen Kylät ry yhdessä Palveleva Yhteisö -hanke, Eskolan Kyläyhdistys ry. 

Paikka: Eskola-talo, Veikon sali, Koulutie 3, Eskola
Aika: 27.5. 9:30-13:00
Ohjelma tämän linkin kautta.

Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden hyvät tuotteet -seminaari 22.5.

Tilaisuudessa julkistetaan saaristoasiain neuvottelukunnan teettämän saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet -hankkeen loppuraportti ja luovutetaan raportti maa- ja metsätalousministeri Lepälle. 

Paikka: Säätytalo, Helsinki.
Aika: 22.5. klo 12-14:30
Ilmoittautumiset: 16.5. mennessä sari(at)capriceconsulting.fi

Paikalliset voimavarat käyttöön - Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tulevaisuus -seminaari 24.5.

Yhteisöistä kumpuava kehittämisinto on suuri voiavara niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Miten pystymme tukemaan ja innostamaan yhteisöjä heidän kehittämistyössään? Seminaarissa kuullaan hyvistä esimerkeistä ja keskustellaan siitä miten EU:n rahastot voivat olla yhteisölähtöisessä kehittämisessä mukana. 

Seminaarin järjestävät kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän ja Maaseutupolitiikan neuvoston yhteisölähtöisen paikallisen kehitätmisen työryhmä ja maaseutuverkostopalvelut. 

Paikka: VM / MMM kokouskeskuksessa, Mariankatu 9 
Aika: 24.5. klo 10-15. 
Ohjelma ja ilmoittautuminen (15.5. mennessä) tämän linkin kautta.

Maaseutu näkyväksi - Maaseudun sote- ja kasvupalvelut uusissa maakunnissa -seminaari 1.6.

Maakuntauudistuksen valmistelu etenee voimalla valtakunnan tasolla ja maakunnissa. Maakunnan sisälläkin alueet ovat hyvin erilaiset. Päätökset vaikuttavat eri tavalla eri alueilla maakunnassa. Miten pystymme ottamaan maaseudun fiksusti huomioon päätöksenteossa? Maaseutuverkosto ja Maaseutupolitiikan neuvosto järjestävät yhdessä Maaseutu näkyväksi -seminaarin, jossa pureudutaan kysymyksiin SOTEn ja kasvupalveluiden näkökulmista.

Keskustelua ryydittävät mm. kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä, Pohjois-Savon sote-muutosjohtaja Leila Pekkanen ja Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen.
 
Missä? Messukeskus.
Koska? 1.6. klo 9:30-15:00.
Ohjelma ja ilmoittautuminen (23.5. mennessä) tämän linkin kautta. 

Maaseutututkijatapaaminen 30-31.8.

Maaseutututkijatapaaminen järjestetään tänä vuonna teemalla ”Maaseudut ja kaupungit – yhdessä kestävämpiä?" Järjestyksessään 26. maaseutututkijatapaaminen kokoontuu Mikkelissä elokuun kahtena viimeisenä päivänä. Kutsutut luennoitsijat, työryhmissä kuultavat esitykset sekä muu ohjelma muodostavat kokonaisuuden, joka tarjoaa monipuolisen ajankohtaiskatsauksen maaseutututkimukseen ja -kehittämiseen. Tapahtuma sopii hyvin niin tutkijoille, kehittäjille kuin viranhaltijoille.

Kutsuluennoitsijat ovat aluetieteen professori Jouni Häkli Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta, päätoimittaja Jouni Kemppainen Maaseudun Tulevaisuus -lehdestä sekä erikoistutkija Katriina Soini Luonnonvarakeskuksesta. Seitsemässä työryhmissä kuullaan yhteensä noin 40 esitystä. Yhteinen illallinen mahdollistaa vapaammat keskustelut päivän aikana kuullusta.

Paikka: Mikkelin yliopistokeskus
Aika: 30-31.8.
Ohjelma ja ilmoittautuminen 9.8. mennessä täältä