Tietosuoja

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö
Antonia Husberg
Maa- ja metsätalousministeriö, RO
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Rekisterin pitäjä
Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan neuvosto
PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi tilauspalveluissa (ajankohtaiskirje) pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle. Blogikirjoituksen yhteydessä pyydetään sähköpostin lisäksi kirjoittajan (kirjoittajien) nimi / titteli ja tehtävänkuva, taustaorganisaatio ja mahdolliset some-kanavat, jotka näytetään verkkosivuilla blogikirjoituksen yhteydessä. 

Rekistereiden sisältämät henkilötiedot on koottu palvelukohtaisesti tämän sivun loppuun.

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit (maaseutupolitiikan verkostojen erityisasiantuntijat) tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot säilytetään palvelussa sen elinkaaren ajan tai siihen asti, kun henkilö itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen lähetetyssä sähköpostissa olevasta linkistä.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Saat tietosi poistetuiksi järjestelmistämme tai voit rajoittaa niiden käsittelyä.

 1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
  Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä tietopyynnön sähköpostitse sivun ylläpidosta vastaavalle: Antonia Husberg, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 0295 16 2033.
 2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
  Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme Sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.
 3. Käsittelyn rajoittaminen
  Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
 4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
  Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, jonka olet saanut ajankohtaiskirjeen tilauksen yhteydessä TAI lähettämällä pyyntö osoitteeseen maaseutupolitiikka@mmm.fi. 
 5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
  Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Tietosuoja.fi

Tallennetut henkilötiedot

Itse antamasi tiedot

 • Ajankohtaiskirjeen tilaus: sähköpostiosoite
 • Blogitekstin kirjoittaminen: Nimi, titteli-tehtävänkuva, taustaorganisaatio, sähköposti ja somekanavat
 • Puhujat Maaseutuparlamentissa ja muissa suuremmissa tapahtumissa: Nimi, titteli, henkilöesittely, some-kanavat
 • Maaseutupolitiikan neuvoston ja sihteeristön jäsenet: Nimi, taustaorganisaatio
 • Maaseutupolitiikan verkostot ja hankeryhmä: Nimi, taustaorganisaatio
 • Maaseutupolitiikan verkostojen työntekijät ja muut tyntekijät: Nimi, yhteystiedot, titteli, tehtävänkuva ja taustaorganisaatio

Sijainti

Maaseutupolitiikka.fi henkilötietorekisteri sijaitsee fyysisesti suojatulla palvelimella. 

Evästeitä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) ja kolmannen osapuolen sovelluksia palvelun kehittämiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

Maaseutupolitiikka.fi -sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.