Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
5.6.2016 9.00

Epämukavuus vie kehitystä eteenpäin

Antonia Husberg

Ihmiset, jotka pystyvät toimimaan mukavuusalueensa ulkopuolella, vievät kehitystä eteenpäin, totesi entinen päättäjä Landsbygdsriksdagenin yhdessä panelikeskustelussa. Agendalla oli "oma arvopohjani ja toisten ennakkoluulot". Ajattele mediaraportointia, kansallisen politiikan agendaa, markkinointia. - Mitkä asiat vaikuttavat siihen, onko vai eikö meillä ole mahdollisuuksia asua, toimia ja elää myös maaseutualueilla? Mikä on oma roolimme?

Yhteiskunnallisista pelisäännöistä

Hela Sverige ska leva -järjestön Visbyssä järjestämän Landsbygdsriksdagenin teemana oli "tasapainossa oleva maa". Keskustelua kehysti julkisessa keskustelussa piirretty kuva "halkaistusta maasta" ja julistus siitä, että "maaseudulla asuvien ja toimivien on selviydyttävä omillaan". - Hyvä niin, vastattiin Viisbyssä, mutta ei ole helppoa, kun joutuu kampatuksi kerta toisensa jälkeen. Viitattiin epäyhdenvertaisiin yhteiskunnallisiin pelisääntöihin, jotka pohjautuvat poliittisiin päätöksiin ja jotka tukevat ennen kaikkea kaupunkeja ja kaupunkilaisia.

Pelisääntöjä on muutettava niin, että ne suosivat koko yhteiskuntaa. Perusvähennys nostettiin Viisbyyn keskusteluissa yhtenä esimerkkinä (vrt. keskusteluun kansalaispalkasta). Kysyttiin: miksi liikkumista maaseudulla ei tueta samalla tavalla kuin kaupunkien korkeampia asumiskustannuksia? Molemmat ovat arjen kannalta välttämättömiä.

Päättäjillä ja medialla on keskeinen rooli siinä, miten julkinen keskustelu muotoutuu. Ruotsissa käytetään termiä "åsiktskorridor" (mielipidekäytävä) vallalla olevasta ahdasmielisestä julkisesta keskustelukulttuurista, joka on kaikkea muuta kuin kokonaisvaltaista kehitystä ajavaa. Maaseudun, ja koko maan kannalta tarvitsemme enemmän eri paikkaan perustuvaa, paikallisia voimavaroja, tarpeita ja haasteita huomioivaa mediaraportointia ja politiikkaa. Tarvitaan päättäjiä ja toimittajia, jotka uskaltavat kyseenalaistaa myös omat arvonsa ja näkökulmansa, olla hankalia ja jopa itsessään epämukavia. 

Sopimus ja kumppanuus

"Överenskommelsen" (vrt. sopimus) on samaan aikaan sekä prosessi että työyhteisö, joka esittäytyi Landsbygdsriksdagenin messuilla. Vuosina 2006-2008 Ruotsissa toteutettiin hallituksen aloitteena prosessi, jonka lopputuloksena hallitus, kunnat ja maakunnat sekä sote-puolen kolmannen sektorin edustajat allekirjoittivat sopimuksen yhteisistä periaatteista yhdessä toimimisen perustaksi, tavoitteena vahvistaa kolmannen sektorin ääntä ja lisätä sote-palveluiden toimijoiden moninaisuutta. 

Prosessia jalkauttaa kuntiin ja maakuntiin vuodesta 2010 alkaen viiden henkilön ryhmä, jonka toimintaa rahoittaa Ruotsin valtio. Rahoitus maksetaan Socialdepartementetin budjetista (vrt. sosiaali- ja terveysministeriö) ja on n. 400 000 euroa vuodessa. Forum – Idéburna organisationer med social inriktning (vrt. Soste ry) toimii toiminnan isäntänä. Yhä useampi kunta ja maakunta käy mallinnetun Överenskommelsen-prosessin läpi. Jokainen prosessi on paikkaan perustuva ja ainutlaatuinen. Prosessi on synnyttänyt kuntiin ja alueille syvempää ja verkostoituneempaa yhteistoimintaa sote-palveluiden suunnittelussa, järjestämisessä ja toteuttamisessa. Yli 40 kuntaa ja yhä useampi maakunta ovat toteuttaneet prosessin.

Miten kumppanuustyötä viedään eteenpäin meillä Suomessa selviää tämän vuoden aikana. Yksi asia on varma, kumppanuus tulee olemaan yksi keskeisistä keskustelun aiheista ensi vuoden syyskuussa pidettävässä Maaseutuparlamentissa. Tack för en mycket lärorik Landsbygdsriksdag 2016 i Visby - nähdään Leppävirralla Maaseutuparlamentissa 2017! 

Antonia Husberg 

Kirjoittaja toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä ja vastaa mm. maaseutupolitiikan viestinnästä ja hankehallinnoinnista.


 

 

 

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi