Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
29.6.2015 8.00

Hyödynnetään maailman megatrendi biotalous

Heidi Valtari

Maaseudun monialainen yrittäjyys, tehokas kiertotalous sekä kestävä luonnonvarojen käyttö mahdollistavat biotalouden kasvun. Uusi hallitusohjelma panostaa biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin.
Sipilän hallitusohjelma linjaa yhdeksi maamme tulevaisuuden mahdollisuudeksi biotalouden ja puhtaat ratkaisut. Kymmenen vuoden strateginen tavoite on että Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. 

YTR laati vuoden 2014 lopussa tulevalle hallitusohjelmalle , joissa yhdeksi kärjeksi nostettiin maaseudun tuotteiden ja palveluiden kysyntä.  Teeseissä toivoimme tulevan hallitusohjelman huolehtivan siitä, että maaseudulla on yrittäjiä tuottamaan sekä tarjoamaan palveluja ja tuotteita. 

Keskeiseksi viestiksi nostimme: Pienten yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava keventämällä lainsäädännöllisillä muutoksilla. Maaseudun yrittäjyyden lisäämiseksi ja vahvistamiseksi toimme esille tarpeen laatia erillinen lähiruokasektorin jatkokehityksen turvaava kehittämisohjelma resursseineen sekä biotalouden laajojen mahdollisuuksien hyödyntämisen. Biotalouden nousu vaatii uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä tutkimuksen ja innovaatioympäristöjen kehittämisen avulla. 

Asiantuntevilla, tutkimusyhteyksiä hyödyntävillä neuvonta‐ ja yrityspalveluilla avataan uusia mahdollisuuksia ja tarjotaan tuki yritystoiminnan eri vaiheisiin. Alkusyksyllä selvinnee tarkemmin miten käytännössä innovaatioympäristöstä kyetään huolehtimaan ja sitä kehittämään. Panostusten ohella tutkimukseen ja koulutukseen kohdistuu myös leikkauksia, joiden täytäntöönpanossa ja muissa jatkotoimissa tarvitaan vahvasti elinkeinovaikutusten arviointia ja kuulemista.

 -ohjelma lupaa keventää hallinnollista taakkaa, purkaa puun käyttöä estäviä rakentamismääräyksiä sekä mm. valvonnoissa siirtyä riskiperusteiseen suuntaan. Luetellut toimenpiteet osaltaan keventävät yritysten hallinto‐ ja raportointitaakkaa.

Hallitusohjelmasta voimme lukea myös maininnan lähiruoka- ja luomuohjelmien jatkamisesta. Ruokapolitiikkaan liittyen on myös kirjauksia ruoan verkkomarkkinoinnista, alkuperämerkintöjen näkyvyyden parantamisesta sekä suomalaisen ruoan käytön lisäämisestä julkisissa hankinnoissa.

Biotalous on merkittävä mahdollisuus lisätä ja vahvistaa alueiden omiin voimavaroihin perustuvaa yrittäjyyttä maaseudulla. Kansallisen biotalousstrategian mukaan vuoteen 2025 mennessä biotalouden tuotos kasvaa 100 miljardiin ja biotalouteen on syntynyt 100 000 uutta työpaikkaa. Sipilän hallitusohjelma antaa tavoitteiden toteuttamiselle hyvän tuen.

Heidi Valtari

Kirjoittaja työskentelee Turun yliopiston Brahea-keskuksessa maaseutu- ja aluekehittämistehtävissä sekä toimii erityisasiantuntijana maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkostossa (MESI).Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi