Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
29.2.2016 8.00

Hyvän elämän edellytyksiä, tekijöitä ja elämyksiä maaseudun ikäihmisille

Sirpa Syvänen

Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä ovat syksystä 2015 lähtien puhaltaneet HELMA-hankkeen aikaansaamat ja ikäihmisten hyvinvointia edistävät myönteiset tuulet. Hankkeen tilaisuuksiin on puolen vuoden aikana osallistunut ikäihmisiä, eri järjestöjen edustajia, kunnan vanhuspalvelujen ja muiden tehtäväalueiden edustajia kuten esimerkiksi kansalaisopiston, lukion ja palolaitoksen henkilöstöä. Aktiivisesti mukana ovat myös alueella toimivien seurakuntien henkilöstö ja yrittäjiä.

Resurssit vähenevät, kumppanuutta ja yhteistyötä tarvitaan

Tekesin Liideri-ohjelman rahoittama HELMA sai alkunsa tosiasiasta, että yhteiskunnan resurssit eivät enää kykene vastaamaan kaikkiin haasteisiin ja palvelutarpeisiin, mitä maaseudun ikäihmisillä on. Selvitäkseen niistä kuntien on haettava palvelujen tuottamiseen kumppanuuksia sekä kolmannelta (vapaaehtoistyö, järjestöt, yhdistykset) että yksityiseltä sektorilta.

Tämän lisäksi tarvitaan innovointia, uudenlaisia tapoja tehdä työtä ja osaamisen laajempaa käyttöä. Tarvitaan myös myönteistä asennetta, uudistuvia palvelurakenteita sekä erityisesti eri tahojen ja toimijoiden voimavarojen, osaamisen ja luovuuden yhdistämistä ja kumppanuuksia.

Vastataan ikäihmisten ilmaisemiin tarpeisiin, ei arvata heidän puolestaan

Palvelun tarpeita ja odotuksia on käyty kysymässä ikäihmisiltään itseltään. Heitä on käynyt kotona haastattelemassa hankkeen kehittäjä Antti Kokkonen, lukion oppilaat, seurakunnan diakoniatyöntekijä sekä apteekin henkilöstö. Ikäihmiset ovat olleet otettuja siitä, että he itse ovat saaneet kertoa omista odotuksistaan ja tarpeistaan. Ollaan myös oltu iloisia siitä, että hanke on luonut ja mahdollistanut sen, että eri sukupolvet ovat kohdanneet.

Monialaista ja moniammatillista yhteistyötä

Ikä-ihmisten kanssa toimii monia tahoja, joiden kanssa tehdään laajaa ja monipuolista yhteistyötä. Siksi HELMA toteutetaan monialaisesti ja yhdistäen paikallisia voimavaroja ja kekseliäisyyttä. Niiden avulla monet tarpeet tulevat huomioon otetuiksi.

Kehittämistä on tehty työpajoissa, eri aiheiden mukaisissa tapahtumissa ja kunnan vanhuspalveluiden ja seurakunnan henkilöstön keskuudessa. Työyhteisöjen hyvinvoinnin tilaa on kartoitettu mm. kyselyllä, jonka tulokset on käyty läpi henkilöstön kanssa. On paikannettu vahvuudet ja löydetty kehittämisen paikkoja. Myös henkilöstön hyvinvointi lisääntyy.

Idearikkaat työpajat

Työpajoja on järjestetty kolme. Jo ennen hankkeen käynnistymistä pidettiin paja, jonka aiheena olivat ikäihmisten tarpeet. Tarpeet painottuivat turvallisuuteen, sosiaalisiin suhteisiin, terveyteen, asumiseen sekä liikkumiseen ja kulkemiseen. Toisessa pajassa syvennyttiin turvallisuuteen ja kolmannessa kulkemiseen, liikkumiseen ja kuljetukseen - ikäihmisten, tavaroiden ja palveluiden.

Kehittämistä HELMA–hengessä

HELMAan osallistuneet ovat nimenneet sen ympärillä leijuvan myönteisen ilmapiirin HELMA-hengeksi. Henkeä kuvastaa se, että kehittämistyöhön osallistuneet ovat olleet iloisia, innostuneita ja idearikkaista.

Hankkeen kantava ajatus on ollut ”sanoista tekoihin”. Monet arjen teot ovatkin lisänneet ikäihmisten hyvinvointia. On käynnistynyt kauppa-apu, on suunnitteilla kansalaisopiston ja seurakunnan yhteistyönä leskeytymisen ja eläköitymisen kurssit, on askarreltu ja saatu lahjoituksena heijastimia ja turvaliivejä, on viritelty yhteistyötä postin, taksien ja kirjaston kanssa.

Palolaitos jalkautuu koteihin kotiturvaa lisäämään. Kulkemisen ja kuljetuksen työpajassa tiivistettiin kantaviksi periaatteiksi ”Vie mennessäs ja tuo tullessas” ja ”Tuhlailemaan”. Niiden takana on ajatus siitä, että hyvinvointia voidaan synnyttää yhdessä ja yhdistää myös monta asiaa ja ihmistä. Hankkeessa kannustetaan myös siihen, että omin voimavaroin ja rahoin on mahdollista lisätä omaa hyvinvointiaan!

Sirpa Syvänen
Kirjoittaja toimii dosenttina Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa. Hän toimii hankkeen toteuttajana yhdessä työyhteisökehittäjä Antti Kokkosen kanssa.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi