Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
17.2.2015 20.38

Jalostetaan luonnontuotteitamme kansainvälisille markkinoille

Juha Rutanen

Suomalaiset luonnontuotteet viedään pääosin raaka-aineena ulkomaille, missä niistä jalostetaan esimerkiksi terveystuotteita tai kosmetiikkaa. Korkean jalostusasteen tuotteisiin tulisi pyrkiä vahvemmin Suomessakin. Tuore toimintaohjelma nostaa esille keinot.

Luonnontuotteista monelle tulee ensimmäisenä mieleen perinteiset marjamehut ja -hillot, mutta uusi tutkimustieto laajentaa marjojenkin käyttöä. Esimerkiksi Japanissa suomalaisesta metsämustikasta valmistetaan silmänhoitotuotteita. Pohjoiset luonnon marjat, sienet ja kasvit kiinnostavat puhtautensa ja arvoaineidensa takia ulkomailla hyvinvointituotteiden valmistajia ja kuluttajia.

Suomessa luonnontuotteiden mahdollisuudet ovat vielä jääneet monelta osin hyödyntämättä. Eikä kaikkia arvoja vielä tunneta, vaikka alan osaamista ja tutkimusta Suomessa on kohtuullisen runsaasti. Esimerkkejä huipputuotteista on kehitetty useassa yrityksessä, mutta tuote- ja palveluinnovaatioita ja niiden kaupallistamista meidän pitäisi saada paljon enemmän aikaan.

Luonnontuotealan toimintaohjelma suuntaa alan kehittämistyötä

Luonnontuotealan tuore toimintaohjelma nostaa esiin alan mahdollisuudet ja suuntaa kehittämistyötä kansallisesti. Toimintaohjelma painottaa kestävän raaka-ainetuotannon kehittämistä, innovatiivista ja jalostusarvoa lisäävää tuotekehitystä sekä lisäarvon tuottamista matkailu- ja hyvinvointipalveluihin.

Korkean jalostusasteen tuotteisiin ja uusiin avauksiin pääsemiseksi alkutuottajien, jatkojalostajien ja markkinaosaajien kannattaa tehdä yhteistyötä. Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämisessä raaka-ainetuotanto on toiminnan perusta, mutta tärkeää on, että kattava ketju jatkuu alkutuottajista jatkojalostajiin ja markkinointiin. Asiakasnäkökulmaa tarvitsemme.

Meidän tulisi Suomessa panostaa luonnontuotealan tutkimukseen ja kehittämistyöhön alan yritystoiminnan ja tuotekehityksen vahvistamiseksi. Tuotettu tieto on myös saatava välittymään yrityksiin. Yhteistyön tulisi näkyä paljon aiempaa enemmän, erityisesti kansainvälisessä markkinoinnissa. Myös brändien luomiseen pitäisi pyrkiä.

MESI-verkostossa autamme eri elinkeinoalojen yhteistyössä

Osana maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkoston (MESI) työkenttää kokoamme kansallisia eri elinkeinoalojen kehittämisrakenteita. Luonnontuotealalle valmistelemme koordinaatiohanketta, joka tukisi myös toimintaohjelman toteutumista hanketoimintaa ja -yhteistyötä aktivoimalla sekä tietoa ja hyviä esimerkkejä välittämällä. Yhteisvoimin voimme saada alalle lisää yrittäjyyttä ja kansainvälisille markkinoille kilpailukykyisiä tuotteita.

Juha Rutanen

Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Seinäjoella luontoalan elinkeinojen kehittämisen parissa ja toimii erityisasiantuntijana YTR:n maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkostossa (MESI).

Lisätietoa:

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja 145. Juha Rutanen. ”Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa – Luonnontuotealan toimintaohjelma 2020

LT-INNO -hankkeessa koottu toimintaohjelman tausta-aineisto


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi