Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
4.12.2015 8.00

Julkisten keittiöiden lähiruokayhteistyö

Kirsi Korhonen

Alueellinen yhteistyö kehittyy askel askeleelta. Voidaanko luoda ruokaketjun alueellinen verkostomalli lähiruoan käytön lisäämiseksi? Testasimme asiaa tapaustutkimuksen kautta, jonka kohteena ovat olleet erityisesti Oulun Eteläisen alueella sijaitsevan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU) ruokapalvelut.

Taustaselvitys kysynnästä ja tarjonnasta

Ensin kartoitimme JEDUn ruokapalvelujen ja -hankintojen nykytilanteen sekä tarpeen keittiöhenkilökunnalle toteutettujen kyselyiden ja haastattelujen sekä ruokapalvelujen asiakkaille tehdyn kyselyn kautta. Lisäksi, alueella toimiville lähiruoan tuottajille ja yrityksille lähetettiin sähköinen kysely yhteistyön lisäämisestä kiinnostuneiden kartoittamiseksi. Tutkimusalueen valinnassa ratkaisevaa oli alueen vahva alkutuotanto, mikä ennakoi korkeaa potentiaalia lähiruokayhteistyön kehittämiselle.

Kaikissa kyselyyn vastanneissa keittiöissä (n=10) käytettiin jonkin verran oman alueen tuotteita, mutta vaihtelua keittiöittäin oli paljon. Kiinnostusta oli lisätä erityisesti paikallisten kananmunien ja jauhojen sekä kilpailukykyisen lähilihan käyttöä. Keittiöt ilmoittivat olevansa kiinnostuneita lisäämään yhteistyötä lähiruoan tuottajien ja yritysten kanssa esimerkiksi tuotekehityksen ja tilavierailujen muodossa. Myös tuottajien ja yritysten kiinnostus tuotekehityksestä yhdessä ruokapalvelujen kanssa oli selkeää, sillä noin 80 % vastanneista oli asiasta melko tai erittäin kiinnostuneita (n=23). Ruokapalvelujen asiakkaat pitivät lähiruoan käyttöä ruokapalveluissa varsin tärkeänä, sillä noin 70 % vastaajista (n=509) koki sen erittäin tai melko tärkeäksi. Alkuperästä tiedottamista toivottiin kuitenkin lisää.

Kohtaamisia ja keskusteluita työpajoissa

Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen ongelmia alueella näyttävät olevan erityisesti lähielintarvikkeiden tarjonnan vähäinen tuntemus ruokapalveluiden osalta ja tietämättömyys ostajien tarpeista tuottajien osalta. Hanke järjesti kesällä ja syksyllä 2015 ruokapalveluiden edustajille ja yrittäjille kaksi kohtaamistyöpajaa, joissa keskusteltiin verkostoitumisen ongelmista ja mahdollisuuksista, ja ennen kaikkea tutustuttiin toisiinsa. Työpajapalautteen perusteella tuottajien ja ostajien järjestettyjä tapaamisia pidettiin tarpeellisena, vaikka niihin oli hankala saada osallistujia mukaan.

Tärkeimpinä lähiruokayhteistyön edistämisen ja kehittämisen teemoina esille työpajatyöskentelyn myötä nousivat lähiruokapäivän järjestäminen, tutustumismatka alueen toimijoiden luo sekä tuotteiden näkyvyyden parantaminen ja tuottajien aktivoituminen ruokapalveluiden suuntaan. Lähiruokapäivän onnistumisen osalta oleellisena pidettiin medianäkyvyyttä, sitoutumista toiminnan jatkuvuuteen sekä monipuolista aiheeseen liittyvää tietotaitoa. Tutustumismatkojen osalta pohdittiin niiden organisoinnin toimijalähtöisyyttä, toteutusmuotoja sekä kohdepankin perustamista tilavierailuita varten. Tuotteiden näkyvyyden parantamisen kannalta korostettiin erityisesti sähköistä markkinointia, kuten yritysten nettisivuja, sekä yrityksen nimen tärkeyttä. Nimen täytyisi olla selkeä ja kuvaava, mieluiten suomenkielinen.  

Kirsi Korhonen

Luonnonvarakeskuksen tutkija Kirsi Korhonen tutkii ja kehittää alueellista toimintamallia, jonka avulla voidaan edistää lähiruokayrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä ruokapalvelujen kanssa maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän rahoittamassa tutkimushankkeessa Ruokaketjun alueellinen verkostomalli lähiruoan käytön lisäämiseksi julkisissa keittiöissä. Tutkimusraportti julkaistaan vuoden 2016 alussa Luonnonvarakeskuksen Raportti-sarjassa.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi