Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
2.11.2016 12.00

Konkretiaa maaseudun liikenteen muutokseen

Heli Siirilä

Mitä elementtejä liikkumisen ja kuljetuksien muutoksessa on otettava huomioon maaseudulla? Tämä kysymys on relevantti, kun suunnitellaan askelia kohti Liikennekaaren mahdollistamia muutoksia. 

Plussia ja miinuksia muutoksen ajurina

Osallistuin Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa 27.10. ja Varsinais-Suomessa Turussa 28.10 MaaseutuMaas-työpajoihin, jotka perustuivat VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston toteuttamaan MAKERA-rahoitteiseen hankkeeseen. Näissä työpajoissa on tarkoituksena koota erilaisilta alueilta käytännön tietoa siitä, mitä maaseutualueisiin liittyviä tekijöitä on otettava huomioon liikkumisen muuttuessa enemmän palveluksi. Joulukuussa pidettävissä jatkotyöpajoissa asiaa työstetään pidemmälle.

Peruskysymyksiä ovat, minkä palveluiden osalta ja missä aikataulussa liikkumisen ja kuljetuksien muutos toteutuu maaseudulla. Plussana voi todeta, että pitkät etäisyydet, pienemmät henkilö- ja tavaraliikennevirrat sekä nouseva kustannustaso pakottavat miettimään uusia ratkaisuja. Miinuksena voi nähdä sähköisten palveluiden heikommat hyödyntämismahdollisuudet, kun verkkoyhteyksissä on katvealueita. Vaihtelua on myös valmiudessa kokeilla käytännössä muutosta omaan totuttuun toimintatapaan. Tämä koskee niin organisaatioita kuin yksilöitäkin.

Kuntavaaliteemaksi?

Liikennekaari astuu voimaan 1.7.2018. Se tarkoittaa, että seuraavalla valtuustokaudella kunnissa ja maakunnissa sekä valmistellaan että voidaan lähteä urakalla toteuttamaan uusia liikkumis- ja kuljetusratkaisuja. Keskeinen rooli on tässä mm. valtuustoilla ja aihepiiriin liittyvillä lautakunnilla. Valtuusto voi olla omilla linjavalinnoillaan joko kehityksen moottori, mahdollistaja tai jarruttaja. Kuljetusasioita voi kuulua kunnissa jopa sote-, sivistys- sekä teknisen lautakunnan tontille.

Kunnan kuljetusten organisoinnin muutokseen voi toki yrittää hankkia hankerahoitusta, mutta paljon voi ja pitäisikin tehdä ns. omana työnä. Parempi lopputulos saattaa edellyttää jonkinasteista euromääräistä panostusta kuljetusten uudelleensuunnitteluun. Ollaanko kunnissa valmiita sellaiseen panostukseen? Pitkälle voidaan päästä jo yhden taitavan logistikon palkkaamisella kuntaan tai muutaman kunnan yhteiseksi työntekijäksi.

Puolueiden kannattaakin vakavasti miettiä, millaisin valmiuksin tulevat luottamushenkilöt pystyvät tarttumaan maaseutuasumisen kannalta näinkin keskeiseen tekijään.

Heli Siirilä
Kirjoittaja on maaseudun maankäyttö ja infra -verkoston erityisasiantuntija


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi