Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
10.4.2015 9.36

Lähienergia maaseudun mahdollisuutena

Mari Martiskainen

Keskustelu Suomen tulevaisuuden energiajärjestelmästä käy kuumana ennen eduskuntavaaleja. Tuore väitöskirja todistaa, kuinka maaseutu ja sen luonnonvarat, etenkin metsät, voivat tarjota mahdollisuuksia lähienergian tuottamiseen ja hyödyntämiseen lähellä kuluttajia.

Vertaileva tutkimus Suomen ja Iso-Britannian maaseudulta

Lähienergia tarkoittaa yleensä lähellä tuotettua, uusiutuvaa energiaa tai energiansäästöprojekteja. Väitöskirjatyöni Sussexin yliopistossa vuosina 2010-2014 vertaili lähienergiaa Suomessa ja Iso-Britanniassa. Tarkastelin lähemmin neljää lähienergiaprojektia sekä asiantuntijoiden mielipiteitä niistä politiikan keinoista, joilla lähienergiaa voitaisiin tukea enemmän.

Yksi väitöskirjatyön tutkimuskohteista oli Lyndhurst Community Centre The New Forest-kansallispuiston alueella Etelä-Englannissa. Nimestään huolimatta The New Forest on vanha, alun perin vuonna 1079 William I:n perustama metsäalue. Lyndhurst Community Centre on puolestaan vuonna 1962 perustettu Lyndhurst-kylän monitoimitalo, joka täysremontoitiin vuosina 2009-2010. Remontin yhteydessä monitoimitalon lämmitysjärjestelmät uusittiin ja paikalle asennettiin biomassalla toimiva, entistä kaasulämmitystä halvempi lämmitysjärjestelmä. Kyseessä oli ensimmäinen laajemman luokan biomassa-asennus The New Forestin alueella. Projekti loi The New Forestin kansallispuistolle mahdollisuuden tutkia lähienergiaratkaisuja laajemmassa mittakaavassa. Alueella oli mm. monia maanomistajia, jotka eivät olleet hoitaneet metsiään 50-60 vuoteen, joten monitoimitalon remontti antoi mahdollisuuden kehittää biopolttoaineen tuotanto- ja jakeluverkostoja koko kansallispuiston alueella. 

Ei pelkkää energiantuotantoa mutta myös yhteisöllisyyttä

Etenkin Britanniassa erilaisia uusiutuviin energianlähteisiin ja energian säästöön liittyviä lähienergiaprojekteja lähdetään yleensä kehittämään yhteisöjen aloitteesta. Siellä puhutaankin käsitteestä ”community energy”, joka pitää sisällään myös laajemman, yhteisöllisyyteen liittyvän ulottuvuuden. Lyndhurstin hankkeessa kyseessä ei ollut ainoastaan päästöttömän energian hyödyntäminen, mutta myös yhteisön kehittäminen. Monitoimitaloa käytti jo ennen remonttia aktiivisesti yli 40 yhdistystä ja organisaatiota, ja yksi remontin motiiveista oli varmistaa, että kylän sosiaalisen kanssakäymisen kannalta tärkeän rakennuksen tulevaisuus turvataan. Niinpä energiatehokkaiden ratkaisujen lisäksi remontin yhteydessä monitoimitaloon mm. lisättiin vuokrattavia pieniä toimistotiloja, kirjastoa laajennettiin uudella lasten ja nuorten osastolla sekä tietokonenurkkauksella, ja keittiötiloja laajennettiin palvelemaan monitoimitaloa vuokraavia tahoja paremmin.

Lyndhurstin esimerkki osoittaa, miten energian lähdettä ei tarvitse aina lähteä hakemaan naapuria pidemmältä. Suomessa on tehty kunnallistason lähienergiaratkaisuja jo pitkään, esimerkiksi kaukolämmön osalta. Lähienergia on kuitenkin myös haasteellista toimintaa. Vaikka Iso-Britannian hallitus julkaisi tammikuussa 2014 maan ensimmäisen lähienergiastrategian, projekteille päänvaivaa tuottavat useimmiten luotettavan tiedon saaminen erilaisista teknologiavaihtoehdoista, rahoituksen järjestäminen, rahoitushakemusten täyttäminen sekä itse projektien läpivetäminen. Lyndhurstin hankkeessa suurena apuna toimi The New Forestin kansallispuisto. Lisäksi monitoimitalon johtajan paikallistuntemus sekä aktiivinen kanssakäyminen eri sidosryhmien, kuten muiden lähienergiaprojektien, rahoittajien ja energianeuvontatahojen kanssa, varmisti hankkeen onnistumisen. 

Lähienergialla on mahdollisuus tukea nykyisten energiajärjestelmien muuttumista päästöttömämpään suuntaan. Hankkeet kuten Lyndhurst Community Centre osoittavat, että lähienergiaratkaisut voivat toimia myös maaseudun hyväksi luomalla uusia markkinoita ja kehittämällä yhteisöllisyyttä.

Mari Martiskainen

 

asuu Englannissa ja työskentelee energia-alan tutkijana Sussexin yliopistossa. Suomen maaseudulla vietetyt lapsuuden kesät, ja etenkin suomalainen metsä, motivoivat häntä aikoinaan ympäristö- ja energia-alalle.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi