Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
18.10.2016 15.00

Landsbygden - ett underutnyttjat trumfkort med stor potential

Thomas Blomqvist

Av Finlands totala yta klassas 95% som landsbygd. Ungefär en tredje del av Finlands befolkning bor i de här områdena. Faktum är att urbaniseringen intensifierats under senaste år. Många flyttar efter jobb in till större stöder. Hur landsbygden trots det kan överleva och utvecklas är, åtminstone delvis, fast i oss som bor här: Vi måste själva lyfta fram det positiva med att bo och verka på landsbygden så att fler kan se sin framtid här.

Underutnyttjat trumfkort

Vår landsbygd är ett av vårt lands triumfkort som vi kunde utnyttja bättre än vad vi gör idag. Här behövs insatser från riksdag och regering. Det skulle t.ex. vara klokt att decentralisera energiproduktionen och göra kraftigare satsningar på förnybar energi. Skogens, åkrarnas, solens, vindens och biogasens energi kan utnyttjas effektivare än i dag.

 Landsbygden har likaså en  stor roll både i bekämpandet av klimatförändringen, i bevarandet av biodiversiteten och i produktionen av livsmedel. Den erbjuder natursköna områden för turism, en rofylld och trivsam boendemiljö för sina invånare och goda möjligheter för företag att etablera sig. En viktig förutsättning för att det här ska kunna förverkligas är att trafikförbindelserna är tillräckligt bra.

Livsviktiga konsumentförtroendet

Jordbruket är fortfarande en central näring på landsbygden, och har dessutom skapat det öppna kulturlandskap vi värdesätter. Glädjande nog intresserar sig allt fler konsumenter för inhemsk mat och närmat, för det är konsumenterna som avgör det finländska jordbrukets framtid. Närmat representerar ett hälsosamt och miljövänligt alternativ som gör det möjligt för var och en av oss att understöda både den regionala matkulturen och den regionala ekonomin. 

En av de viktigaste faktorerna är utan tvekan den korta och transparenta livsmedelskedjan, vilket ökar konsumenternas förtroende för inhemskt mat. Detta förtroende kommer att vara livsviktigt för det finländska lantbruket och landsbygdens överlevnad. Vårt klimat sätter gränser för konkurrenskraften, men om konsumenterna väljer att prioritera vissheten om produktens ursprung och innehåll, är jag övertygad om att våra landsbygdsföretag klarar sig.

Vi som konsumenter kan påverka att livsmedelsproducenterna får ett skäligt pris för sina produkter genom att till exempel handla i Reko-ringarna. Reko är förkortningen av rejäl konsumtion och innebär att konsumenten beställer produkter av närmatsproducenterna direkt utan mellanhänder.

Grundläggande kommunikationerna 

Även om landsbygdens framtid är nära förenad med jordbrukets framtid är jordbruket inte ensamt tillräckligt för trygga ett vitalt samhälle på landsbygden. För detta behövs fungerande kommunikationer. Underhållet av riks-, stam- och järnvägarna måste skötas så att de inte förfaller, och man får inte heller underskatta vikten av det lägre vägnätet.

Men det är inte bara de traditionella vägarna som måste hållas i skick; i den digitala världen är det lika viktigt att det optiska fibernätet är tillräckligt utbyggt.

Den 22–23.10. samlas landsbygdsaktörer till den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Raseborg. Det är ett ypperligt tillfälle att diskutera gemensamma landsbygdsintressen och knyta viktiga kontakter. Jag hoppas vi ses där!

Thomas Blomqvist

Skribenten är riksdagsledamot och jordbrukare från Raseborg i Nyland. Thomas fungerar som ordförande för det landsbygdspolitiska nätverket IDNET, identitetsbaserat nätverk.


 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi